Tue06182024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Đorđe Raković: Deset garantnih linija Garancijskog fonda Vojvodine

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 2
  • Sledeća

            Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine (APV) obeležava dvadeset godina uspešnog rada i poslovanja. Više o preduzetim aktivnostima i uslovima poslovanja govori gospodin Đorđe Raković, direktorFonda:


            “Primarni cilj je da i dalje budemo najveća podrška  preduzetnicima i privrednim subjektima, početnicima u poslovanju („start up“), zemljoradničkim zadrugama i poljoprivrednicima i da im pružimo pomoć u pokretanju, unapređenju i osavremenjavanju njihovog poslovanja, kao što smo to činila i u protekle dve decenije. Slobodni garantni potencijal Fonda za 2023. iznosi 1.572.140.238,62 dinara što znači da poslovnim bankama možemo garantovati za blizu 13,5 miliona evra kredita. Garantnim linijama Garancijskog fonda su “pokrivene“ sve oblasti privrede i u proteklom periodu se kontinuirano  razmišljalo o proširenju postojećih ili uvođenju novih garantnih linija, prateći potrebe tržišta, politiku Vlade Vojvodine i programe resornog sekretarijata za privredu i turizam. Nakon toga su obavljeni razgovori sa poslovnim bankama o nastavku  saradnje pod  novim, izmenjenim uslovima i definisane su oblasti saradnje koje su  u skladu sa poslovnom politikom banaka i Programom rada Garancijskog fonda za tekuću godinu. Spremno smo ušli u 2023., nastavljajući misiju koju ostvarujemo putem izdavanja garancija, čime smanjujemo kreditni rizik poslovnih banaka, i ujedno, privrednim subjektima sa teritorije APV, obezbeđujemo lakši i brži pristup finansijskom tržištu, kao i povoljnije uslove zaduživanja.
            U Garancijskom fondu je trenutno aktuelno deset garantnih linija koje „pokrivaju“ gotovo sve oblasti privrede. Zainteresovani privrednici, preduzetnici, poljoprivrednici ili početnici u biznisu mogu da odaberu liniju koja najviše odgovara njihovom načinu poslovanja i rada i apliciraju na  Konkurse za nabavku nove i polovne poljoprivredne mehanizacije i opreme, obezbeđenje dugoročnih kredita namenjenih finansiranju  energetske efikasnosti, kupovinu poljoprivrednog zemljišta, nabavku nove i polovne opreme, izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata za obavljanje privrednih i poljoprivrednih delatnosti kao i nabavku prateće opreme, nabavku  opreme preduzetnicama, ženama osnivačima malih preduzeće i početnicima u  biznisu koji delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije AP Vojvodine,  „START UP“ programe radno neaktivnih žena i drugih lica sa teritorije APV, finansiranje nabavke repromaterijala u poljoprivredi, kupovinu   objekata i građevinskog zemljišta za ovavljanje privrednih delatnosti i vršenje medicinskih i vaspitno-obrazovnih usluga i finansiranje investicija u poljoprivredi u okviru IPARD programa.
            Garancijski fond AP V, saglasno svojoj osnovnoj ulozi, izdaje garancije poslovnim bankama za kredite odobrene preduzetnicima, privrednim subjektima, poljoprivrednicima a u skladu sa važećim Konkursima, kontinuirano, tokom 2023. Garancije se izdaju na minimalno 3000 eura do maksimalno 450 000 eura, što je definisano svakim konkretnim Konkursom i zavisi od namene kredita. Uslove koji su vezani za ročnost i visinu kamatne stope, klijenti pregovaraju sa poslovnom bankom i oni zavise, pre svega, od boniteta samog klijenta. Novim konkursom za START UP programe, proširena mogućnost apliciranja na sva nezaposlena lica, bez obzira na pol i starost radno neaktivnih žena i drugih nezaposlenih lica sa teritorije Vojvodine. Takođe, maksimalan iznos za apliciranje je sa 10.000 eura, povećan na 20.000 eura.
            Poljoprivrednici su najčešći klijenti Garancijskog fonda. Interesovanje nosioca poljoprivrednih gazdinstava u protekloj godini se odnosilo na kupovinu poljoprivredne mehanizacije i nabavku repromaterijala. Ucilju poboljšanja uslova  i veće konkurentnosti na finansijskom tržištu APV učinjeni sunapori da se aktivnosti Fonda znatno prošire, pa je tako Upravni odbor Fonda doneo niz odluka o izmenama aktuelnih Konkursa za odobrenje garancija, Takoje sada moguća nabavka nove poljoprivredne mehanizacije i pogonskih mašina u poljoprivredi i nove opreme u privredi, sa zalogom na predmetu kupovine do iznosa od 30 000 eura (bez hipoteke). Uz zalogu na novoj poljoprivrednoj mehanizaciji i pogonskim mašinama u poljoprivredi i novoj opremi u privredi, koja je predmet kupovine, ukoliko učešće iznosi 20 %  visina kredita može biti do50 000 eura.”

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com