Sun07142024

Poslednja izmena:10:05:24 AM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Dodela priznanja najboljima povodom 55 godina Prirodno-matematičkog fakulteta

Dodela priznanja najboljima povodom 55 godina Prirodno-matematičkog fakulteta

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

NAJBOLJI STUDENTI koji su prethodnu školsku godinu završili sa ocenom 10
           
GALINA ĆURČIĆ - Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
            DUŠAN ŽIVKOVIĆ - Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
            NATALIJA NIKOLIĆ - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo - najbolji student za polje prirodno-matematičkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
            NIKOLA VETNIĆ - Departman za matematiku i informatiku

NAJBOLJI SARADNICI, ZA PERIOD OD 2018 DO 2023 SU:

            TIHOMIR LAZAREVIĆ - Departman za biologiju i ekologiju

            ELVIRA ĐURĐIĆ TOT - Departman za fiziku

            MILUTIN KOVAČEVIĆ - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

            SLAVEN TENODI - Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

            NEMANJA MILOŠEVIĆ - Departman za matematiku i informatiku

NAJBOLJI PROFESORI, ZA PERIOD OD 2018 DO 2023 SU:

            MLADEN HORVATOVIĆ - Departman za biologiju i ekologiju

            MAJA STOJANOVIĆ - Departman za fiziku

            MIROSLAV VUJIČIĆ - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

            ĐENĐI VAŠTAG - Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

            DRAGAN MAŠULOVIĆ - Departman za matematiku i informatiku

NAJBOLJI MLADI NAUČNIK:
           
prof. dr JOVANA PANIĆ - Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

NAJCITIRANIJI NAUČNIK:
             
prof. dr NEDA MIMICA DUKIĆ

NAJVEĆI FINANSIJSKI DOPRINOS:
           
prof. drSNEŽANA RADULOVIĆ - Departman za biologiju i ekologiju, sa projektom “STECCI” Nagrada  "Aleksandar Saša Popović" za izuzetan naučni rad u oblasti računarstva:dobitnik za 2024. je MIHAIJLO ILIĆ - asistent na Katedri za računarske nauke

PLAKETE ZA POSEBNE ZASLUGE
            DBE
- prof. dr MILICA MATAVULJ - za izuzetan doprinos u radu na afirmaciji i razuvoju  časopisa Biologia Serbica

            DF- prof.dr ŽELJKA CVEJIĆ, za osnivanje i razvoj strukovnih studija optometrije – jedinstvenihregionu
            DH- prof. dr  SUZANA JOVANOVIĆ ŠANTA - za inicijativu i zalaganje za reformu nastave hemije u  douniverzitetskom obrazovanju

            DMI - prof. dr MILOŠ RACKOVIĆ  - za posebne zasluge u obrazovanju brojnih generacija studenata informatike u  svojstvu nastavnika, mentora, rukovodioca studijskih programa i koordinatora za saradnju sa privredom

            DEKANAT - RADMILA ĐORĐEVIĆ,za beskrajno strpljenje, predanost poslu i nesebičnu pomoć  koleginicama i kolegama

            SINDIKAT PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA - za vrhunske uspehe i promociju  fakulteta na republičkim i pokrajinskim Radničkim sportskim susretima.

POVELJA ZA IZUZETAN DOPRINOS FAKULTETU:

            DBE- prof. dr ANTE VUJIĆ - u afirmaciji biološke nauke i struke i radu na prepoznatljivosti Departmana za biologiju i ekologiju

            DF- doc. dr SOFIJA FORKAPIĆ, za održavanje akreditacije i funkcionisanje akreditovanihLaboratorija Departmana za fiziku PMF - Laboratorije za ispitivanje i Laboratorije za etaloniranje
            DGTH- prof. drANĐELIJA IVKOV DŽIGURSKI- za promociju PMF i humanitarni rad sa studentima kroz tematskedogađaje animacije u turizmu
            DH- prof. dr SLOBODAN GADŽURIĆ - za posvećenost unapređenju kvaliteta nastavnog i naučnog rada iz oblastihemijskih nauka

            DMI - prof.dr DUŠAN JAKOVETIĆ - za izuzetan doprinos prepoznatljivosti naučnih kapaciteta PMF.

PLAKETE ZA ŽIVOTNO DELO:

            DBE- prof. dr RADMILA KOVAČEVIĆ - za angažovanje u osnivanju i razvoju studijskog programa Reproduktivne biologije

            DF- prof.dr DARKO KAPOR, redovni profesor u penziji

            DGTH- prof. dr DRAGAN TEŠANOVIĆ - za dugogodišnji predani rad na razvoju studijskog modula
            Gastronomija; prof. dr ZORANRISTIĆ  - za dugogodišnji rad na razvoju modula Lovni turizam
            DH - prof. dr MARIJA SAKAČ  - za doprinos razvoju nastave i naučnih istraživanja u oblasti organske hemije
            DMI- prof.dr MIRJANA IVANOVIĆ -  za dugogodišnji predani rad na razvoju informatike u sferama obrazovanja i nauke na Prirodno-matematičkom fakultetu, i širenju međunarodnog ugleda institucije

PLAKETE ZA INSTITUCIJE SA KOJIMA PMF USPEŠNO SARAĐUJE DUGI NIZ GODINA:
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu; Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu; Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu; Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu; Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu; Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu; Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad; Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad; Republički zavod za zaštitu prirode Srbije
Privredna komora Vojvodine; Pokrajinski sekretarijat  za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost; Pokrajinski zavod za zaštitu prirode; Gradska uprava za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada; Prirodnjački muzej Beograd; La fondation pour la formation hoteliere; Continental Automotive Serbia, Novi Sad; Levi 9 Global Sourcing Balkan, Novi Sad; 3Lateral, Novi Sad; ElevenEs, Subotica; Carnomed, Novi Sad. 
STUDENTSKA UDRUŽENJA PMF-a:

Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije "Josif Pančić"

Klub fizičara Prirodno-matematičkog fakulteta

Društvo „Branislav Bukurov“

Evropska geografska asocijacija za studente geografije - EGEA Novi Sad

            Udruženje studenata turizma i ugostiteljstva „Pavle Tomić“

            Više fotografija na: https://www.facebook.com/topserbia

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com