Thu05232024

Poslednja izmena:12:23:40 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Produktna berza: Pšenica imala najvišu cenu od 33 dinara

Produktna berza: Pšenica imala najvišu cenu od 33 dinara

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 2
  • Sledeća

            Tokom 2021. godine, ukupno je prometovano 60.375 tona pšenice. Pšenicom se najviše trgovalo u četvrtom kvartalu, kada je prometovano preko 24.500 tona robe, i to najviše u novembru, sa ukupnih 14.500 tona. U ovom periodu dostignuta je i najviša cena ove žitarice roda 2021. od 33,00 din/kg, dok je najniža zabeležena u julu, kada je trgovana po 20,00 din/kg. Statistički, cena je tokom godine porasla za 40,9%.

            Pšenica, za razliku od kukuruza, na samom početku godine nije zauzela veliki udeo u zaključenim poslovima na Produktnoj berzi. Prvi zaključen ugovor bio je po ceni od 22,00 din/kg, a uzlazni trend dostizao je i 24,50 din/kg na kraju januara. Vesti iz Rusije da će se dodatno povećati izvozne takse koje je ova zemlja još ranije uvela, uticale su na to da cena pšenice zabeleži rast u prvom mesecu 2021. godine. Ovaj cenovni nivo zadržan je i u februaru, kada su cene pšenice bile izjednačene sa cenom kukuruza. Zaključeni ugovori kretali su se od 22,70 do 23,50 din/kg. Već na kraju prvog kvartala, usled pasivnosti na domaćem robno-berzanskom tržištu, primetan je pad cene. Domaće cene nisu odgovarale izvoznicima, te se tražnja smanjivala. Ugovori su se zaključivali u rasponu od 21,50 do 22,00 din/kg, a prvi terminski ugovor za pšenicu novog roda zaključen je po ceni od 20,00 din/kg (170,00 €/t).
            Početak drugog kvartala doneo je negativan cenovni trend pšenice, ali već u drugoj polovini aprila, došlo je do promene trenda. Rast cene praćen je rastom cene kukuruza, a zaključeni ugovori su se kretali u veoma širokom rasponu od 21,30 do 24,50 din/kg. Početkom maja, zaključene cene su se kretale u rasponu od 22,50 do 24,00 din/kg. Već u drugoj polovini maja, u periodu odsustva izvozne tražnje, cena je krenula silaznom putanjom, te je cena na kraju  meseca iznosila 23,00 din/kg. Početkom juna, zabeležen je nivo od 23,00 din/kg, ali usled slabije ponude i intenzivnije tražnje od strane domaćih prerađivača i izvoznika, cena starog roda doživela je rast na 24,50 din/kg, pred početak žetve. 
            Treći kvartal započet je žetvom pšenice novog roda, čime je povećan promet ovom žitaricom na robno-berzanskom tržištu. Tokom jula, pšenica je bila najviše zastupljena u trgovanju sa prometovanih oko 7.700 tona, što čini ukupno 55,8% trgovanja. Cena se u ovom periodu kretala u rasponu od 20,00 do 21,00 din/kg. Pozitivan cenovni trend se nastavio i narednog meseca, te je cena od 21,00 din/kg dostigla nivo od 25,00 din/kg. Najveći uticaj na rast imao je objavljen USDA izveštaj, koji je prikazao smanjenu globalnu proizvodnju za 2%, usled smanjenja proizvodnje u zemljama poput Rusije, Kanade i SAD. Izveštaj je prikazao i smanjenje zaliha za 5%, što je bio najniži nivo u proteklih pet godina. I krajem ovog kvartala, u fokusu trgovanja ostala je ova žitarica. Tokom septembra je prometovano ukupno oko 7.500 tona pšenice, po cenama od 25,30 do 27,50 din/kg. Pojačana aktivnost izvoznika, uslovila je rast od 37,5% krajem trećeg kvartala.
            Usled slabije ponude početkom poslednjeg kvartala u 2021. godini, pšenica je beležila rast, a snažna međunarodna tražnja za ovom žitaricom, uticala je na rast cene i na stranim berzama. Ugovori su zaključivani od 28,50 do 30,50 din/kg. Zbog vremenskih prilika, setva pšenice roda 2022. počela je sredinom oktobra. U novembru, ova žitarica beleži istorijski maksimum na domaćem tržištu. Pojačano interesovanje, kako na stranim, tako i na domaćem tržištu, dovelo je do rasta cene te je početkom novembra cena od 31,00 din/kg, već krajem meseca dostigla nivo od 33,00 din/kg. U ovom mesecu je pšenica bila najviše trgovana, te je prometovano preko 14.500 tona robe. Decembar sa sobom donosi negativno cenovno kretanje na samom početku meseca. Odsustvo tražnje i pasivnost na ovom tržištu, doveli su cenu od 32,50 din/kg, koja je zabeležena početkom decembra, na nivo od 30,50 din/kg do kraja godine. 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com