Sat06152024

Poslednja izmena:12:30:30 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Đorđe Raković: Uz Garancijski fond Vojvodine lakši pristup poslovnim bankama

Đorđe Raković: Uz Garancijski fond Vojvodine lakši pristup poslovnim bankama

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 2
  • Sledeća

            Direktor Garancijskogh fonda Vojvodine (www.garfond.rs), gospodin Đorđe Raković, govorio je za naš portal o ulozi fonda u razvoju vojvđanske i srpske privrede, novim kreditnim linijama i planovima za naredni period.   

       
            * Koja je uloga Garancijskog fonda AP Vojvodine kao finansijske institucije?
            - Garancijski fond kao finansijska institucija, čiji je osnivač AP Vojvodina, ima zadatak da privrednicima i poljoprivrednicima sa teritorije AP Vojvodine, posebno onima koji nisu kreditno sposobni da sami to učine, obezbedi lakši pristup poslovnim bankama. Naime, kada Garancijski fond izda garanciju klijentu, banka, kao korisnik garancije, ima mnogo manji rizik naplate potraživanja i automatski može da snizi kamatnu stpopu, kao i da omogući duži period  otplate kredita.
            Krajem 2003. godine, odmah po osnivanju Fonda, linija sa kojom se krenulo bila je nabavka traktora. S obzirom na to, da je i tada osnovni problem bio zastarela mehanizacija, te da je prosečna starost traktora koje su imali vojvođanski poljoprivrednici išla i preko 20 godina, ideja je bila da se krene sa garantnim linijama za obnovu mehanizacije. Sledećih nekoliko godina uvedene su nove garantne linije za: nabavku mineralnih đubriva, podršku ženskom preduzetništvu, stimulaciju izvoza, kupovinu poljoprivrednog zemljišta, nabavku energetski efikasne opreme, kao i za nabavku opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije. U poslednje četiri godine, praktično tokom mog prvog mandata, kao direktora Garancijskog fonda,  proširene su poslovne aktivnosti, kao i lepeza klijenata kojima Garancijski fond izdaje garancije, kao sredstvo obezbeđivanja urednog vraćanja kredita poslovnim bankama. U Garancijskom fondu trenutno je aktuelno jedanaest garantnih linija, sa kojima „pokrivamo“ gotovo sve oblasti privrednih aktivnosti, tako da zainteresovani privrednici, preduzetnici, poljoprivrednici ili početnici u biznisu mogu da odaberu onu liniju koja najviše odgovara njihovom načinu poslovanja i rada.
            Imajući u vidu, specifičnost AP Vojvodine, možemo konstatovati da su  poljoprivrednici najčešći klijenti Garancijskog fonda. Međutim, izmenama konkursnih uslova, u proteklom periodu, omogućemo je da nosioci poljoprivrednih gazdinstava, privredna drušva, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, imaju mogućnost da apliciraju na svim konkursima Fonda, odnosno za sve postojeće garantne linije: za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, poljoprivredne mehanizacije, priključnih mašina, za višegodišnje zasade voća i vinograda (sadnice i prateća oprema), za nabavku opreme iz oblasti proizvodnje i skladištenje žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, voća, povrća, za kupovinu opreme za navodnjavanje, protivgradne mreže, opreme za stočarsku i pčelarsku proizvodnju, kao i opreme za podizanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije. Takođe, Garancijski fond AP Vojvodine pruža mogućnost apliciranja za nabavku nove opreme, za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata za obavljanje privrednih i poljoprivrednih delatnosti kao i nabavku prateće opreme, za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju investicija u poljoprivredi u okviru IPARD programa, kao i kupovinu objekata za obavljanje privrednih delatnosti i vršenje medicinskih i vaspitno-obrazovnih usluga.
            Pored toga, želeo bih da istaknem da su povećani maksimalni iznosi odobrenih garancija, tako da se garancije izdaju, od minimalno 3.000,00 do maksimalno 350.000,00 evra, što je definisano svakim konkretnim Konkursom i zavisi od namene kredita. Uslove koji su vezani za ročnost i visinu kamatne stope, klijenti pregovaraju sa poslovnom bankom i oni zavise, pre svega, od boniteta samog klijenta. Novina je i to da su linije „start up“ i nabavka opreme za preduzetnice koje obavljaju delatnost do 3 godine, prošireni i na mlade do 35 godina starosti. Kod garantne linije za energetsku efikasnost, omogućena je i nabavka polovne opreme, ukoliko je ispunjen osnovni uslov, a to je smanjenje potrošnje energije za minimum 20 odsto. Ponoviću, posebno je značajno to da je sada omogućeno i privrednim društvima i preduzetnicima da apliciraju za garantne linije iz oblasti poljoprivrede, a uključene su i zemljoradničke zadruge kao pravna lica koja sada mogu da apliciraju za sve garantne linije, odnosno konkurse Garancijskog fonda AP Vojvodine. Takođe,  imamo i novu garantnu liniju za tekuću likvidnost privredi i poljoprivredi - „COVID 19“.
            * Da li nam možete reći nešto više o novoj garantnoj liniji za tekuću likvidnost privredi i poljoprivredi - „COVID 19“ ?
            - Nakon ukidanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije i normalizovanja aktivnosti u smislu neposrednog kontakta i rada sa klijentima, Garancijski fond AP Vojvodine je nastavio rad u punom kapacitetu i saradnju sa poslovnim bankama i potencijalnim korisnicima.
            Da bi privrednicima i poljoprivrednicima pomogli da što efikasnije prebrode negativne posledice pandemije virusa Korona, Pokrajinska vlada, tokom prošle godine, pripremila je garantne šeme za kredite za održavanje tekuće likvidnosti, koje su se realizovale i putem konkursa Garancijskog fonda AP Vojvodine. Nova kreditna linija Fonda -„COVID 19“ namenjena je mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno preduzetnicima. U dogovoru sa poslovnim bankama produžili smo trajanje ove garantne linije do kraja 2021. godine.
            Nova garantna linija za tekuću likvidnost privredi i poljoprivredi podrazumeva kratkoročni kredit do 100.000,00 Evra, sa rokom otplate do tri godine, uz „grejs“ period od godinu dana. Uz garancije koje dajemo, kod banaka insistiramo na najnižoj mogućoj kamatnoj stopi. Ono što je važno za sve korisnike je da je „kolateral”, odnosno obezbeđenje koje korisnici daju prilikom uzimanja kredita, iznosi 1 prema 1,2 što je izuzetno povoljan odnos.

            Odobrena sredstva se mogu koristiti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava, odnosno za izmirivanje obaveza prema dobavljačima, za nabavljeni materijal, gorivo, sirovine, za dopunu zaliha, za sezonske potrebe, za izmirenje obaveza prema državi, za zarade, kao i sva druga plaćanja kojima se omogućava održavanje tekuće likvidnosti, osim za refinansiranje kredita kod poslovnih banaka, Fonda za razvoj, odnosno drugih finansijskih organizacija.
            * Kakvi su Vam planovi u narednom periodu?
            - Naš osnovni plan je da i dalje budemo najveća podrška našim poljoprivrednicima i privrednicima i da im pružimo pomoć u pokretanju, unapređenju i osavremenjavanju njihovog poslovanja.
            Stalno razmišljamo o proširenju postojećih, ali i o uvođenju novih garantnih linija, prateći potrebe tržišta, sve u skladu sa Strategijom razvoja APV ali i politikom Vlade AP Vojvodine i programa resornih pokrajinskih Sekretarijata - rekao je Đorđe Raković.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com