Wed05292024

Poslednja izmena:10:45:55 PM

Simpozijum AgroTeh PP 2023 na Zlatiboru

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

            O inovacijama implementiranim u platforme i alate precizne poljoprivrede, trendovima u poljoprivrednoj mehanizaciji, potencijalima i izazovima sa kojima se susreću zemljoradničke zadruge i drugim temama, razgovaralo se na 49. Simpozijumu Agro - Tehnika - Precizna poljoprivreda (AgroTeh PP 2023), održanom od 30. januara do 03. februara u hotelu „Dunav Turist“ na Zlatiboru, u organizaciji Departmana za poljopirvrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Zadružnog saveza Vojvodine i Poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije.

            Ispred organizatora i u svojstvu dobrih domaćina, učesnike su pozdravili dr Aleksandar Sedlar, predsednik Programskog odbora, profesora na Departmanu za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivedni fakultet Univerzitet Novi Sad, mr Jelena Nestorov Bizonj, predsednik Zadružnog saveza Vojvodine i Marija Antanasković, generlani sekretar Poslovnog udruženja izvoznika i uvoznika poljoprivredne mehanizacije.
            O povećanju cena energenata, repromaterijala u poljoprivredi, ograničenjima koja nameće EU u primeni pesticida, veštačkih đubriva, o EU Green Deal-u, kao odgovoru na klimatske promene i negativnom uticaju na životnu sredinu i društvene izazove, te cenama poljoprivredih proizvoda koji ne mogu pratiti ova kretanja, govorio je prof. dr Sedlar:
            - Ove godine moramo da budemo štedljiviji, uz optimiziranu proizvodnju i to je razlog što je Simpozijumu Poljoprivredna tehnika preimenovan u AgroTeh PP, jer smo želeli da ovo ne bude više samo savetovanje, da se ispričamo i donesemo neke zaključke, već početak jednog agro servisa koji će imati za cilj da analizira agrotehničke mere, dok će u centru pažnje i dalje biti tehinka. Usmeravanjem ka agrotehničkim merama, pokušavamo da pronađemo rešenje i u skladu s tim koncipiramo diskusije, tražimo rešenja za optimiziranje troškova proizvodnje, analiziramo agar u svetu i kod nas, tražimo mesto nauke, očekujemo informacije od predstavnika državnih organa. Sekcije su osmišljene da svaka pruža neki servis, idemo sa platformama ali na način koji je moguće primeniti.
            Mr Jelena Nestorov Bizonj je i ovom prilikom ukazala na potrebu udruživanja, jačanja postojećih i formiranja novih zadruga, kao i složenih zadruga:
            - U eri rasta troškova proizvodnje, usluga i svih cena koje nas ugrožavaju, udruživanje će sigurno postati jedan od imperativa lakšeg načina dolaska do toga da smo na tržištu prepoznatljivi, da opstanemo i ostanemo sigurni u svojoj proizvodnji. Kod mnogih, već uspešmih zadruga na tržištu takođe treba gledati unapred, kako iz pozicije u kojoj se nalazimo biti još bolji i još konkurentniji. Jedna zadruga na tržištu sigurno ima bolji položaj od jednog poljoprivrednika, ali da bi ostvarila pun potencijal zadružnog organizovanja treba razmišljati o formi daljeg udruživanja zadruga.
            Marija Antanasković, generalni sekretar Poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije podsetila je da govori ispred asocijacije za koju se može reći da je partner i naučnih institucija kao što je Poljoprivredni fakultet i poljoprivrednika, i veoma bitna karika u sprovođenju različitih mera agrarne politike.
            - Partner da, ali na tome još uvek mora mnogo da se radi. Ako pričamo o savremenim tehnologijma možemo da kažemo da su uvoznici poljoprivredne mehanizacije upravo oni koji u naš atar dovode nove tehnologije i novu tehniku, prezentiju je i upoznaju poljoprivrednike sa njom, u saradnji sa naučnim institucijama, npr. Poljoprivrednim fakultetom, koji ima aktivnu ulogu kako bi potvrdio (ili opovrgao) sve ono što ta tehnika donosi - istakla je Marija Antanasković, uz opasku da u narednom periodu treba raditi na jačanju partnerstva između članica udruženja uvoznika i resornog ministarstva u cilju što bolje realizacije određenih programa, nacionalnih mera i mera IPARD-a, jer vrlo često su rokovi objavljivanja različitih konkursa oteževajući faktori na osnovu kojih poljoprivrednici moraju da se orijentišu.
            Minula godina je pokazala dobre rezultate u prodaji poljoprivredne mehanizacije, a predstavnici Udruženja uvoznika i izvoznika se nadaju da će i ova godina biti iznenađujuća i sa dobrim rezultatima, na putu ka ostvarenju cilja u obezbeđivanju održive poljoprivrede uz poštovanje prirodnih resursa i njihovog unapređenja.

Više fotografija na: https://www.facebook.com/topserbia

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com