Sun05262024

Poslednja izmena:02:40:23 PM

Back TURIZAM ZDRAVSTVENI TURIZAM SB „Bukovička banja“ u Aranđelovcu jedinstvena zdravstvena ustanova u Srbiji

SB „Bukovička banja“ u Aranđelovcu jedinstvena zdravstvena ustanova u Srbiji

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 12
  • Sledeća

            Prvi pisani izvori o blagotvornosti mineralne vode na prostoru današnjeg Aranđelovca datiraju iz 1811. Nakon njene detaljne analize od strane načelnika saniteta Knjaževine Srbije dr Lindermajera od 1836. počinju i organizovane posete pacijenata. Prvi objekat - Praviteljstveno zdanje od 6 soba, izgrađeno je deset godina kasnije, a prvo kupatilo nazvano je Talpara (daščara). Kupatilo sa toplom vodom „Đulara“, izgrađeno 1887., imalo je 20 drvenih kada, dok je voda grejana toplim čeličnim đuladima ubacivanim u vodu. Godine 1935. otkrivena je i topla mineralna voda, od kada banja pod Bukuljom postaje jedno od najuređenijih i najposećenijih lečilište Kraljevine Jugoslavije.

            Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja“ Aranđelovac je zdravstvena ustanova koja se bavi rehabilitacijom, kao osnovnom delatnošću, neuroloških oboljenja, reumatskih oboljenja, povreda i oboljenja lokomotornog aparata, respiratornih oboljenja i endokrinoloških oboljenja dece i odraslih  u ambulantnim i stacionarnim uslovima. Primenom prirodnog lekovitog faktora, mineralne vode kupanjem i aplikacijom tople ili hladne gline, savremenih aparaturnih fizikalnih agenasa i medikamentne terapije, bavi se posebno rehabilitacijom svih oblika reumatizama: zapaljenskog, metaboličkih artropatija, degenerativnog i vanzglobnog. Pijenjem mineralne vode se bavi i lečenjem bolesti gastrointestinalnog trakta, respiratornog sistema, urinarnog trakta, oboljenja hepatobilijarnog trakta i pankreasa. Jedina je zdravstvena ustanova u Srbiji gde se sprovodi lečenje, edukacija i rehabilitacija dece obolele od šećerne bolesti.
*Ko su sve pacijenti bolnice? Sa kojeg područja dolaze? Koliko je pacijenata RFZO a koliko komercijalnih?
            - Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja“ Aranđelovac pruža zdravstvene usluge na primarnom nivou za osiguranike iz Aranđelovca i Topole u ambulantnim uslovima. U stacionarnim uslovima pruža zdravstvene usluge na sekundarnom nivou i najveći broj odraslih pacijenata je sa teritorije Šumadije, a što se tiče dece i omladine, iz cele Srbije. Bolnica pruža preventivne, terapijske i dijagnostičke usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, pedijatrije, medicine sporta i laboratorijske dijagnostike. Uredbom o mreži zdravstvenih ustanova RS opredeljeno je 90 postelja: 50 za rehabilitaciju dece i odraslih i 40 za bolničko lečenje dece obolele od šećerne bolesti. Za pružanje zdravstvenih usluga pod komercijalnim uslovima opredeljeno je oko 50 postelja.
*Koliki je broj pacijenata koji dolaze na ambulantno lečenje? Da li su Aranđelovčani, s obzirom na prisustvo jedne ovakve ustanove zdraviji od stanovnika drugih gradova Srbije?
            - U 2019. godini ukupan broj hospitalizovane dece je bio 459, ukupan broj bolesničkih dana 6090, prosečna dužina lečenja u danima je bila 13,26, sa prosečnom zauzetošću postelja od 41,71%. Ukupan broj hospitalizovanih odraslih pacijenata je bio u 2019. godini 630, ukupan broj bolesničkih dana 12.210, prosečna dužina lečenja u danima je bila 19,38, sa 66,90% prosečnom zauzetošću postelja. Ukupan broj specijalističkih pregleda u ambulantnim uslovima je bio 10916,što čini 166,47% izvršenja.
*Tretmani koji se sprovode u SB?
            - Primenjuju se svi savremeni aparaturni fizikalni agensi: foto terapija, sono terapija, elektro terapija, magneto terapija, lasero terapija i mehano terapija.Primenjuju se i balneo terapija,radna terapija i kinezi terapija. Poseban značaj u radu bolnice ima primena aparaturne presoterapije i manuelne limfne drenaže sekundarnog limfedema. Od dijagnostičkih procedura sprovode se merenje mineralne koštane gustine DEXA (dvoenergetska apsorpiciometrija X zracima) aparatom i UZ mekih tkiva i koštano-zglobnog sistema. Ambulanta medicine sporta obavlja sportsko-medicinske predtakmičarske preglede i testiranja sportista, kao i dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju sportskih povreda.
Prema hemijskom sastavu mineralna voda Bukovičke banje je natrijum i kalcijum hidrokarbonatna, ugljeno kiselina i gvožđevita voda. Primenjuje se pijenjem, dozama na dnevnom nivou prema indikacionom području i kupanjem, koje se sprovodi individualno ili grupno kroz opšte, polovinske i tričetvrtinske kupke u kadama sa mineralnom vodom temperature od 28 do 36 stepeni C, kao podvodna masaža u kadama, ili kao podvodna masaža i hidrokineziterapija u bazenu sa mineralnom vodom indiferentne temperature, od 33-34 st. C.  Glina Bukovičke banje je veštački peloid, neorganski-mineralni, zemljani rastresiti sediment, koji se primenjuje u obliku pakovanja-oblaganja.
*Banja je poznata po rehabilitaciji i lečenju dece od nauroloških, reumatskih bolesti, povreda i oboljenja lokomotornog aparata, respiratornih i endokrinoloških bolesti, ali jedina koja je opredeljena za lečenje dece obolele od dijabetesa. Koja su postignuća u svakom od tih segmenata?
            - Odeljenje za lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece i omladine funkcioniše više od dvadeset godina u SB. U regionu, a i šire, ne postoji odeljenje ovakvog tipa. Deca i adolescenti sa novootkrivenom šećernom bolešću upućuju se na produženo bolničko lečenje i edukaciju odmah po dijagnostikovanju oboljenja i započinjanju terapije ili i kasnije kada to proceni nadležni lekar uz prethodnu saglasnost nadležne lekarske komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Deca i adolescenti kod kojih oboljenje traje, a nema zadovoljavajući stepen metaboličke kontrole ili su već dijagnostikovane supkliničke ili manifestne hronične komplikacije, upućuju se na rehabilitaciju i reedukaciju po predogu nadležnog lekara, a uz saglasnost nadležne lekarske komisije.
Ovu mogućnost oboleli može koristiti svake godine, u skladu sa Pravilnikom o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
Deca i adolescenti uzrasta do 18 godina sa šećernom bolešću koja su sa područja Šumadijskog okruga (Fililajala za Šumadijski okrug Kragujevac i ispostava Aranđelovac, Topola, Rača, Batočina, Lapovo i Knić) dolaze na lečenje i edukaciju po uputu izabranog lekara. Njima nije potrebna saglasnost nadležne lekarske komisije.
Kada je rehabilitacija dece, sa neurološkim oboljenjima u pitanju, najčešća oboljenja i stanja su: cerebralna paraliza, povrede pleksusa brahijalisa i perfernog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja i motorna retardacija(zaostalost u razvoju). Najćešće oboljenje kod dece,iz grupe reumatskih oboljenja su zapaljenja zglobova. Iz grupe respiratornih oboljenja,najčešća su bronhijalna astma i cistična fibroza pluća. Iz grupe oboljenja lokomotornog aparata, najčešća su sledeća oboljenja: stanje nakon operacije urođene skolioze, stanje nakon operacije urođenog deformiteta stopala, stanje nakon operacije urođenog iščašenja kukova i kifoza i skolioza, do 16.te godine života nakon korektivne operacije.
*Recite nam nešto o smeštajnim kapacitetima banje?
            - Svi smeštajni kapaciteti banje, a ukupno je oko 140 postelja, su renovirani u poslednjih 5 godina i prilagođeni zahtevima pacijenata. Sobe su jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne i apartmanskog tipa. Svaka smeštajna jedinica je opremljena garderoberima, tv prijemnicima i klima uređajima.
*SBR Bukovička banja nije obična banja. U sprovođenju programa rehabilitacije koriste se sve vrste fizikalne terapije u kombinaciji sa balneološkim karakteristikama prirodne mineralne vode i gline. Dopuna tome su pogodni klimatski uslovi, blizina Bukulje i okruženje velelepnog Bukovičkog parka. Koliko je sinergija tih faktora izdvaja od ostalih banja u Srbiji i koliko utiče na oporavak pacijenata?
            - Upravo sinergija, fizikalnih agenasa, u kombinaciji sa balneološkim karakteristikama mineralne vode i gline, klimatski faktori, nadmorska visina i park Bukovičke banje, čine jedinstvenu celinu,koja nas izdvaja od ostalih banja Srbije.
*Ipak, svi ti rezultati bi izostali bez adekvatnog stručnog kadra koji prirodne faktore stavljaju u funkciju naučnih znanja. Koliko je specijalista, medicinskog osoblja uključeno u rad sa pacijentima?
            - Ukupan broj zaposlenih radnika je 88, od čega 59 pripada zdravstvenim radnicima, a 29 nemedicinskom kadru. Ukupan broj lekara je 10, od čega je 5 specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, jedan je i subspecijalista reumatologije, 3 specijalista pedijatrije, 1 specijalista medicine sporta i jedan lekar opšte prakse.
            *Da li su planovi da SBR zadrži status lečilišta, ili da polako, u skladu sa trendovima, razvija i turističke kapacitete?
            - Strateški cilj bolnice je da paralelno razvija i turističke kapacitete, u planu je izgradnja depandansa sa 50-100 postelja, koji bi bio namenjen komercijalnim pacijentima i da održi na visokom nivou status specijalne bolnice za rehabilitaciju u cilju edukacije, lečenja i rehabilitacije dece, omladine i odraslih pacijenata na primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite.
* I na kraju, nezaobilazno pitanje: Koliko se aktuelna situacija odrazila na rad bolnice i broj pacijenata?
            - Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac nije do sada bila u sistemu Covid bolnica. Potpuni prekid rada je bio aktuelan u vreme vanrednog stanja, kada su odrasli pacijenti u pitanju. Ukupan broj pacijenata je do sada, u 2020.godini za oko 50% manji nego prethodnih godina, upravo zbog trajanja epidedemije COVID-19. 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com