Fri04192024

Poslednja izmena:08:43:12 AM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE I PMF-ovci na listi najcitiranijih naučnika

I PMF-ovci na listi najcitiranijih naučnika

  • PDF

            Na nedavno objavljenoj listi prvih 2% najcitiranijih naučnika u svetu prema citiranosti u 2019. godini, koja je rezultat najnovijeg istraživanja Univerziteta Stenford (Stenford University), Sjedinjene Američke Države, objavljenog krajem 2020. godine, nalazi se 63 naučnika iz Republike Srbije, među kojima je devet sa Univerziteta u Novom Sadu, a četiri sa Prirodno-matematičkog fakulteta: prof. dr Neda Mimica-Dukić, prof. dr Dušan Jakovetić, prof. dr Stevan Pilipović i prof. dr Biljana Abramović.

            Ove baze podataka rezultat su drugog po redu istraživanja Univerziteta Stenford u kojem je pružen uvid u standardizovane informacije o citiranosti, h-indeksu, hm-indeksu prilagođenom prema koautorstvu, citiranosti u radovima prema različitim autorskim pozicijama i kompozitnom indeksu. Istraživanje takođe daje uvid u metriku sa i bez autocitata, kao i u odnos broja citata i citiranih radova. Naučnici su podeljeni u 22 naučne oblasti i 176 podoblasti, a posebne liste su kreirane kako bi prikazale uticaj tokom celokupne naučne karijere (zaključno sa 2019. godinom) i pojedinačno u datoj kalendarskoj godini (za 2019. godinu), zasnovano na podacima iz baze Scopus na dan 6. maja 2020. godine.
            Polazna lista od 100.000 najcitiranijih naučnika u svim disciplinama, kreirana na osnovu kompozitnog citatnog indeksa, proširena je istraživačima koji se nisu našli na početnoj listi ali se nalaze u prvih 2% najcitiranijih u njihovoj podoblasti istraživanja i objavili su najmanje pet radova. Na taj način, konačna lista najcitiranijih naučnika za citiranost tokom njihove celokupne karijere sadrži 159.683 imena, dok lista prema rezultatima citiranosti u kalendarskoj 2019. godini predstavlja 161.441 najcitiranijeg naučnika.
            Oblasti rada najcitiranijih naučnika sa Univerziteta u Novom Sadu obuhvataju discipline kao što su: mašinstvo, mehanika, nauka o sportu, prehrambene tehnologije, medicinska i biomolekularna hemija, telekomunikacije, farmakologija i farmacija, opšta matematika i opšta hemija.
            Navedena rangiranja naučnika sa Univerziteta u Novom Sadu predstavljaju veliki uspeh i svojevrsno priznanje za njihov dosadašnji naučnoistraživački rad, kao i potvrdu relevantnosti njihovih istraživačkih tema i prepoznatljivosti na međunarodnoj naučnoj sceni. Navedenim bazama podataka najcitiranijih naučnika može se slobodno pristupiti preko sajta Mendeley.
            Vest na sajtu Univerziteta Novi Sad https://www.uns.ac.rs/index.php/vesti-2/7393-uns-istrazivaci-najcitiraniji

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com