Sun05162021

Poslednja izmena:11:22:08 AM

Back REPORTAŽE PREDSTAVLJAMO Mladi opštine Tutin: Vidikovac Đurđevica - selo Crniš, pruža jedinstven doživljaj prirodnog ambijenta opštine

Mladi opštine Tutin: Vidikovac Đurđevica - selo Crniš, pruža jedinstven doživljaj prirodnog ambijenta opštine

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

            Opština Tutin spada među najvisočije opštine u Srbiji, sa prosečnom nadmorskom visinom iznad 1.000 m. Ispod 800 m nadmorske visine nalazi se samo 15 kvadratnih kilometara teritorije opštine.

            Područje opštine Tutin predstavlja jedinstven prirodni ambijent, sa brojnim prirodnim raritetima. Pored atraktivnog kanjona Ibra, jedinstvene planinske površi Ponor, planinsko-šumskog kompleksa Mojstir, prekrasnih predjela Mokre gore i njenih nepreglednih šuma, na području opštine Tutin prisutni su brojni kraški oblici reljefa i jedinstveni biljni i životinjski svijet. Posebno obilježje opštini daju Pešterska visoravan, Tutinska kotlina, Ribarićko jezero i rijeke Ibar i Vidrenjak.
            Teritorija opštine Tutin, može se reći, oskudeva u stajaćim vodama. Izuzetak je jezero Gazivode koje predstavlja veštačku akumulaciju ukupne zapremine 370 miliona m3 i površine 27 km2.
             Ova akumulacija se nalazi u dolini rijeke Ibra. Početak jezera je u naselju Ribariće, a sama brana za akumulaciju, postavljena je na teritoriji opštine Zubin Potok (naselje Gazivode). Akumulacija Gazivode, čitavim gornjim delom svog uspora, nalazi se na teritoriji opštine Tutin.
            Ova akumulacija vodom snabdeva kosovsku opštinu Zubin Potok, dok za opštinu Tutin ima, pre svega, značaj u pogledu turizma i ribolova.
            Za razliku od stajaćih voda, teritorija opštine Tutin ispresecana je brojnim rječicama koje uglavnom, posredno ili neposredno, čine pritoke najveće rijeke ovog kraja - Ibra.
Ibar je najveća rijeka koja protiče kroz područje opštine Tutin. Izvire u Crnoj Gori ispod planine Hajle. Na području opštine Tutin, od Špiljana do Strumaca, dužina Ibra iznosi 22 km. Posebnu prirodnu lepotu čini njena klisura visine i do 300 m.
            Projektom Mladih opštine Tutin je zamišljena izgradnja vidikovca na lokalitetu „Đurđevica” u selu Crniš. Ova lokacija predstavlja više nego atraktivnu poziciju za izgradnju vidikovca koji bi pružio jedinstveni doživljaj ovog područija opštine Tutin. Izgradnjom vidikovca na ovoj poziciji omogućili bi trajno mapiranje turističkih potencijala opštine Tutin .  Za izgradnju vidikovca koristilo bi se isključivo drvo i metalna konstrukcija kako bi se očuvalo prirodno stanje terena.          
            Opšti cilj projekta je pre svega trajno mapiranje turističkih potencijala opštine Tutin, zatim trajno očuvanje kulturne baštine opštine Tutin. Omogućavanje jedinstvenog doživljaja prirodnog ambijenta opštine Tutin.
            Specifični ciljevi projekta su ukazivanje na značaj očuvanja kultrurne baštine i zaštite životne sredine svih građana Tutina. Promocija kulturno istorijskog nasleđa opštine Tutin. Mapiranje arheloških nalazišta naše opštine i samim tim obogaćivanje turističkog potencijala opštine Tutin.

Članovi Tima opštine Tutin: Amsal Dudić, Lejla Gegić, Amra Sejdović, Kemal Čuljević i Amar Dudić
*Teksta nagrađen na Konkursu za preduzetničke ideje u turizmu 2020., koji je organizovalo Udruženje Srbija za mlade

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com