Mon04222024

Poslednja izmena:09:23:49 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Dostupne kreditne linije Razvojnog fonda Vojvodine

Dostupne kreditne linije Razvojnog fonda Vojvodine

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 10
  • Sledeća

            Razvojni fond Vojvodine (RFV) iz godine u godinu nastavlja uspešan trend poslovanja. Tako je 2020. godina bila najuspešnija od osnivanja jer je odobreno više od milijardu dinara kredita malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima kao i poljoprivrednicima sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

            Jelena Trenkić, šef odeljenja za analizu tržišta, razvoj kreditnih linija i marketing, Sektor za kredite Razvojnog fonda Vojvodine ističe da je u 2021. godinu RFV ušao sa 12 kreditnih linija, za koje je ukupno opredeljeno 2,5 milijarde dinara, koje će klijentima biti na raspolaganju tokom cele godine.
            - Sve kreditne linije su sa fiksnim kamatnim stopama, utvrđenim u rasponu od 1 do 3 % na godišnjem nivou,  periodi otplate kredita su do 7 godina, sa čak 2 godine grejs perioda,adinamiku vraćanja kredita klijenti biraju sami, u zavisnosti od svojih očekivanih priliva i ona može biti na mesečnom, tromesečnom ili šestomesečnom nivou.
            Posebno bih želeli istaći konkursne linije koje su raspisane u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatima koji u celosti refundiraju uplaćenu redovnu kamatu. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u celosti refundira uplaćenu kamatu po konkursima za razvoj turizma i razvoj seoskog turizma, dok Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo refundira uplaćenu kamatu po konkursu za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže. Raspisivanjem ovih kreditnih linija, korisnicima je pružena mogućnost da svoje investicije u okviru ovih namena realizuju sa beskamatnim kreditima.
            Kada je reč o razvoju privrede, odnosno o kreditiranju pravnih lica i preduzetnika raspisani su konkursi za dugoročno finansiranje investicionih ulaganja, kao i za dugoročno finansiranje trajnih obrtnih sredstva i standardna kreditna linija za kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava.
            Za poljoprivredu je pripremljeno šest konkursa za dugoročno finansiranje i jedan za kratkoročno. To su: konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu, zatim konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, konkurs za dugoročne kredite za podršku IPARD programu, dugoročni kredit za nabavku poljoprivredne mehanizacije, za razvoj seoskog turizma, za nabavku opreme i sistema za navodjavanje iz kanalske mreže, kao  i konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva.
            Kreditne linije namenjene razvoju poljoprivrede za koje je u prethodnom periodu vladalo  veoma veliko interesovanje raspoložive su i u 2021. godini. Reč je o:
            - Konkursu za dugoročne kredite za poljoprivredukoji je namenjen nabavci opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, matičnog jata, zatim za nabavku pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom, nabavku višegodišnjih zasada voća, vinove loze, mreža sa naslonom, sistema za navodnjavanje,tu takođe spada i nabavka opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu proizvoda, zatim kupovina, izgradnja, adaptacija i opremanje skladišnih kapaciteta - silosa, podnih skladišta i hladnjača i na kraju kupovina, izgradnja i adaptacija građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju. Period mirovanja kredita, odnosno grejs period je do 24 meseca, a ukupan rok otplate do 7 godina.
            Kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljištaodobravamo sa grejs periodom od 12 meseci, a ukupan rok otplate je 7 godina.
            Kreditna linija namenjena nabavci poljoprivredne mehanizacijeje posebno interesantna u periodima kada Pokrajina ili Republika izađu pred poljoprivrednike sa konkursnim linijama namenjenim subvencionisanju ovih investicija. Poljoprivredna gazdinstva su kredite koje odobravamo na 5 godina sa grejs periodom od 6 meseci i kamatnom stopom od 1,5% iskoristila da obnove poljoprivrednu mehanizaciju i unaprede svoju proizvodnju – obavestila je Jelena Trenkić.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com