Sun02252018

Poslednja izmena:01:47:06 PM

Back REPORTAŽE AKTUELNO Aktuelna problematika u proizvodnji kukuruza

Aktuelna problematika u proizvodnji kukuruza

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 2
  • Sledeća

O aktuelnoj problematici proizvodnje kukuruza, najvažnijeg i prvog na listi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koje Srbija izvozi, razgovaralo se na 49. Savetovanju agronoma kome prisustvuju predstavnici ministarstava, eminentni stručnjaci Instituta, uspešni privrednici i poljoprivredni proizvođača koji su sa NS sortama i hibridima ostvarili vrhunske prinose,. Diskusiju je otvorio dr Goran Bekavac, rukovodilac Odeljenja za kukuruz pri Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, koji je inače i organizator ovog tradicionalnog skupa na Zlatiboru.

Jedinstveno rešenje u suzbijanju divljeg sirka rezistentnog prema sulfonilurea herbicidima dao je dr Goran Malidža, izuzetan fitofarmaceut sa Odeljenju za kukuruz. Pre otkrića sulfonilurea herbicida, divlji sirak je bio jedan od ograničavajućih činilaca u proizvodnji kukuruza. Uvođenjem ovih herbicida u praksu napravljen je revolucionarni napredak u suzbijanju divljeg sirka i drugih travnih korova u kukuruzu. DUO System® – potvrđeno najefikasnije, najfleksibilnije, najpouzdanije i po usev najbezbednije rešenje za suzbijanje rezistentnog divljeg sirka na sulfonilurea herbicide i drugih travnih korova u NS ULTRA hibridima kukuruza (NS 444 ULTRA, NS 5041 ULTRA, NS 640 ULTRA).
Dr Đorđe Jocković, savetnik za genetiku i oplemenjivanje biljaka i rukovodilac tima oplemenjivača, dao je preporuku hibrida kukuruza za predstojeću sezonu. Najpre je naveo osnove za izbor hibrida kukuruza: zahteve biljke kukuruza, pedoklimatske uslovi (zemljište, klima), način korišćenja (za zrno ili silažu), način berbe (berba u klipu, kombajniranje zrna) i način čuvanja, osobine hibrida, kao i adaptabilnost i stabilnost prinosa. Broj biljaka po jedinici površine je istaknut kao najvažnija komponenta prinosa. Za velike gustine potrebni su hibridi stvarani za tu svrhu (NS 3022, NS 4023, NS 4051, NS 5051, NS 6102).
Pri izboru hibrida posebno treba imati na umu da je pogrešan koncept jedan hibrid za celo imanje. Posebni hibridi biraju se za gornji i donji teren, za svako jutro i za različite tehnologije.
Prvo treba odabrati elitne hibride najpovoljnije za Vaše imanje. Elitni hibridi treba da poseduju toleranciju ili otpornosti za nepovoljne uslove koji su prisutni u Vašem regionu ili imanju. Pri finalnom izboru preporučuju se uvek provereni hibridi (NS 640) i novi hibridi (NS 6102). Uputio je na brže uvođenje novih hibrida u proizvodnju, ali pri tom stalno treba imati na umu da idealnog hibrida nema. Jedino ispravno je sejati više hibrida.
Kao zaključak dr Jocković je za preporuku izbora hibrida sve zainteresovane uputio na websajt Instituta za ratarstvo u povrtarstvo u Novom Sadu www.nsseme.com.

Tekst i fotografije: www.nsseme.com.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar