Fri03312023

Poslednja izmena:11:05:16 AM

Back KULTURA OBELEŽAVANJA Dr Marijana Carić: Zavidni rezultati uz punu primenu kodeksa poslovne etike

Dr Marijana Carić: Zavidni rezultati uz punu primenu kodeksa poslovne etike

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 2
  • Sledeća

             Prof. dr Marijana Carić, nosilac je više domaćih i međunarodnih priznanja za doprinos razvoja nauke i primenu rezultata naučnih istraživanja u industriji u oblasti biotehnologije. Danas, kao profesor emeritus, na poziciji je predsednice Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Od prvog dana, uz supruga, prof. dr Slavka Carića, osnivača Univerziteta Privredna akademnija, a od 2007 - 2010. i na poziciji rektora Univerziteta, uključena u sve njegove razvojne procese, u krugu svojih saradnika obeležila je dve decenije ove respektabilne visokoobrazovne ustanove.

           Na svečanosti povodom obeležavanja jubileja, prvog privatnog akreditovanog univerziteta u AP Vojvodini, 09. septembra 2021. godine, dr Marijana Carić je izjavila:
            - Veoma smo ponosni na sve što smo za ovih dvadeset godina uradili. Bili smo angažovani na svim poljima rada, od obrazovanja, nauke, projekata, saradnje sa međunarodnim institucijama, univezitetima u zemlji i van nje. I ne samo što smo uspostavili saradnju već je permanentno unapređujemo. Ako posmatramo prve godine Univerziteta Privredne akademije do danas, možemo primetiti veliku razliku. Nije reč samo o akreditacijama nego i konkretnim ciframa, od broja studenata, projekata, do radova citiranih u časopisima sa SCI liste. Kroz naš Univerzitet je prošlo 8.000 studenata na svim nivoima studija (osnovnim, master, doktorskim).
            Prvo je otvoren Pravni fakultet za privredu i pravosuđe sa svega 30 studenata. Danas, Univerzitet Privredna akademija ima osam fakulteta, i plan da postane izvrsna institucija u obrazovnom i istraživačkom smislu, u svih pet naučnih oblasti obuhvaćenih Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, da regrutuje profesionalno osposobljen kadar insistirajući na ličnom integritetu svakog studenta, timskom radu, efektivnoj komunikaciji, etičkom ponašanju, a sve to uz praćenje i proaktivno reagovanje na transformacije obrazovnih programa usklađenih sa aktuelnim društvenim promenama.
            Prisećajući se početaka dr Marijana Carić je rekla da nikada nije bilo lako, ali da je na početku bilo najteže.
            - Do školske 2007/8. godine propisi su bili malo opušteniji. Nastojeći da Univerzitet uvek radi po Zakonu, moralo se voditi računa da se svi propisani standardi ispoštuju, da se uslovi rada i obrazovni procesi podvrgnu strogim pravilima kojih se Univerzitet Privredna akademija i danas bezpogovorno pridržava - naglasila je prof. dr Marijana Carić.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com