Sun01212018

Poslednja izmena:10:16:01 AM

Bikovi Holštajn - Frizijske rase

Indeks članka
Bikovi Holštajn - Frizijske rase
Bikovi Holštajn - Frizijske rase2
Bikovi Holštajn - Frizijske rase3
Sve strane

Chico 257171 V-053
Bik čije ćerke (na slici)  u prvoj laktaciji daju preko 9.000 kg mleka, a uzgojna vrednost je +2.004 kg. Izrazito popravlja mlečnost sa indeksom mlečnosti 134. Naročito popravlja visinu, dubinu tela i mlečne karakteristike (132). Odlikuje se lakoćom telenja tako da ga preporučujemo za osemenjavanje krava i junica.
Manuel 256096 V-056
Sin čuvenog bika Marshal ET, sa proizvodnjom ćerki od 9.243 kg mleka i uzgojnom vrednošću +2.129 kh mleka i 74 kg sirovih proteina. Izrazito mlečan bik sa odličnim eksterijernim ocenama za visinu, snagu i kapacitet te dubinu tela. Vime je odlične građe, naročito dubina vimena i veza prednjeg vimena. Preporučuje se za osemenjavanje krava.
Moreno 257161 V-054
Bik izrazito mlečnih karakteristika sa uzgojnom vrednošću za količinu mleka +1.580 kg. U prvoj laktaciji 218 ćerki imaju prosečnu proizvodnju od 8.642 kg mleka. Indeks muznosti je 112. Veoma dobre građe vimena, naročito je izražena prednja veza vimena (102) i visina zadnjeg vimena (115). Preporučuje se za osemenjavanje krava.
Jeton 256219 V-057
Bik visoke mlečnosti čije ćerke u prvoj laktaciji daju preko 9.000 kg mleka. Uzgojna vrednost za količinu mleka +1.453 kg. U pogledu građe tela najviše je izražena snaga i kapacitet (123), zatim odlična građa vimena sa jakom vezom prednjeg vimena, visinom vimena i izraženim centralnim ligamentom. Preporučuje se za osemenjavanje krava.
Memphis 256205 V-055
Memphis je sin čuvenog bika Marshal ET, veoma izražene mlečnosti čijih 111 ćerki u prvoj laktaciji daju nepunih 9.000 kg mleka, sa uzgojnom vrednosti za količinu mleka + 1.715 kg. Indeks mlečnosti je 110. Veoma dobre građe vimena sa izrazitom visinom vimena (114) i izraženim centralnim ligamentom (107). Karakteristika mu je pravilan položaj zadnjih sisa. Preporučuje se za osemenjavanje krava i junica.Komentari  

 
0 #2 Rade Balog je uspešn 09-04-2015 08:34
kojaje cena ovih bikov holstajn
Citiraj
 
 
0 #1 Ivan 22-03-2015 22:39
Odakle je bik Fabian red?
Citiraj
 

Dodaj komentar