Thu06202024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Kvalitetan profesor, još bolji učenik

Kvalitetan profesor, još bolji učenik

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 3
  • Sledeća

            Svesni ključne uloge nastavnika praktičara (mentora) u procesu obuke i obrazovanja budućih nastavnika i potrebe za podrškom nastavnicima početnicima u njihovom zadržavanju u profesiji, stručnjaci sa Univerziteta Konstantin Filozofski u Nitri, Slovačka (nosilac projekta), Univerziteta Janoš Seli u Komarnu, Slovačka, Univerziteta u Ostravi, Češka, Univerziteta za ekonomiju i biznis u Pragu, Češka, Karoli Eszterhazi Univerziteta u Egeru, Mađarska i Univerziteta u Novom Sadu, tačnije Prirodno-matematičkog fakulteta, okupili su se oko projekta “MENTOR TRAINING” - “MenTra”. Projekat je predstavljen u amfiteatru „Mihajlo Pupin” Prirodno-matematičkog fakulteta, Deparmana za fiziku i Departmana za matematika u subotu, 20. novembra 2021. godine i traje do 2023. godine.

            Dr Branka Radulović rukovodilac projekta ispred PMF UNS,  kaže da je on usmeren ka osnaživanju nastavnika praktičara-mentora u pogledu njihovih kompetencija u radu sa nastavnicima pripravnicima, nastavnicima početnicima i studentima na hospitovanju. Ulaganje u obrazovanje nastavnika-mentora je važno jer ukoliko se predoče neke situacije nastavnicima-mentorima, oni će bolje reagovati na potrebe nastavnika pripravnika, početnika i studenata.
            Osnovni ciljevi su: Podržavanje profesionalizma mentora i osnaživanje relevantnim mentorskim znanjem i veštinama; Razvijanje inovativnog modularnog programa obuke mentora; Dizajniranje i razvijanje materijala za obuku mentora koji odražavaju  modularni program; Povećanje kvaliteta praktične nastave budućih nastavnika i motivisanje mladih nastavnika da ostanu u  profesiji; Jačanje profila nastavničke profesije.
            Očekuju se benefiti za nastavnike pripravnike, nastavnike početnike i studente, za nastavnike praktičare-mentore i učenike. Nastavnici praktičari će razviti svoje kompetencije i moći će lakše da obuče buduće i mlađe nastavnike. Razvojem ovakvog sistema podrške, nastavnici će umeti kvalitetnije da odgovore na potrebe učenika i pozitivno će uticati na njihov kako na kognitivni, tako i na socio-afektivni domen obrazovanja.
            Kreiraće se materijali za nastavnike na pet jezika (engleskom, srpskom, mađarskom, češkom i slovačkom) čime će se približiti materijal većoj grupi nastavnika i doprineti njihovom boljom pripremom za rad sa studentima i nastavnicima pripravnicima. Takođe, izvršiće se akreditacija kod ZUOV-a čime će se obezbediti održivost pripreme nastavnika praktičara.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com