Thu06202024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Različitost, da li je prihvatamo i da li smo za nju spremni

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 9
  • Sledeća

            Tribina pod nazivom „Preduzetništvo za ranjive grupe i održivost“ održana na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, deo je projekta „Razvoj socijalnog preduzetništva kroz unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa“ na kojem Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžmet (FIMEK) Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu učestvuje kao partner.

            Reč je o međunarodnom projektu, u koji su osim FIMEK-a, uključeni i Universität Stuttgart, Odnosi s javnošću i studij medija Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike (FOI) Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet - Sveučilište u Splitu (EFST).
            Tribina je deo aktivnosti međunarodnog projekta, u koju su uključeni predstavnici civilnog duštva, privatnog i javnog sektora, koji u jednoj vrsti debate na temu zapošjavanja ranjivih grupa, iznose svoja mišljenja.
            Cilj projekta „Razvoj socijalnog preduzetništva kroz unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa“ u trajanju od godinu dana, je pokušaj dolaska do verodostojih odgovora na pitanja: Kako građani Srbije percipiraju zakonske okvire kojima se garantuju prava ovih socijalno ugroženih kategorija stanovnika? Da li postoji odgovarajuća implementacija postojećih zakona? Na koji način se građani informišu o ovoj tematici? Namera istraživanja za potrebe izrade publikacije je da utvrdi da li kod građana postoji volja i motivacija za osnivanjem socijalnih preduzeća i zapošljavanjem pripadnika vulnerabilnih društvenih grupa.
            U odnosu na opštu populaciju, društveno osetljivim grupama su teže dostupni faktori samoostvarivanja, kao što su obrazovanje, posao, zdravstveni i kulturni resursi, socijalna podrška, a usled njihovih finasijskih uslova, kulturnog porekla i etniciteta, godina, pola, zdravstvenog stanja itd.
            Pripadnici ovih grupa su ranjivi na diskriminaciju, kao što su deca i mladi, žene, stare osobe, beskućnici, osobe sa invaliditetom, pripadnici LGBT zajednice, pripadnici etničkih manjina, ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om i drugi.
            Ideja ovog projekta je da se adekvatnim podsticajima utiče na osnaživanje osetljivih grupa stanovništva, putem njihovog uključivanja i aktivnog učešća u društvu.
            - Tribina je povezana sa zapošljavanjem i uključivanjem u društvene aktivnosti  ranjivih grupa povezana za preduzetništvo, kao deo širih aktivnosti vezanih za međunarodni projekat koji uključuje međunarodni dijalog između istoka i zapada, u čijem je fokusu zapošljavanje ovih grupa, odnosa javnog i privatnog sektora prema ovom pitanju, odnos civilnog društva, odnosno svih aktera u pogledu rešavanja ovog pitanja - istakao je prof. dr Dragan Ilić, rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju (FIMEK).
            Učešćem na ovom projektu Univerzitet Privredna akademija - Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment i održanom tribimom još jednom je potvrdio svoju društvenu angažovanost i odgovornost.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com