Tue06252024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

PanSpa za razvoj banja Vojvodine

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 3
  • Sledeća

            Među velikim brojem značajnih projekata čiji je nosilac Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu 2022. godine se može izdvojiti projekat „Istraživanje preduzetničkih potencijala lokalnog stanovništva u korišćenju resursa termomineralnih voda Vojvodine“ (PanSpa). Partnerska institucija na ovom projektu je Ekonomski fakultet u Subotici (Univerzitet u Novom Sadu).

            Projekat finansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Vojvodine, kao projekata od značaja za razvoj naučnoistraživačke delatnosti AP Vojvodine za projektni ciklus 2021-2024 godine.
            Rukovodilac projekta je prof. dr Aleksandra Dragin sa PMF-a. Projektni tim čine istraživači sa PMF-a: prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski, prof. dr Kristina Košić, prof. dr Milena Nedeljković Knežević, prof. dr Uglješa Stankov, prof. dr Miroslav Vujičić i dr Maja Mijatov Ladičorbić, dok je sa Ekonomskog fakulteta član tima prof. dr Slavica Tomić.
            Predviđeno je da se tokom istraživanja utvrdi da li postoje razlike po pitanju preduzetničkih namera lokalnog stanovništva u određenim ruralnim mikroregionima u zavisnosti od pojedinih socio-demografskih varijabli i ekonomskog razvoja sredine. Razumevanje pomenutih faktora koji prethode preduzetništvu može doprineti razvoju teorije iz ove oblasti, ali i pomoći kreatorima politika, istraživačima, konsultantima, edukatorima i drugim zainteresovanim stranama da dobiju jasniju sliku o načinu formiranja preduzetničkih namera, kao polazne osnove za unapređenje položaja ruralnog stanovništva i zaustavljanja depopulacije ruralnih prostora Vojvodine.
            U prvoj godini istraživanja, projektni tim je obavio terenska istraživanja obilazeći lokalitete sa termomineralnim vodama, uspostavio prve kontakte i obavio intervjue sa lokalnim stanovništvom, te napravio plan rada za dalja istraživanja. Koncipirane su ključne varijable i instrumenti za dizajniranje upitnika i prikupljanje i obradu  daljih podataka. Za prvih godinu dana projekta objavljeno je nekoliko radova u istaknutim međunarodnim časopisima sa impakt faktorom, koji su već citirani u međunarodnim naučnim bazama. Napravljen je sajt projekta (https://sites.google.com/view/panspa/home) i FB (PanSpa) i Instagram stranica (panspauns).
            Kao jedan od značajnijih rezultata može se izdvojiti i objavljen naučni rad u časopisu sa impakt faktorom koji se bavi preduzetničkim namerama studenata (menadžera u obuci), sa akcentom na lične i porodične karakteristike, a koji je citiran već u publikaciji Springera.

Prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski,
Departman za geografiju turizam i hotelijerstvo
Prirodno-matematicki fakultet

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com