Fri04192024

Poslednja izmena:08:43:12 AM

Biti dekan - piznanje, izazov, obaveza

  • PDF

            Nakon 35 godina radnog iskustva i raznih rukovodećih pozicija na kojima se nalazio, prof. dr Milan Počuča postavljen je 01.X 2022. za dekana Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Dekanska pozicija za profesora koji je punih 15 godina radi u ovoj sredini predstavlja veliki profesionalni izazov i istovremeno poruku poverenja vlasnika i osnivača fakulteta porodice Carić da je bio uspešan, posvećen i fokusiran na postavljene ciljeve i planirane zadatke.

            - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe izrastao je u prestižnu naučnoistraživačku organizaciju sa brojem studenata koji je u stalnom porastu, značajnim brojem projekata i sve većom i intenzivnijom  međunarodnom saradnjom. Akademska zajednica prepoznala je našu posvećenost, trud i kvalitet i sa međusobnim poštovanjem i uvažavanjem na ravnopravnim pozicijama delimo obaveze, znanja i prava koja nam pripadaju u sistemu visokog obrazovanja i nauke u Srbiji. Kontinuirana je saradnja sa KONUS-om, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i obrazovanje, a rezultati su vidljivi kroz broj dobijenih i realizovanih projekata, učešće i angažovanje naših profesora u telima koje pomenute institucije obrazuju - kaže dekan.
            Prof. Počuča izdvaja najvažnije aktivnosti - obrazovanje studenta koji studiraju na osnovnim, master i doktorskim studijama; realizacija dobijenih međunarodnih i nacionalnih projekata; digitalizacija pokrenuta ove godine koja će dovesti sve studente u direktan i stalan kontakt sa službama fakulteta, a digitalni dosije omogućiti svakom studentu da prati stanje položenih ispita, finansijskih uplata, elektronskih prijava ispita. Sve učionice poseduju savremeni audio-vizuelni sistem i ineternet po najvišim standardima koji omogućava svim studentima koji trenutno nisu u učionicama, onlajn praćenje nastave u realnom vremenu.
            Dodaje da je izuzetno važna personalizacija studiranja, kroz direktan kontakt Službi fakulteta sa svakim studentom, što omogućava da individualnost i karakter svakog sudenta bude  prepoznat i poštovan. Veliki broj vannastavnih aktivnosti, kao što su kursevi, praksa, predavanja stručnjaka i alumnista fakulteta, takmičenja, simulacije suđenja napraviće od fakulteta drugi dom za studenta. Neposredan kontakt, blizina profesora, rad u malim grupama, veća međusobna povezanost akreditovanih VŠJ, stvoriće kreativno okruženje, dobru radnu atmosferu u kojoj će se studenti osećati sigurno i motivisano. Dobri primeri svršenih studenata, jak i aktivan Alumni klub, kompetentni nastavnici, čiji rad će biti praćen i usmeravan, pravilni podsticaji najboljim studentima, motivisaće sve da nastave da stvaraju jaku stabilnu i poželjnu ustanovu za obrazovanje.
            - Prvi smo, verovatno, u akademskoj zajednici koji uvodimo dualno obrazovanje u visokom obrazovanju. Obezbedili smo, kroz ugovor o saradnji, i mogućnost da 45 studenata sa našeg fakulteta radi i studira u najvećoj advokatskoj kancelariji u Srbiji. Za rad, studenti tokom školovanja primaju platu u dinarskoj protivrednosti od 500 evra. Kancelarija će im za vreme predavanja tolerisati odsustvo sa posla. Rad može trajati sve tri godine do završetka studija, imajući u vidu da se prijaviti mogu samo studenti sa položenim svim ispitima sa prve godine. Nakon toga, zainteresovani diplomirani studenti mogu nastaviti rad u advokatskoj kancelariji kao advokatski pripravnici i pripremati se za polaganje pravosudnog ispita. Ovo praktično rešenje je u obostranom interesu; advokatska kancelarija dobija priliku da profiliše buduće kolege, da ih uči poslu koji ih čeka, a studenti imaju mogućnost da studiraju i rade, uče posao, stiču neophodne veštine, popunjavajući budžet sebi i roditeljima koji ih školuju.
            Prof. dr Milan Počuča je ponosan na dostignut, savremen studijski program, profesionalno i radno iskustvo profesora, njihove  kompetencije. Veliki broj saradnika, njihova stručna i profesionalna iskustva koja prenose studentima, predstavljaju komparativnu prednost u šta svrstava i savremene i kvalitetne udžbenike i radni prostor.
            - Očekujem timski rad, poštovanje, red i disciplinu. Akademska čestitost, poštovanje zakona, maksimalna posvećenost sudentima i dodeljenim zadacima, biće presudna za napredovanje. Kvalitet, uz dobru organizaciju u kojoj nema mesta improvizacijama i osrednjosti moto je moj i tima koji sam odabrao za naredni trogodišnji period. Budućim studentima poručio bih da dođu, studiraju, druže se, saznaju mnogo više od samog prava. Kad završe studije, bićemo jači za još jednu generaciju mladih i obrazovanih ljudi, ponosni na sebe i vas, a vi ćete biti naši ambasadori širom Srbije i sveta, naoružani znanjem i veštinama koje će od vas napraviti dobre ljude, sposobne i tražene profesionalce - uveren prof. Počuča.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com