Tue07232024

Poslednja izmena:09:39:46 PM

Potpisan Sporazum o saradnji između Univerziteta Privredna akademija i Univerziteta Educons

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 10
  • Sledeća

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Univerzitet Educons potpisali su, u utorak 16.04.2013. godine, Sporazum o saradnji, koji ima za cilj unapređenje kvaliteta obrazovnog i naučnoistraživačkog rada.
Sporazum su, u prisustvu uvaženih gostiju iz nauke i prakse, potpisali prof. dr Marko Carić, suosnivač Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i prof. dr Aleksandar Andrejević, Rektor Univerziteta Educons. Potpisani Sporazum zasnovan je na Platformi sa ciljevima čijih deset načela univerziteti u potpunosti prihvataju.

Potpisivanjem ovog sporazuma univerziteti su napravili veliki korak napred ka budućoj uspešnoj i svestranoj saradnji. Ovim sporazumom univerziteti nastoje da unaprede obrazovnu i naučnoistraživačku saradnju kako bi zajedničkim snagama unapredili sopstvene potencijale, kao i kvalitet nastavnog i naučnog rada. Na taj način, univerziteti nastoje da ostvare svoj primarni cilj, a to je, da studentima obezbede sve potrebne uslove za sticanje najsavremenijih znanja, veština i iskustava, koja će im u budućnosti osigurati uspeh i prosperitet.
Univerzitet Privredna akademija je prvi privatni i prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini, osnovan 2000. godine, u čijem sastavu se nalaze četiri fakulteta: Pravni fakultet ze privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu (FIMEK), Stomatološki fakultet u Pančevu i Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća u Beogradu.
Jedan je od retkih koja svojim studentima nudi kompletan program, pa između i ostalog smeštaj u sopstvenom hotelu po pristupačnim, koji se nalazi u okviru zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Studenti maju sve uslove za moderno studiranje, počev od neograničenog pristupa Wireless internetu, biblioteke sa bogatim fond knjiga, mogućnostima za međunarodnu saradnju, na čemu se posebno se insistira, radi povezivanja sa što većim brojem institucija. Univerzitet je potpisao oko 30 ugovora o međunarodnoj saradnji sa visokoškolskim ustanovama, što u zemlji, što u regionu, što u EU. Privredna akademijaje poznata po prohodnosti. Takođe, FIMEK jedini u Srbiji član Evro-mediteranskog univerziteta – EMUNI UNIVERSITY, koji ima preko 200 članova.
Univerzitet EDUCONS u svom sastavu ima osam fakulteta: Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet zaštite životne sredine, Fakultet za primenjenu bezbednost, Fakultet za digitalnu produkciju, Akademija klasičnog slikarstva, Fakultet za uslužni biznis i Fakultet za sport i turizam – TIMS u Novom Sadu i Fakultet ekološke poljoprivrede u Svilajncu. U vremenu koje nosi obeležje globalnog i multidisciplinarnog pristupa proučavanju privrednih i društvenih procesa, EDUCONS razvija kod svojih studenata neophodnu kreativnost i samostalnost u radu, sposobnost za inovativno mišljenje, nov pristup problemima, sposobnosti za integraciju i implementaciju najnovijih tehnologija i istraživački duh. Strategija oba Univerziteta je da studentima omoguće put do sigurnog posla kroz kvalitetne studije.
Platforma sa ciljevima, osmišljena u 10 tačaka, koji su ove dve visokoobrazovne ustanove potpisale, učinjen je, pre svega, na dobrobiti sadašnjih i budućih studenata, zarad koristi u unapređenju rada i mogućnosti sopstvenog nastavnog kadra, ali i za perspektivu razvoja ova dva univerziteta, koja su izrazila spremnost da daljim povezivanjem sa srodnim, akreditovanim ustanovama, bilo državnim, bilo privatnim, uz očuvanje najviših standarda u obrazovanju, u potpunopsti ispune svoju društveno odgovornu ulogu u kreiranje intelektualnog potencijala sadašnjih i budućih generacija.


 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com