Sat06152024

Poslednja izmena:12:30:30 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE INNOKEP-FEED

INNOKEP-FEED

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

            Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu (FINS) u Univerzitetu u Novom Sadu (UNS) i Departman za zdravlje, nauku o životinjama i bezbednost hrane (VESPA) u Univerzitetu u Milanu (UNIMI) udružili su znanje i ekspertizu u okviru projekta Innovative Know-How Exchange Programme (KEP) in Animal Nutrition and Feed Technology (INNOKEP-FEED).

Projekat  je osmišljen u cilju promocije razmene znanja i veština u oblasti ishrane životinja i da pomogne institucijama korisnicima u dizajniranju i evoluciji hrane za životinje, da pomogne u pripremnoj fazi integracije na EU tržište i da podstakne implementaciju regulative EU u oblasti hrane za životinje. Projekat je podržan sredstvima Centralnoevropske inicijative (CEI). Saradnja FINS-a sa Univerzitetom u Milanu i Departmanom za zdravlje, nauku o životinjama i bezbednost hrane datira još od 2009.  godine sa učešćem FINS-a u COST akciji “Feed for Health” čiji je rukovodilac bio prof. dr Luciano Pinotti, nastavila se kroz mnogobrojne projekte, a  INNOKEP je jedan od njih.
Projekat INNOKEP-FEED je obuhvatio sledeće ciljeve:
-podrška inovativnom pristupu u razmeni znanja u oblasti tehnologije hrane za životinje i ishrane životinja;
-obezbeđenje specifične ekspertize fokusirane na alternativnu i održivu ishranu životinja;
-upotreba inovativnih nastavnih sredstava
-internacionalizacija studenata gde je proces razmene znanja moguće nastaviti i nakon završetka projekta.
            U okviru projekta organizovan je kurs pod nazivom: „Ishrana životinja i tehnologija hrane za životinje“ koji je imao za cilj pružanje osnovnog znanja i veština iz oblasti ishrane životinja, evaluacije hrane za životinje kao i tehnologije proizvodnje. Kurs je bio namenjen studentima osnovnih i master studija iz Srbije i Italije zainteresovanim za sektor hrane za životinje koji su imali priliku da steknu naučna i tehnološka znanja iz ove  oblasti i unaprede svoj profesionalni razvoj. Kurs je pokrio sledeće teme:
uporedna ishrana životinja
sirovine 
formulacija (recepture)
aditivi u hrani za životinje
evaluacija bezbednosti i kvaliteta hrane
tehnologija proizvodnje
termička obrada
            Kurs je bio podeljen u dva dela. Prvi deo je bio  fokusiran na teorijske aspekte ishrane životinja i formulacije hrane za životinje i odvijao se u virtuelnom okruženju za učenje (Virtual  Learning  Environment-VLE) gde su polaznici mogli da pronađu video lekcije, slajdove i testove za samoocenjivanje. Drugi deo kursa je organizovan uživo u FINS-u od 28. marta do 1. aprila 2022. godine i obuhvatio je teorijski deo koji se bavi tehnološkim fazama u savremenoj proizvodnji hrane za životinje, kao i praktični deo održan u pilot postrojenju FINS-a gde su se polaznici upoznali  sa opremom i procesima koji se uobičajeno koriste u savremenoj industriji hrane za životinje. Studenti iz Italije su predavanja pratili onlajn preko Zoom aplikacije, dok je za studente iz Srbije organizovana je i poseta kompaniji PATENT CO u Mišićevu, koja se bavi proizvodnjom hrane za životinje i premiksa i sa kojom FINS ima dugogodišnju saradnju.
            Ukupno 29 studenata je pohađalo kurs, a  prema pozitivnim reakcijama studenata na kvalitet teme i sadržaj predavanja i organizacije, sa ponosom možemo da kažemo da smo ostvarili jedan od ciljeva projekta INNOKEP - da studentima pružimo osnovna znanja o specifičnim tehnološkim aspektima sektora industrije hrane za životinje, kao i da se upoznaju sa  praktičnim radom u pilot postrojenju tokom proizvodnje hrane.
            Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu ima nastavni plan i program za prehrambene tehnologije, ali ne i za bilo koju tehnologiju vezanu za proizvodnju hrane za životinje. S druge strane, Poljoprivredni fakultet istog univerziteta ima nastavni plan i program koji se odnosi uglavnom na ishranu i uzgoj životinja. Kurs je bio jedinstvena prilika da se privuku mladi ljudi da steknu znanje iz ove oblasti  i na kraju ga primene ukoliko budu radili u industriji.

Dr Olivera Đuragić, naučni savetnik,
Rukovodilac Centra za tehnologiju i kvalitet hrane za životinje
Naučni Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com