Fri04192024

Poslednja izmena:08:43:12 AM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Nova šumska mehanizacija JP Vojvodinašume u Šumskoj upravi Morović

Nova šumska mehanizacija JP Vojvodinašume u Šumskoj upravi Morović

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

            Seča i izrada drvnih sortimenata predstavlja važan i neodvojiv deo integralnog gazdovanja i obnove šuma. Pri tome, posebno je značajno da se sve seče obnove šuma sprovedu blagovremeno i sveobuhvatno kako bi šume, kao dobro od opšteg interesa bile održivo korišćene, obnavljane i negovane sa ciljem unapređenja opšteg stanja istih. Imperativ i obaveza JP „Vojvodinašume“ jeste trajnost gazdovanja šumama uz zadovoljenje ekonomskih, ekoloških i socijalnih kriterijuma.

            Upravo koriščenje Forvardera omogućava da se posečeni drvni sortimenti na vreme transportuju iz šume do stovarišta na tvrdim šumsko kamionskim putevima ili na obalama  reka odakle se otpremaju vodenim putem. Pri tome, sva tri prethodno pomenuta kriterijuma (ekonomski, ekološki i socijalni) se ispunjavaju i to kroz: ekonomski veću efikasnost, ekološki opravdan proces i socijalno odgovorno poslovanje.
            Mehanizacija JP „Vojvodinašume“ (Šumarsko gazdinstvo  Sremska Mitrovica) od 01.03.2021. godine bogatija je za dva forvardera  „John Deere”  1210 G, koji predstavljaju najsavremenije mašine za I fazu transporta drvnih sortimenata. Ovakav tip forvardera na kratkim transportnim distancama u jednoj smeni može da transportuje i do 150 m3 tehničkog drveta.
            JP „Vojvodinašume“ sada imaju u sastavu svoje mehanizacija 20 ovakvih mašina, koje predstavljaju ključnu kariku u proizvodnom procesu, pogotovo na teškim terenima.

            Forvarderi predstavljaju  najsavremenije mašine za transport drvnih sortimenata i kupovina istih znači da JP „Vojvodinašume“ prate korak u razvoju tehnologije prema svim svetskim standardima, što pokazuje jasnu stratešku opredeljenost ka razvoju i unapređenju proizvodnih procesa u šumarstvu.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com