Sun07142024

Poslednja izmena:10:05:24 AM

Dr Radoljub Tadić o svojih 52 godine rada u Komisiji za ocenjivanje kvaliteta mesa na Novosadskom sajmu

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 10
  • Sledeća

Dr Radoljub Tadić, saradnik na Instituta za higijenu i tehnologiju mesa Beograd, predsednik Komisije za ocenivaje kvaliteta mesa i proizvoda od mesa na Novosadskom sajmu, u ocenivačkoj komisiji nalazi se od samog osnivanja, 1961. godine. Dve godine je bio sekretar komisije, pa četiri godine ocenjivač, pa predsednik iste, na čijem čelu se i danas nalazi. Kao najkompetentnija osoba, koja je pratila i učestvovala u radu ocenjivačke komisije, dr Radoljub Tadić dao je kratak pregled delovanja i zadataka komisije kroz razne faze društvenih promena od 1961. do 2013. godine.

-Početkom 60-tih godina naglo se razvila Jugoslovenska industrija mesa. Ona je napravila veliku ekspanziju sa svojim proizvodima na svetskom tržištu, pre svega na tržištu SAD, Velike Britanije i zapadno evropskih zemalja. Cilj je bio da se taj kvalitet ujednači, da bez obzira na fabriku u kojoj je proizveden da se obezbedi kvalitet, tzv. jugoslovenski kvalitet mesa i proizvoda od mesa. Da bi se ostvario taj cilj, pored produktivnosti postavio se zadatak da se u okviru Novosadskog poljopirvrednog sajma otpočne uporedno ocenjivanje kvaliteta proizvoda od mesa koji se izvoze. A izvozili su se: razne šunke u limenkama, usitnjeno meso u limenkama, i pojedine vrste kobasica.
Zadatak ocenjivanja je bio da doprinesu unapređenju tehnologije, na pakovanju proizvoda, njegove prezentacije i ujednačenje kvaliteta obrade pojedinih vrsta proizvoda. U toku prvih 15 godina ocenjivanja, na tržištu SAD, bivšeg SSSR i zapadne Evrope izvozili smo meso mladih junadi tzv. „baby beef“ i konzerve mesa, pre svega kuvane šunke. Nije se moglo proizvesti, pre svega u Vojvodini, koliko se na tržištu tražilo.
U tom momentu agrarno ocenjivaje je dobilo novu ulogu. Zadatak je bio da pored ocenjivanja kvaliteta i održavanja ujednačenosti, da se proširi asortiman, da se uvedu nove forme prezentacije tih proizvoda i nove vrste pakovanja da bi se sa inovacijama zadržalo tržište i povećala cena tih proizvoda. U tom periodu je ocenjivanje na Novosadskom sajmu odigralo jednu izvanrednu ulogu do početka 90-tih godina. Uvođenjem sankcija Srbiji bio je obustavljen izvoz na svetska tržišta, izuzev SSSR-a. Time je ocenjivanje dobilo novi zadatak: da bez uvoznih komponenti proizvede isto tako širok asortiman za domaće potrebe jer nije bilo konkurencije na domaćem tržištu. I u tom periodu ocenjivanje je odigralo značajnu ulogu, iako se značajno smanjila proizvodnja i asortiman, mi smo imali proizvoda, i mi sa asortimanom i kvalitetom i načinom prezentacije proizvoda nismo zaostajali za drugima u svetu.
Poslednjih deset godina zadatak je da se uvede nova tehnologija. I to na svakom sledećem ocenjivanju vidimo određene inovacije koje imaju pre svega cilj da se sačuva kvalitet i biološka vrednost proizvodnje mesa, a da se proizvodi što je moguće više. Uz tu ulogu institucija agrarnog ocenivanja je tu ulogu obavila i obavljaće u budućnosti. I dalje se mora raditi na uvođenju novih tehnologija i nove opreme koja omogućava da se uvede novi asortiman proizvoda i proizvode za sve svoje potrošače uz niže cene, usklađene sa kupovnom moći potrošača, a istovremeno da zadovolji visok, besprekoran kvalitet proizvoda ili organsku proizvodnju ili na specijalne načine pripremljene da istaknu pojedine karakteristike tih prizvoda i njihovih svojstava.
Ove jubilarne godine za 80.Međunarodni poljopirvredni sajam u Novom Sadu došao je
veliki broj proizvođača, 43 do sada, a očekujemo još dva. Od velikih proizvođača došao je sam „Agroživ“, a ostali veliki proizvođači smatraju da im nije potrebno da upoređuju, usklađuju kvalitet i to je ta vrsta zablude. Kvalitet proizvoda se iz godine u godinu se poboljšava. Karakteristika ovogodišnjeg nagradnog ocenjivanja je da se pojavio širok asortiman proizvoda koji imaju nižu cenu, pristupačnu širem krugu potrošača. Ima niz inovacija i vidi se da institucija nagradnog ocenjivanja je ostala i dalje popularna u zemljama bivše Jugoslavije. Ovde ima proizvoda iz svih republika, preko trećine, oni shvataju značaj ove nagrade jer kada dođu ovde onda oni mogu da se uporede svoj kvalitet sa drugima, svoj način prezentacije sa drugim, mogu da vide stavove stručne komisije koja je reprezentatvna, i u kojoj se nalaze najeminentiji stučnjaci iz bivše Jugoslavije, iz Slovenije i Hrvatske, naravno sa svih Unuverziteta Republike Srbije. Mišljenje stučnjaka svima njima omogućava da zadrže pravce u kojem su pošli ako dobro rade, a ako ne, da se koriguju i u kom pravcu da to urade.
Na prostorima bivše Jugoslavije ne postoji stučnija ocenjivačka komisija. Postoje još manja ocenjivanja, lokalna u okviru raznih –jada, pršutijade, kobasicijade.., ali to je više marketinško nasuprot ovom stučnom i predstavlja pravo nagradno ocenivanje u smislu gde struka igra glavnu ulogu i objektivna ocena kvaliteta i svih drugih svojstava proizvoda. Ovo ocenjivanje nema cilj da nekoga favorizuje, a drugoga da stavlja u drugi plan - zaključio je gospodin Rade Tadić i najavio da će, dok god ga zdravlje služi raditi ovaj za njega izuzetno zanimljiv posao.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com