Sat06152024

Poslednja izmena:12:30:30 PM

Javno privatno partnerstvo u funkciji održivog regionalnog razvoja turizma

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 3
  • Sledeća

            Lokalni i regionalni razvoj je koncept koji podrazumeva ne samo jačanje administrativnih, funkcionalnih i finansijskih kapaciteta teritorijalnih jedinica, već i strateško planiranje, unapređenja kvaliteta javnih usluga, infrastrukturnih objekata i sadržaja kojima bi se ostvarili interesi, potrebe i zahtevi stanovnika svih uzrasta.  Ulaskom u dugoročnu saradnju sa privatnim sektorom u vidu javno-privatnog partnerstva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati razvoj svog područja i poboljšati kvalitet života lokalnog stanovništva. Ovakvim načinom rada lokalne i područne jedinice postale bi uspešnije u realizaciji javnih projekata, privukle bi nove investitore i stanovnike, što bi im omogućilo ulogu pokretača razvoja na svom području.

            U cilju regionalnog razvoja Banata nastao je projekta EUROVELO PARK BANAT. EuroVeloPark Banat je dobar primer kako javno-privatno partnerstvo kroz biciklistički turizam na međunarodnom nivou utiče na regionalni razvoj. Program aktivnosti ima za cilj: Održiv regionalni razvoj Banata kroz javno-privatno partnerstvo na EuroVelo Rutama 6, 11 i 13 sa lokalnim nacionalnim parkovima - Rezervati prirode Zrenjanin, Carske bara, Vršačke planine, Delibatska peščara, Ratno ostrvo; razvoj turizma, ekologije i ekonomije kroz brend "EuroVeloPark" na međunarodnom nivou; Podsticanje solidarnosti između evropskih naroda i jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne saradnje i sloge. Strateške potrebe i cilj su: Efikasno korišćenje prirodnih resursa, Kulturni identitet i ekološki resursi za razvoj turizma, Urbani održivi razvoj, Konkurentnost i razvoj srednjih i malih preduzeća. 
Kao projekat javno-privatnog partnerstva u Srbiji, biće dobar prajmer svim budućim EuroVeloParkovima koji će se izgraditi u sklopu Nacionalnih parkova i Rezervata prirode. Osim toga, zajednička metodologija povezana s biciklizmom kao i postojeća i potencijalna ponuda održivog turizma i transporta.
            EuroVeloPark Banat ima za cilj da mobiliše sve kapacitete regije Banata, da kroz organizovan način unapredi turističku ponudu sa izgradnjom kapaciteta, edukacijom, kako  bajk turista  tako i drugih gostiju i ljubitelja prirode. Takođe da razvije nove, okupi sve relevantne faktore u regionalnom razvoju kroz turizam: razvojne agencije, turističke organizacije, nevladine organizacije, lokalne samouprave, privatni i javni sektor, biciklističke saveze, predstavnike transportnih usluga, republičke, pokrajinske i međunarodne  institucije.   
            Kamen temeljac svake turističke destinacije pa i EuroVeloPark Banata su poznavanje turističkih destinacija i e-marketing. Zajedno sa Turističkim organizacijama gradova i opština Banata identifikovani su i ujedinjeni turistički potencijali regije u cilju kreiranja većeg broja atraktivnih turističkih doživljaja kroz različite kulturne i sportske aktivnosti, smeštaj, promociju tradicionalne hrane, trgovinu, kako bi se cikloturisti što više zadržali u regiji.
Za komunikaciju i distribuciju ponude na tržište posebnog interesa, kao što je EuroVeloPark Banat za cikloturizam, neophodna je saradnja na međunarodnom i lokalnom nivou. Tom delu kamena temeljca uložen je veliki napor sa partnerom na projektu Kartografija Huber izrađena je papirna karta i e-karta. U objedinjenoj ponudi u elektronskom okruženju radi stvaranja jedinstvenog pristupnog mesta u ukupnoj ponudi regije, stoga su od izuzetnog značaja informacione tehnologije bez kojih se globalno i poslovno okruženje ne mogu zamisliti kada su u pitanju izrade e-karte ''EuroVeloPark Banat'', koja se direktno nadovezuje na postojeći GIS sistem opština, a koji je direktno povezan na sajt EuroVelo EU. Na taj način svi cikloturisti mogu direktno videti potencijale regije Banata.
            Važno je napomenuti da Kartografija Huber godišnje proda 60.000 karata za rutu 6 - Dunavsku rutu koja prolazi kroz Srbiju. Sem e-karte i papirne karte u izradi su i drugi 
e-marketinški alati (aplikacije za mobilne telefone i tablete kao i navigacija). EuroVeloPark Banat će doprineti ekonomskom razvoju regije, kvalitetnijem životu ljudi, većem zaposlenju što je i osnovni zajednički cilj. Osnivači EuroVeloPark Banat su Grad Zrenjanin, Turistička organizacija Grada Zrenjanina, Udruzenje C.R.E.A.M u SRBIJI JPP sa partnerima Savezom Biciklista EU www.eurovelo.comi Kartografijom Huber www.kartographie.de.  

Tanja Jakšić, MasterPPPAdvisor
Udruženje EUROVELOPARK BANAT, Zrenjanin

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com