Thu05232024

Poslednja izmena:12:23:40 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Nagrada za životno delo profesorki Ružici Igić sa PMF-a

Nagrada za životno delo profesorki Ružici Igić sa PMF-a

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 2
  • Sledeća

            Prof. dr Ružici Igić, sa Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Udruženje univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine uručilo je godišnju nagradu za “Životno delo”u oblasti prirodno-matematičkih nauka u četvrtak, 23. novembra 2023. godine, u prostorijama novosadskog PMF-a.

            Udruženje univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine (www.uunnv.com) je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija osnovana od strane elitnih stručnjaka iz raznih oblasti sa ciljem unapređivanja visokoškolskog obrazovanja, naučne, istraživačke i umetničke delatnosti, kao i njihove afirmacije u zemlji i inostranstvu. Predsednica Upravnog odbora je prof. dr Marijana Ačanski. Nagrade se dodeljuju iz oblasti prirodno-matematičkih, tehničkih, biotehnoloških, medicinskih nauka i sporta i društveno-humanističkih nauka i umetnosti. Radi se o najprestižnijim univerzitetskim nagradama koje dobijaju, po vrlo visokim kriterijumima odabrani profesori pred kraj radnog veka i koje sažimaju njihov kompletan rad i kontinuiran uspeh.
            Prof. dr Ružica Igić je redovna profesorka na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Rođena je 1957. godine u Mošorinu, osnovnu i srednju školu pohađala je u Novom Sadu, a osnovne studije biologije, magistraturu i doktorat završila na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Dokrorirala je 1992. godine, odbranivši disertaciju na temu „Florističke odlike Bačke lesne zaravni".
            U toku svoje nastavne karijere na PMF-u, prošla je sve faze - od asistenta do redovnog profesora. U zvanje docenta za užu naučnu oblast botanika je izabrana 1995. godine. U zvanje vanrednog profesora je, u istoj instituciji, izabrana 2000. godine, a u zvanje redovnog profesora 2005. godine. Na osnovnim studijama realizovala je nastavu na sedam predmeta. U okviru master i doktorskih studija predavala je po tri predmeta. Od osnivanja studijskog programa Farmacije aktivno je učestvovala u izvođenju nastave na Medicinskom fakultetu. Bila je mentor dve doktorske disertacije, tri magistarske teze, 16 master (završnih) radova i 61 diplomskih radova. Objavila je šest udžbenika, jedan priručnik i pet monografija kao i više od 80 radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Svoje naučne rezultate je prezentovala na 153 konferencije, od kojih je 100 bilo međunarodnog karaktera.
            Prof. dr Ružica Igić je 14 godina bila direktor Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, a dugi niz godina i šef Katedre za Botaniku i član Nastavno-naučnog veća Prirodsno-matematičkog fakulteta i nekoliko tela na Univerzitetu u Novom Sadu. Pokretač je inicijative za izgradnju Botaničke bašte u Novom Sadu, kao i jedan od realizatora projekta rekonstrukcije Herbarijuma Univerziteta u Novom Sadu.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com