Sun07142024

Poslednja izmena:10:05:24 AM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Dr Snežana Maletić: Fitoremedijacija kontaminiranih zemljišta

Dr Snežana Maletić: Fitoremedijacija kontaminiranih zemljišta

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

             Prof. dr Snežana Maletić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, u ulozi koordinatora srpskog tima na projektu EU Phy2Climate (Globalni pristup za osvajanje obradivog zemljišta kroz poboljšanu fitoremedijaciju u kombinaciji sa naprednom klimom za proizvodnju tečnog biogoriva i prijateljskim procesom topljenja bakra), od 5-7. juna našla se u timu domaćina konzorcijum sastanka partnera projekta, na kojem su razmenjena iskustva dosadašnjih istraživanja. U okviru skupa organizovan je obilazak oglednog polja u Srpskom Itebeju, kao i Otvoreni dan polja na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

            Phy2Climate projekat se sprovodi u saradnji sedamanest partnera iz devet zemalja širom Evrope i jednim iz Argentine. U ovaj projekat, vredan pet miliona evra, osim Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada, kao vodeće institucije, uključeni su i Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine. Istraživački proces započeo je 01. januara 2021. godine, a trajaće 4.5 godine.
            - Zadatak tima iz naše zemlje je da kroz proces fitoremedijacije istraži mogućnost poboljšanja kvaliteteta zagađenog, kontaminiranog zemljišta i učiniti ga upotrebljivim. Fitoremedijacija podrazumeva korišćenje biljaka da se uklone, akumuliraju, inaktivišu i razgrade štetne zagađujuće supstance. Zadatak tima PMF-a je da uz korišćenje energetskih biljaka (uljane repice, konoplje i sirka) deluje na zemljište i da se proizvedena masa na kontaminiranom lokalitetu šalje u Institut u Nemačkoj (Fraunhofer UMSICHT). Konkretan cilj projekta je da se od biomase sa takvih zemljišta u budućnosti proizvodi biogorivo, biodizel i biougalj. Ti materijali će se dalje ispitivati za njihovo moguće korišćenje.
            Saradnja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i PMF-a na ovom projektu dovela je drugog projekta, finansiranog od Fonda za nauku Republike Srbije pod nazivom „Natural based efficient solution for remediation and revitalization of contaminated locations using energy crops (Efikasno rešenje na prirodnoj bazi za remedijaciju i revitalizaciju kontaminiranih lokacija korišćenjem energetskih useva) - ReNBES, čiji je rukovodilac dr Snežana Maletić, kojim se nastavljaju započeta istraživanja proširivanjem tipa kontaminiranih zemljišta i njihovim ispitivanjem. Radi se o lokalitetima sa povišenim zagađujućim supstancama koje se mogu javiti prirodno ili na lokalitetima koji su bili korišćeni u industrijske svrhe, sa tzv. nasleđenom kontaminacijom, kao posledica prethiodnih aktivnosti, kao što je odlaganja otpada i sl.
            - Biljke ne mogu u potpunosti da prečiste zemljište ali mogu da ublaže rizik od prisutnog zagađenja, da smanje njihov transport i širenje, da ih delimično uklone, a poenta je da se kontaminiranom zemljištu povrati upotrebna vrednost, da može da se koristi za produkciju, ne hrane, ali možda biljaka koje mogu da se koriste kao energetski resurs. To bi značilo, s obzirom da u Pokrajini imamo zagađenih kanala, vodenih tokova, da bi mogli da pripremimo kasete za kontaminirane sedimente, i iskoristimo ih na najbolji način. Ova tehnika se može primeniti za zemljišta koja su kontiminirana, za neke idustrijske lokalitete, ili tokom akcidentnih situacija, a takođe i za izmuljane materijale, odnosno sedimente iz reke, zagađene određenim supstancama.
            - Ispitivanje se sprovodi uz pomoć energetskih biljaka. Za lokalitet u Srpskom Itebeju odabrali smo uljanu repicu, i testiranja koja su vršena prve dve sezone pokazala su se jako dobrim. Kolege iz Nemačke su dobile obećavajuće rezultate i što se tiče biogoriva. Pošto je projektom predviđena rotacija biljaka koje gajima na odabranim pozicijama, ove godine smo se odlučili za sirak, jer je se pokazao boljim u odnosu na alternativnu konoplju, za ovaj tip zagađenja prisutan u sedimentu. Za Departman je ovaj projekat izuzetno značajan jer osim što unapređujemo svoja znanja, prenošenjem postupaka, iskustava i rezultata našim studentima proširujemo i njihovo znanje. Ovaj projekat  važan je i za one koji će konačne rezultate moći da primene u praksi. Što se tiče benefita za PMF, ovaj projekat će doprineti boljoj saradnji sa donosiocima odluka, sa onima koji primenjuju ova znanja, ali i za pozicioniranje fakulteta u evropskim i svetskim institucijama - objasnila je dr Maletić.
            Prof. dr Snežana Maletić je ovom prilikom pozvala sve koji su zainteresovani da kontaktiraju istraživače na ovom projektu, koji su radi da podele svoja znanja, posebno sa onima koji donose odluke, koji hoće da primene ova znanja kod sebe. Po njenim rečima, mogućnost saradnje se odnosi kako na razgovor, tako i saradnju kroz konkretnu pomoć, umrežavanje, možda i zajedničke akcije. Postoji mogućnost da se na kraju rezultati projekta prezentuju i u okviru tribine i sl., uz obrazloženje da saznanja do kojih je došla nauka imaju smisla samo kroz proveru i potvrdu vrednosti istih u praksi.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com