Tue07232024

Poslednja izmena:09:39:46 PM

Šta muči srpske lekare?!!

  • PDF

Međunarodni internet projekat www.healthgrouper.com je objavio preliminarne rezultate istraživanja zadovoljstvom u radu lekara u Srbiji. Rezultati su deo regionalnog istraživanja koje Healthgrouper.com sprovodi u zemljama jugo-istočne Evrope. Istraživanje je do sada sprovedeno u tri zemlje u regionu i to u Bugarskoj, Makedoniji i Srbiji.

U regionalnom istraživanju je ukupno učestvovalo 634 lekara koji predstavljaju preko 60 različitih medicinskih specijalnosti, zaposlenih u državnom i privatnom zdravstvenom sektoru svojih država, sa ciljem da se utvrde vodeći faktori nezadovoljstv doktora medicine radnim uslovima, da se omogući uporedna analiza i da se definišu vodeći prioriteti koje lekari vide kao nedostatke u svojim sistemima zdravstvene zaštite.
Od svih ispitanih lekara u Srbiji približno 70% (69.1%) su izjavili da su nezadovoljni svojim mesečnim prihodom. Niske mesečne zarade su vodeći problem lekara u odnosu na obim posla i odgovornost koju imaju u poslu sa pacijentima. Na pitanje “Da li ste zadovoljni tekućim reformama u zdravstvenom sektoru i njihovim uticajem na Vaš rad kao lekara?” - ukupno 82% lekara je dalo negativan odgovor. Reformama u zdravstvu kao “mnogo nezadovoljni” se izjasnilo približno 40%
ispitanih lekara, dok se kao nezadovoljni opredelilo 36.5% lekara u Srbiji. Kao delimično zadovoljni se opredelilo 7% svih ispitanih lekara.
Na pitanje da li bi preporučili svoju profesiju mladima ukupno 42% lekara su odabrali negativne odgovore. Dopunski 27% su neodlučni i odabrali su neutralne opcije. Znatno manji procent od 31.2% ispitanih lekara bi preporučilo svoju profesiju mlađim kolegama.
Na pitanje “Kako biste ocenili Vaše ukupno zadovoljstvo svojim poslom kao lekara u Srbiji?” - većina ispitanih lekara ili 55.4% je odabralo negativne opcije da su nezadovoljni radom u Srbiji. Ukupno 33% ispitanih lekara su izjavili da bi promenili svoje radno mesto. Od njih najveći procenat 44.7% bi otišlo u inostranstvo, dok približno 30% bi prešlo iz državnog u privatni zdravstveni sektor. Između lekara koji su izjavili da bi promenili svoj posao zabrinjavajućih 25.5%
ispitanika razmislja da čak i promene svoju profesiju. Posebno pitanje u istraživanju se odnosi na mogućnost da lekari navedu “Šta im se najviše NE dopada u njihovoj praksi u Srbiji?” Na osnovu analize sadržaja tekstulanih odgovora i komentara Healthgrouper je segmentirao pet vodećih problema zdravstva Srbije koje su lekari naveli. To su partizacija – rukovodeći ljudi postavljeni po partijskoj, a ne po stručnoj osnovi; loša i amortizovana oprema; niske zarade lekara; organizacija rada – visoka administracija, nedostatak komunikacija između zdravstvenih nivoa i marginalizacija privatnog zdravstvenog sektora.
Healhtgrouper je izdvojio samo neke od komentara koje doktori navode kao razlog njihovog nezadovoljstva radom u Srbiji. Uporedna analiza vodećih razloga za nezadovoljstvo lekara, ukazuje na mnogo sličnosti. Tako lekari navode niske plate, visoki stres, loše reforme, malo opšte zadovoljstvo poslom i negativan stav društva i medija prema lekarskoj praksi. U odnosu na odgovore koje su dali lekari iz tri zemlje koje su do sada učestvovale u istraživanju srpski lekari su najnezadovoljniji platom i skoro 70% su odabrali negativne opcije. Na drugom mestu kao izraz nezadovoljstva su reforme koje se sprovode u zdravstvenom sistemu Srbije. Reformama su nezadovoljni svi lekari u regionu, ali je ubedljivo najveće nezadovoljsvo lekara iz Bugarske gde je približno 90% njih odabralo negativne opcije. Srpski lekari su na drugom mestu u odnosu na stres koji im prouzrokuje posao. Ukupno 68.1% svih ispitanih lekara su odabrali negativne opcije. Iako većina lekara na pitanje kakvo je Vaše opšte zadovoljstvo poslom u Srbiji su odabrali negativne opcije, ipak u regionalnom kontekstu srpski lekari su zadovoljniji od kolega u Bugarskoj i Makedoniji. Slična je i slika u odnosu na percepciju lekara na njihov status u društvu. Većina srpskih lekara ili 49% njih je zadovoljna njihovim statusom u društvu. U odnosu na ovaj faktor najnezadvoljniji u regionu su lekari iz Makedonije, gde većina njih ili 56% bira negativne opcije.
Healthgrouper je napravio i uporednu analizu komentara koje lekari izdvajaju u ove tri zemlje gde mogu da se vide zajednički problemi na koje ukazuju lekari. Niska primanja su zajednički problem lekara sve tri zemlje. Isto tako, prekomerna administracija je problem koji preovladava u komentarima lekara. Partizacija je problem koji povećava nezadovoljstvo lekara u Srbiji i Makedonji, dok u Bugarskoj većina lekara potencira problem nedostatka vizije za razvoj zdravstvenog sistema. Konačno, lekari iz Bugarske i Makedonije su jako nezadovoljni odnosom društva i medija prema lekarima. U Srbiji odnos medija je isto tako bio potenciran od strane lekara, ali ne u tolikom procentu da bi se izdvojio kao vodeći problem. Konačno lekari iz Srbije su potencirali marginalizaciju privatnog zdravstevnog sektora kao jedan od vodećih problema i razlog neravnopravnog položaja državnog i privatnog zdravstva. Za razliku od Srbije, privatni sektor je izuzetno razvijen i delimično integriran u sistemima socijalnog zdravstvenog osiguranja u Bugarskoj i Makedoniji.
Očekivanja međunarodnog tima Healthgrouper.com je da će rezultati istraživanja pomoći da se definišu nacionalni i regionalni problemi koje ističu lekari, s ciljem da se pokrene javna, stručna i politička debata koja će doprineti da se poboljšaju uslovi za rad lekara kao i da se poboljša kvalitet zdravstvene zaštite pacijenata.
Iz Srbije u istraživanju je učestvovalo 166 lekara iz 25 naseljenih mesta, predstavnici više od 40 različitih medicinskih specijalnosti. Metodologija istraživanja je detaljno opisana u posebnom dokumentu. Više informacija možete dobiti na www.healthgrouper.com.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com