Sun05192024

Poslednja izmena:09:10:28 AM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE PMF radi na sedam PROMIS projekata

PMF radi na sedam PROMIS projekata

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 2
  • Sledeća

            Fond za nauku Republike Srbije je tokom prošle godine raspisao je javni poziv za finansiranje projekata u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača – PROMIS, namenjen izvrsnim projektima mladih istraživača, u ranoj fazi karijere.

            Ciljevi ovog programa su: uključivanje izvrsnih mladih istraživača u naučnoistraživački rad, jačanje profesionalnih kapaciteta mladih istraživača u ranoj fazi karijere, osposobljavanje mladih doktora nauka za rukovođenje projektima, osposobljavanje mladih istraživača za konkurisanje za druge istraživačke i razvojne projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou, posebno u Evropskoj Uniji, kreiranje novih projektnih timova, podrška izvrsnim idejama i podrška naučnoistraživačkom radu koji će pozitivno uticati na društvo i privredu. Projekti u okviru ovog Programa nemaju unapred zadate teme te tako omogućava mladim doktorima nauka da definišu sopstvene programe istraživanja, oforme sopstvene timove i sarađuju sa odgovarajućim laboratorijama i istraživačkim centrima u Srbiji i svetu.
            Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu je dobio šansu da u okviru ovog poziva istražuje čak 7 tema od ukupno 59, koliko je odobreno na nivou Države, a evo i čime će se naši istraživači baviti u naredne dve godine:
• DETOX – projekat koji istražuje da li hemikalije poznate pod nazivom FTALATI, dovode do poremećaja u funkciji ženskog reproduktivnog sistema koje izazivaju nepolodnost. Rukovodilac je dr Kristina Pogrmić-Majkić, viši naučni saradnik sa Departmana za biologiju i ekologiju.
• WWF (WasteWaterForce) - cilj projekta je istraživanje i razvoj progresivnih procesa tretmana otpadnih voda koristeći alternativne i ekološki prihvatljive materijale nove generacije. Glavni istraživač je dr Đurdja Kerkez, docent na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.
• BIANCO - projekat usmeren ka bližem definisanju povezanosti inicijalnih molekulskih odgovora na neuroaktivne supstance prisutne u akvatičnoj sredini, ključnih događaja na višim nivoima biološke organizacije i negativnih posledica na nivou individue ili populacije. Projekat vodi dr Sonja Kaišarević, vanredni profesor na Departmanu za biologiju i ekologiju.
• PHANTER - otpornost bakterija na konvencionalne antimikrobne agense neprestano raste i predstavlja jedan od glavnih zdravstvenih problema današnjice. Ovo istraživanje doprinosi borbi protiv multiplo- i panrezistentnih bakterija, kroz pretklinička istraživanja kombinovane primene faga i antibiotika u kontroli rasta bakterija. Pojekat vodi dr Petar Knežević, vanredni profesor na Departmanu za biologiju i ekologiju.
• CLOUDS - osnovna tema istraživanja je na granici matematičke logike i topologije, a zadatak projekta je rad na klasifikaciji velikih objekata - ultrafiltera i usmerenih skupova. Docent Boriša Kuzeljević sa Departmana za matematiku i informatiku rukovodi istraživanjem.
• CASCH-MOF - emisija ugljen-dioksida u atmosferu i odgovarajući efekat staklene bašte predstavlja glavni antropogeni faktor klimatskih promena. Istražiće se jedinstven pristup postizanja otpornosti na vlagu metal-organskih umreženih struktura (MOF) namenjenih adsorpciji ugljen-dioksida iz izduvnih gasova. Glavni istraživač je dr Marko Rodić, docent na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.
• MaKiPol - projekat pripada polju primenjene matematičke analize, a osnovni zadatak je formiranje matematičkog modela koji opisuje mešavine višeatomskih gasova u kontekstu kinetičke teorije, a potom matematička analiza i numeričko testiranje modela. Rukovodilac projekta je dr Milana Čolić, docent na Departmanu za matematiku i informatiku.
            Vrednost pojedinačnog projekta je od 50 do 200 hiljada evra, a trajanje dve godine.


 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com