Mon06172024

Poslednja izmena:12:30:30 PM

Back REPORTAŽE AKTUELNO Dr Dejan Stanojević reizabran za predsednika Skupštine Komore zdravstvenih ustanova Srbije

Dr Dejan Stanojević reizabran za predsednika Skupštine Komore zdravstvenih ustanova Srbije

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 2
  • Sledeća

            Direktor Specijalne bolnice Merkur iz Vrnjačke Banje, dr sci. med. Dejan Stanojević, izabran je po četvrti put za predsednika Skupštine Komore Zdravstvenih ustanova Srbije. Na četvrtoj sednici skupštine Komore održanoj 7. aprila 2023. god. u „Hotelu M” u Beogradu, komisija je jednoglasno donela odluku da zbog aktivnog učešća u dosadašnjem radu Komore produži mandat predsedniku dr sci. med. Dejanu Stanojeviću na još četiri godine. Direktor Merkura definitivno je pokazao da je na visini zadatka koji ova funkcija zahteva, da je opravdao definisana očekivanja i stekao dugoročno poverenje  članova Komore. 

            Dr sci. med. Dejan Stanojević, lider je koji već godinama uspešno vodi svoj tim i zajedno sa njim unapređuje ponudu zdravstvenog turizma Vrnjačke Banje i Srbije kroz programe i usluge Specijalne bolnice Merkur.  Za vreme njegovog rukovođenja, Merkur je postao moderan banjski zdravstveni centar, koji kontinuirano  stvara nove programe i ulaže u inovativne projekte, i kombinacijom znanja i iskustva uspešno odgovara svim profesionalnim izazovima. Direktor Stanojević je lekar i menadžer  koji je među prvima u Srbiji  prepoznao filozofiju i duh savremenog zdravstvenog i welness turizma i realizovao sve ono što mnogim drugim turističkim centrima još uvek deluje kao nedostižno.
            Dugoročno razvijajući viziju savremenog banjskog turizma direktor kontinuirano ulaže istovremeno u ljude ali i nove projekte, gradeći i negujući dobar tim svojih saradnika, u duhu prijateljstva, razumevanja i kvalitetnih poslovnih i međuljudskih odnosa. Gledajući u budućnost, svoje ideje i planove realizovao je sigurnim koracima i razvijajo ih stručno i efikasno. Kruna inovativnog poslovanja i razvojnog rada  direktora Stanojevića biće novi smeštajni objekat Merkur Palace koji će ove godine otvoriti vrata prvim gostima. Merkur Palace biće najmoderniji banjski objekat u Srbiji u rangu najkomfornijeg hotela ali sa svim banjskim uslugama i vrhunskom banjskom medicinom.  Ovaj objekat koji Specijalna bolnica Merkur gradi iz sopstvenih sredstava, doprineće čvrstom pozicioniranju Merkura na mapi zdravstvenog turizma Srbije.    
            Dr sci. med. Dejan Stanojević je čovek sa vizijom, koji zna kuda ide moderno društvo, privreda i biznis novog doba, ali u svemu tome, pre svega ostaje  dobar kolega i prijatelj za sve ljude u svom poslovnom i privatnom okruženju .
            Na skupštini napravljen je osvrt na uspešne aktivnosti Komore u prethodne četiri godine: u oblasti digitalizacije zdravstva, izdavačke delatnosti, u sferi međunarodne saradnje i ostvarivanju brojnih novih partnerskih odnosa kao i negovanju postojećih.
            Коmоrа zdrаvstvеnih ustаnоvа Srbiје је udružеnjе zdrаvstvеnih ustаnоvа оsnоvаnih оd strаnе Rеpubliке, аutоnоmnе pокrајinе ili lокаlnе sаmоuprаvе, u sкlаdu sа Urеdbоm о plаnu mrеžе zdrаvstvеnih ustаnоvа. Cilj udruživаnjа zdrаvstvеnih ustаnоvа u Коmоru, оdrеđеn Zакоnоm о zdrаvstvеnој zаštiti је: unаprеđivаnjе rаdа, екоnоmiке pоslоvаnjа i оstvаrivаnjе drugih zаdаtака i ciljеvа оd zајеdničкоg intеrеsа. Stаtutоm Коmоrе urеđеnа је unutrаšnjа оrgаnizаciја, sаstаv, izbоr i nаčin оdlučivаnjа оrgаnа, finаnsirаnjе i drugа pitаnjа оd zајеdničкоg intеrеsа.

Specijalna bolnica Merkur
Bojana Beljić, master ing. organizacionih nauka
PR i referent prodaje

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com