Tue06252024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Pravni fakultet za privredu i pravosuđe: Internacionalizacija kod kuće

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe: Internacionalizacija kod kuće

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

            Međunarodna saradnja predstavlja jedan od najvažnijih faktora razvoja Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Kao mesto istraživanja i obrazovanja, Fakultet je aktivan i vidljiv na međunarodnom nivou, a rezultati rada prepoznati u međunarodnom kontekstu.

            Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu neguje saradnju sa velikim brojem prestižnih inostranih institucija. U proteklom periodu, Fakultet je potpisao sporazume o saradnji sa brojnim inostranim univerzitetima koji omogućavaju studentima Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe da na njima realizuju deo studijskog programa, a zaposlenima da kroz boravak na ovim institucijama steknu novo iskustvo i veštine koji su od velikog značaja sa aspekta njihovog profesionalnog usavršavanja. U želji da kontinuirano unapređuje postojeći nastavni plan i program, Fakultet posvećeno radi na proširenju mreže međunarodnih akademskih institucija u kontekstu zaključivanja sporazuma o saradnji.
            Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu je član međunarodne mreže univerziteta Kompostela (Compostela Group of Universities) koja obuhvata više od 80 univerziteta iz celog sveta. Pod okriljem Kompostele realizuju se dva programa mobilnosti, Stella Junior i Stella for Staff. Studenti fakulteta imaju pravo učešća u programu mobilnost, Stella Junior, koji im omogućava da obave praktičnu nastavu na nekom od 80 evropskih, američkih i azijskih univerziteta, dok je nenastavno osoblje uključeno u program Stella for Staff. Usled činjenice da je Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu jedini univerzitet u regionu koji je ostvario članstvo u ovoj mreži univerziteta, učešće u programu Stella Junior je ekskluzivna mogućnost koja se pruža samo studentima fakulteta u sastavu Univerziteta.
            Mobilnost studenata Fakultet realizuje i kroz učešće u najvećem obrazovnom programu Evropske unije, Erazmus +. U pitanju su projekti u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1)  zarad učenja i sticanja novih veština, koji obuhvataju pored mobilnosti studenata i mobilnost zaposlenih na visokoškolskim ustanovama. Na ovaj način studenti fakulteta mogu da ostvare deo studijskog programa na nekom stranom univerzitetu. Sam boravak u stranoj zemlji, kao i realizacija dela studijskog programa na inostranom fakultetu predstavljaju jedinstveno iskustvo koje studentima pruža značajnu širinu sagledavanja kako profesionalnih, tako i ličnih izazova, te se Fakultet trudi da ohrabri studente da uzmu učešće u programima mobilnosti, a Kancelarija za međunarodnu saradnju im stoji na raspolaganju kako u pogledu  pripreme dokumentacije, tako i smislu prikupljanja svih onih informacija koje su studentima relevantne prilikom opredeljivanja za određeni program mobilnosti.
            Pored programa mobilnosti, Fakultet aktivno učestvuje i u međunarodnim naučnoistraživačkim projektima. Istraživačkom timu Fakulteta je nedavno odobreno učešće u COST akciji koja se odnosi na zaštitu ljudskih prava i digitalizaciju. Na ovaj način, putem naučnoistraživačkog rada koji se realizuje sa kolegama sa inostranih institucija, saznaju se novi sadržaji koji mogu da imaju opredeljujući značaj u kontekstu naučnog razvoja i kompetencija nastavnog kadra Fakulteta.
            Jedan od važnih aspekata internacionalizacije Fakulteta odnosi se na stvaranje međunarodnog i interkulturalnog okruženja kroz realizaciju programa Internacionalizacija kod kuće. U pitanju je inicijativa kojom Fakultet nastoji da osigura da se određena međunarodna iskustva steknu na samom fakultetu putem gostujućih predavanja ambasadora i eminentnih profesora i eksperata iz inostranstva, što predstavlja značajan izvor potencijala u kontekstu usavršavanja i studenata i zaposlenih.
            Smatramo da samo kroz adekvatno pozicioniranje kako na nacionalnom,  tako i na međunarodnom nivou, Fakultet može da ispuni svoj mandat u procesima obrazovanja i istraživanja i da pruži studentima kvalitetno obrazovanje, a zaposlenima adekvatne uslove rada uz različite mogućnosti profesionalnog usavršavanja.

Doc. dr Marijana Mladenov
Prodekan za međunarodnu saradnju
na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com