Tue07232024

Poslednja izmena:09:39:46 PM

Znak Najbolje iz Vojvodine za MEDLAB

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

            Blagoslov je biti zdrav. Zato je održavanje zdravlja obaveza a ne usputna manifestacija volje svakog od nas. O zdravlju i prevenciji, bezmalo tri decenije MEDLAB - laboratorija za medicinsku dijagnostiku vodeća je akreditovana privatna medicinska laboratorija u Vojvodini, koja se bavi kontrolom zdravlja građana. Na osnovu postignutih rezultata, 29. novembra 2023. godine, po odluci Pokrajinske vlade, prof. dr Milanu Ubaviću uručen je sertifikat o korišćenju Znaka Najbolje iz Vojvodine, za kvalitet usluge i razvoj laboratorijske dijagnostike u zdravstvenom sektoru.

            - Zadovoljstvo je obeležiti 30 godina u oblasti zdravstvene delatnosti, u kojoj sam čitav svoj profesionalni vek i što je moj rad, trud i želja da po najvišim svetskim standardima prepoznat i uvažen - rekao je tim povodom dr Milan Ubavić, podsećajući da je 2012. Vinariji „Vinum“ Sremski Karlovci, čiji je vlasnik takođe dr Ubavić, dodeljeno isto priznanje, kao jednoj od troje nagrađenih te godine: „za proizvode od vojvođanskih sirovina napravljenih po modernim tehnologijama“. Ovo priznanje smatra važnim zbog identifikovanja i vrednovanja rada preduzetnika, privrednika od strane AP Vojvodine, odnosno Srbije, kao lična satisfakcija da je dva posla doveo do nivoa za dobijanje prestižne titule - Znaka Najbolje iz Vojvodine.“.
            - Nagrade i priznanja mnogo znače za jednog privrednika, preduzetnika, pre svega čoveka, kao podsticaj da još bolje posluje, još kvalitetnije radi. Kada govorimo o kvalitetetu, na njega smo fokusirani od osnivanja MEDLAB-a, jer sam spoznao potrebu za preciznom organizacijom i raspodelom posla u laboratoriji, pisanim procedurama kako se koja analiza radi. I ceo radni vek sam posvetio pravljenju šema rada, postupanja i njihove kontrole. Standarde smo uvodili sukcesivno, od početka: GLP (Good laborathory practice) - DLP (Dobre laboratorijske prakse), 1997; GLP-DLP, 2008. SRPS ISO/IEC 17025:2006; SRPS ISO 15189:2014, koji predstavlja krunu standardizacije medicinskih laboratorija - objašnjava dr Ubavić.
            MEDLAB je vremenom postao sinonim za kvalitetan i dobar rad, koji prepoznaju i Novosađani kada na pomen laboratorije upućuju na MEDLAB kao prvu privatnu medicinsku laboratoriju u Vojvodini, drugu u Srbiji (ova druga u međuvremenu je ugašena) i jedinu sa stažom od 30 godina.
            - MEDLAB je laboratorija sa centralnom organizacijom u kojoj se sve analize rade na jednom mestu. Tu sam ideju „preneo“ iz Kliničkog centra, odnosno Pokrajinske bolnice 90-tih godina, shvatajući da se samo sa kvalitetnom, dobrom opremom, sa ozbiljnim kadrom i materijalima, uz besprekornu organizaciju, mogu dobiti pravi rezultati. Zato sam insistirao na konceptu centralne laboratorije u Novom Sadu. Sa porastom tražnje usluga javila se potreba za otvaranjem „satelitskih“ laboratorija i u drugim mestima Vojvodine. Tako je laboratorija u Zrenjaninu minule godine obeležila 20 godina rada. Jedna od poslednjih je u Temerinu. Moram da istaknem kvalitet rada svih laboratorija, prikupljanje uzoraka i rada osnovnih analiza (kompletne krvne slike, urina, sedimentacije i dr.), dok se ostale analize rade u centralnoj laboratoriji, jer samo takav način organizacije može da obezbedi visok kvalitet usluga.
            Uveren je da bez MELAB stručnog tima postignut uspeh ne bi bio moguć. Početak „okupljanja“ vrsnih laboranata, biohemičara, lekara, mikrobiologa, patologa, počeo je otvaranjem laboratorije i traje do danas. Zaposleni u MEDLAB-u često ovde dočekaju i penziju. Tako je MEDLAB TIM odgovornih, privrženih ljudi koji vole to što rade i mesto gde rade, i neće ni na koji način dozvoliti da ova, za njih „druga kuća“, izađe na loš glas.
            MEDLAB je uvek pratio razvoj laboratorijske struke, i danas poseduje moćne mašine koje imaju Klinički centar i ozbiljne bolnice, ne samo u Srbiji, nego i u svetu. Nova oprema zahteva usvajanje novog procesa rada i permanentan rad na njihovom maksimalnom implementiranju. Opšti razvoj pretpostavio je i edukciju zaposlenih.
            - Veliki broj laboranata, na moje nastojanje, stekao je odlične navike i ponosam sam na to, posebno što sam u nedostatku kadra obezbedio dvojici mladih kolega da o trošku MEDLAB-a završe specijalizacije: mikrobiolog dr Žarko Čolić, a potom dr Igor Spasić, koji je završio laboratorijsku medicinu. Uvek sam gledao da ulažem u kadrove. U protekle tri godine devet laboratorijskih tehničara su završili Visoku strukovnu školu  ICEPS, laboratorijski smer, potpuno besplatno i svim troškovima plaćenim od strane MEDLAB-a. To je sigurno važno imajući u vidu da osnova dobrog posla nije samo dobar prostor, lokacija, mašine, enterijer, već pre svega dobar i kvalitetan kadar. Ove godine sam u čast 30-godišnjice MEDLAB-a uputio poziv svim zaposlenim da besplatno završe istu tu školu, za laboratorijskog tehničara o trošku MEDLAB-a i da na taj način osveže, unaprede svoje znanje i kvalitet rada, uz obavezu da određeni broj godina ostanu da rade u laboratoriji - saopštio je naš sagovornik, koji polako misli i na povlačenje, i u tom razmišljanju dodaje:
            - Posao sam počeo  pre 30 godina, zajedno sa suprugom Majom koja mi je nesebično pomogla da prvih deset godina uspostavim sistem koji i danas u velikoj meri funkcioniše.U međuvremenu, rodila su nam se deca,Una i Branislav. Una je na petoj, a Branisalav na trećoj godini medicine, što govori o njihovom životnom opredeljenju za medicinsku struku. Voleli bi da naša deca naslede oba posla da li kao osnovni ili kao dodatni posao oslanajući se na neku srodnu granu medicine. Moraju voleti ono što rade jer samo tako mogu postići uspeh u svom privatnom životu i poslovnoj karijeri. Mislim da imamo još dovoljno snage da sačekamo da završe  fakultete i da im pomognemo u ispunjenju njihovih planova.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com