Fri04192024

Poslednja izmena:08:43:12 AM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Marija Vujaković: Decenija BSC Informativnog centra

Marija Vujaković: Decenija BSC Informativnog centra

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

            Infоrmаtivni cеntаr zа pоslоvnu stаndаrdizаciјu i sеrtifikаciјu (BSC Infоrmаtivni cеntаr) osnovala je AP Vojvodina оsnivаčkim аktоm Vlаdе АP Vојvоdinе sa ciljem da pomogne plasiranje domaćih proizvoda i usluga na inostrana tržišta, ispunjavajući propisane evropske i svetske standarde. Širok dijapazon delovanja BSC centra između ostalog je: omogućavanje implementacije svih  potrebnih  standarda u proizvodni proces, pružanje pomoći preduzećima da savladaju tehničke barijere i primenom potrebnih standarda postanu konkurentni, izrada potrebne tehničke dokumentacije koju zahtevaju relevantne EU Direktive i harmonizovai standardi, stalne obuke korisnika usluga, dok Sertifikaciono telo potvrđuje kompetentnost osoblja izdavanjem akreditovanog sertifikata u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17024.

            U cilju širenja mreže saradnika i poboljšanja kvaliteta svoga rada, u domenu pružanja informacija, edukacija i usluga, BSC cеntаr intenzivno radi na povezivanju sa institucijama i organizacijama. Potpisivanje Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Instituta za standardizaciju Srbije koji je potpisala direktorica Tatjana Bojanić i direktorica BSC centra Marija Vujaković, bio je povod da se istakne njegov značaj, ali i obeleži značajan jubilej - 10 godina rada ove institucije.
            Višestruki povod ovog okupljanja organizovan je u skladu sa okolnostima, koje su uslovile prisustvo najmanjeg broja osoba, direktnih predstavnika zainteresovanih strana vezanih za BSC centar, njegove direktorice Marije Vujaković i njenog tima.

            - Srećan splet okolnosti  je da na 10-togodišnjicu rada BSC centar potpisuje Sporazum o saradnji sa nacionalnim Institutom za stadardizaciju Srbije. Igrom slučaja, ozvaničenje ovog Sporazuma desilo se baš na kraju ne samo mog mandata, već i mog radnog veka  - saopštila je direktorica Vujaković, zahvalivši se prisutnima, predstavnicima osnivača, preko kojih  BSC komunicira sa Pokrajinskom vladom,  Dejanu Avdaloviću, direktoru i saradnici Milani Isakov,  članovima Upravnog odbora  profesoru Karolju  Kiralju i Zoranu Petkoviću, i izrazila žaljenje zbog opravdanog odsustva predsednika UO Zlatka Dujakovića.  Zahvalila se predstavniku Poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Milanu Radovanoviću, koja je u ovom mandatu Pokrajinske vlade rasporedom resora dobila da imenuje budućeg direktora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, kao i dugogodišnjem medijskiom saradniku, Mihailu Berčeku, glavnom i odgovornom uredniku portala www.topsrbija.com i časopisa TOPSRBIJA-NAJBOLJE IZ SRBIJE i ekipi iz NS Promo Team https://nspromoteam.com, marketing agenciji iz Novog Sada, na čelu sa direktoricom Svetlanom Gašević.
            - Ovakvu listu „svedoka" potpisivanja osmislila sam iz razloga da bi već sada obezbedila kontinuitet u budućem radu bez stresnih situacija. Promena mora biti. Podržavam nove ljude, novu energiju i sve ono pametno i korisno što treba da se radi. Na ono što sam ponosna, a što smo moji saradnici i ja uradili, jeste formiranje akreditovanog sertifikacionog tela za sertifikaciju ne proizvoda, ne usluga, već osoba. To je nešto potpuno novo ne samo kod nas, to je relatnivno novo i u Evropi. To sertifikaciono telo će biti odlična startna osnova za velike rezultate ovog centra. Tu su potencijali ogromni. Obuke su nešto što je uhodano i za šta imamo određeni, referentni nivo kvaliteta. One prate najnovija dostignuća, sve ono što se javlja novo u oblasti standardizacije, u prvom redu u standardizaciji za plasman prehrambenih proizvoda. To je prirodno, jer se nalazimo u Vojvodini, gde prehrambena industrija ima veliki potencijal. Naši proizvođači imaju veliku šansu za plasman prehrambenih proizvoda, ali moraju da se zadovolje standardi - izjavila je tom prilikom direktorica Vujaković, zahvalivši se svima na saradnji verujući u uspeh u daljem radu ovog Centra.


 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com