Sat06222024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Produktna berza: Sumiranje trgovanja tokom 2021. godine

Produktna berza: Sumiranje trgovanja tokom 2021. godine

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 2
  • Sledeća

            Tokom 2021. godine, ostvareni su značajni rezultati u radu Produktne berze, a u trgovanju su dostignuti rekordni nivoi. U proteklih 20 godina, ostvaren je najveći promet od ukupno 196.240 tona robe, ukupne finansijske vrednosti 7.112.766.446,60 dinara. Najviše se trgovalo u aprilu kada je prometovano oko 25.600 tona robe. U odnosu na prethodnu godinu količinski promet je uvećan za 75,1%, a finansijski za 161,1%. U trgovanju najviše su bili zastupljeni kukuruz (47,4%), pšenica (30,8%) i soja (11,7%). Cene ovih kultura, dostigle su rekordno visoke nivoe u robno-berzanskom trgovanju tokom 2021. godine. Ukupno je zaključeno 1.060 ugovora, što je najveći broj ugovora u proteklih 10 godina, a za 80,9% više nego prethodne godine. U odnosu na 2020. godinu, Produktnoj berzi se pridružilo još 107 novih članova, te je broj članova povećan za 52,7%. Tokom godine, rastao je i broj izdatih potvrda o ceni do 191. izdate potvrde, što je 14,4% više u odnosu na raniju godinu.

            Kukuruz je tradicionalno ostvario najveći promet na Berzi u toku 2021. godine sa ukupnim godišnjim prometom od 92.947 tona. Kukuruzom se najviše trgovalo tokom drugog kvartala, kada je prometovana količina dostigla 30.410 tona robe. Na mesečnom nivou, sa ukupnih 14.388 tona, u oktobru je 59% trgovanja činila ova kultura. Najniža cena kukuruza od 20,00 din/kg zabeležena je na samom početku godine, u januaru, dok je svoj cenovni maksimum ova žitarica ostvarila u oktobru, sa cenom od 27,50 din/kg.
            Početak godine doneo je rast cena kukuruza. Ova žitarica trgovala se od 20,00 do 22,00 din/kg u prvom mesecu 2021. godine. Dešavanja na međunarodnom tržištu, na kom su bili aktivni fondovi, ali i velika tražnja iz Kine za kukuruzom, uticali su na kretanje cene na stranim tržištima, što je dovelo do pozitivnog kretanja cene i na domaćem tržištu, koje se nastavilo i u narednom mesecu. Tokom februara kukuruz je dostigao osmogodišnji cenovni maksimum, kada je zaključen ugovor po ceni od 22,80 din/kg. Uzlazni trend doveo je do rekordno visokih cenovnih nivoa u martu, kada su robno-berzanski ugovori zaključeni od 23,20 din/kg.
            Stabilnim cenovnim nivoom započet je naredni kvartal u 2021. godini. Druga polovina aprila donela je povećane aktivnosti, uzrokovane izraženijom izvoznom tražnjom. Ovog meseca, kukuruz je bio dominantan u trgovanju sa prometovanih 8.500 tona. Cena se tokom aprila kretala od 23,00 do 26,00 din/kg, što je u tom momentu bila najviša postignuta cena od 2013. godine. Zaključen je i prvi terminski ugovor za kukuruz roda 2021. godine, po 18,22 din/kg (155€/t). Tokom maja, kukuruz je zabeležio pozitivne cenovne trendove i dostigao svoj devetogodišnji cenovni maksimum od 27,30 din/kg. Međutim, krajem meseca, pad cena na stranim tržištima, izazvan vremenskim uslovima u kukuruznom pojasu, doveo je do pada cena i na robno-berzanskom tržištu, te je krajem maja zabeležena najniža cena od 24,70 din/kg.. I tokom juna, u fokusu trgovanja našla se ova kultura sa ukupnim udelom od 55,4%. Povećana izvozna tražnja dovela je do rasta cena, te se kukuruz prometovao od 25,50 do 26,30 din/kg. Međutim, sredina meseca donela je preokret, te je cena doživela pad na nivoe od 25,00 do 25,20 din/kg.
            Kukuruz je, prateći međunarodna cenovna kretanja, tokom jula trgovan od 24,80 do 26,30 din/kg, nakon čega je usledio negativan cenovni trend u narednom mesecu. Početkom avgusta kukuruz se trgovao po ceni od 24,50 din/kg. U drugoj polovini meseca, usled povećane tražnje, a manje ponude, cena je rasla do nivoa od 25,20 din/kg. Poslednji mesec u ovom kvartalu obeležen je početkom žetve, koja za razliku od ranijih godina, nije donela nižu cenu novog roda, te se trgovanje i starim i novim rodom odvijalo po gotovo jednakim cenama. Stari rod je trgovan od 24,70 do 26,20 din/kg, dok je cena novog roda iznosila od 24,00 do 25,00 din/kg.
            Tokom oktobra, usled čestih padavina, žetva kukuruza se često prekidala. Ovo je uticalo na smanjenu ponudu ove žitarice u prvoj polovini meseca. Veća tražnja dovela je do rastućeg trenda cena na domaćem tržištu. I na stranim tržištima, zbog nedostatka robe, zabeležen je rast cene, naročito u zapadnoj Evropi i basenu Crnog mora. Rod 2021. godine trgovan je u cenovnom opsegu od 25,00 do 27,50 din/kg. Intenziviranjem žetve, tržište se krajem meseca smirilo, sa jasnom tendencijom pada. Među kupcima su tokom ovog meseca najviše bili aktivni prerađivači i trgovci. Nekonkurentne cene na domaćem tržištu sa cenama na FOB-u, takođe su bile razlog za smirivanje tržišta. U novembru nije bilo većih cenovnih oscilacija, a kukuruz se trgovao od 26,00 do 26,50 din/kg. Trgovan je i kukuruz sa povišenom vlagom od 23,80 do 25,50 din/kg. Kraj godine, doneo je smanjenu aktivnost robno-berzanskih učesnika. Izostala je intenzivnija tražnja ove žitarice. Ugovori su, početkom decembra zaključivani po 26,30 din/kg bez PDV-a, međutim, konstantno smanjivanje tražnje dovelo je do cene od 25,00 din/kg na samom kraju godine.

Anja Jakšić,
Produktna berza

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com