Tue06182024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back TURIZAM TURISTIČKE ORGANIZACIJE Za brži razvoj vojvođanske turističke privrede

Za brži razvoj vojvođanske turističke privrede

  • PDF

           Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam koji od 29. oktobra 2020. predvodi dr Nenad Ivanišević, je zahvaljujući odluci o povećanju budžeta u 2021. godini uspeo da u prvoj polovini ove godine plasira preko 300 miliona dinara kao direktnu pomoć preduzećima u oblasti turizma, kao i u oblasti drugih privrednih grana. Izdvojeno je 120 miliona dinara za podizanje turističkih kapaciteta, a ostatak sredstava je uložen za nabavku nove opreme, novih mašina, kao i za subvencije za nabavku repromaterijala. Na konkursu je bilo preko 2.000 aplikacija, što pokazuje da su mikro i mala preduzeća uspela da prođu krizni period, te da nastavljaju sa unapređenjem svog poslovanja. U julu je raspisan javni konkursa za umetničke i stare zanate, a krajem leta biće i konkurs namenjen unapređenju ženskog preduzetništva.

           - Potpisan je i sporazum sa Razvojnim fondom Vojvodine gde Sekretarijat subvencioniše troškove naknade za obradu kreditnog zahteva i kamate po konkursima RFV za dugoročne kredite za razvoj turizma i seoskog turizma. Takođe, Sekretarijat sufinansira i korisnike kreditnih sredstava koja se dodeljuju za podršku razvoju turizma putem povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanje stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti, u ukupnom iznosu od 10 miliona dinara - obavestio je dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, i nastavio:
           - Sekretarijat je uz podršku Pokrajinske vlade, ponovo uspostavio oznaka kvaliteta, koja nosi već prepoznatljiv naziv „Najbolje iz Vojvodine“, koja govori o kvalitetu proizvoda, gde je i kako nastao, i time na najbolji način promoviše određeno područje. Novim konceptom ova oznaka je proširena na turističke usluge i destinacije. Ovim ćemo pomeriti granicu ustanovljenja kvaliteta proizvoda, fokusirajući se na domaću privredu i proizvodnju, kao i na uslužnu delatnost vojvođanskih privrednika. Pravna lica, preduzetnici, fizička lica ili drugi proizvođači ili pružaoci usluga, organizatori programa i manifestacija sa sedištem na teritoriji APV, imaju priliku da ovom prestižnom oznakom krunišu svoj rad i poslovanje.
           Ideja Sekretarijata za naredni period jeste da se resursi definisani kroz mere podrške, u pogledu turizma, usmeravaju ka nedovoljno iskorišćenim potencijalima u Vojvodini, na promociju i bolju marketing strategiju različitosti, multikulturalnosti, multietničnosti i multikonfesionalnosti žitelja naše ravnice.
           - Trebalo bi obuhvatiti što više vinarija, čardi, salaša, versko i kulturno nasleđe, blagodeti Fruške gore, grada Novog Sada sa Petrovaradinskom tvrđavom, sve osobenosti Sremskih Karlovaca, grad Vršac sa Vršačkim bregom, okolnim belocrkvanskim jezerima i Deliblatskom peščarom, Suboticu sa Palićem, Gornje Podunavlje, reke Dunav, Tisu, Savu i nezaobilaznu mrežu unutrašnjih kanala, koji čine žilu kucavicu Vojvodine. 
           Bogatstvo različitosti jedne sredine poput Vojvodine utiče na percepciju umetnosti, kulture i upravo su umetnici i kreativna ekonomija ti koji oblikuju prirodne resurse, a strateško povezivanje jednih sa drugima se ogleda u spremnosti da se umetnicima da sloboda da oblikuju okruženje i pretoče ga u privređivanje. Budući da turizam u mnogome zavisi od kulture, kulturni sektor predstavlja jedan od sektora sa najevidentijim i najbržim rastom, kako u evropskoj, tako i u svetskoj ekonomiji. Nedovoljno iskorišteni potencijali nalaze se prevashodno u verskom, kulturološkom, ruralnom, vinskom, ali i lovnom i ciklo turizmu. Verski turizam predstavlja veliko bogatstvo kojim Vojvodina raspolaže, imajući u vidu da su ovde zastupljene sve religije. Lovni turizam u Vojvodini godinama funkcioniše, ali javnost sa tim nije dovoljno upoznata, stoga Sekretarijat takođe nastoji da osmisli koncepte pružanja podrške razvoju ovog oblika turizma. Na ruti smo više evropskih biciklističkih staza, tako da će Sekretarijat uz podršku Pokrajinske vlade realizovati izgradnju biciklističke staze Novi Sad - Beograd, tzv. ,,starim putem“, što predstavlja jedan od kapitalnih projekata koji je ušao u predlog Nacionalnog turističkog plana.  
           Dr Ivanišević smatra da je jako važno da zadržimo interesovanje domaćih turista, jer je ova vrsta turizma pokazala tendenciju intenzivnog oporavka u odnosu na međunarodna putovanja, što predstavlja šansu Vojvodine da se brže oporavi od posledica pandemije.
           - Sa TO Vojvodine nastojimo da udružimo i uložimo sredstva u digitalni marketing, u promociju lokalnih turističkih orgnaizacija i na taj način povećamo vidljivost njihove turističke ponude. Ideja jeste upravo osnivanje lokalnih turističkih organizacija u jedinicama lokalne samouprave gde ih nema, kao i osnaživanje postojećih turističkih organizacija.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com