Sun07142024

Poslednja izmena:10:05:24 AM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Garancijski fond Vojvodine na Kongresu ruralnog turizma Vojvodine 2024

Garancijski fond Vojvodine na Kongresu ruralnog turizma Vojvodine 2024

  • PDF

            Specijalna bolnica „Termal“ Banja Vrdnik, bila je krajem maja domaćin Kongresa ruralnog turizma Vojvodine, u organizaciji Turističke organizacije Vojvodine (TOV) u saradnji sa Centrom za ruralni razvoj Vojvodine, i uz podršku Ministarstva turizma i omladine, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Garancijskog fonda AP Vojvodine i Razvojnog fonda AP Vojvodine, kao i SMARZER AoE.

            Tokom dva dana eminentni stučnjaci iz različitih oblasti putem predavanja, panel diskusija, bavili su se širokim spektrom tema vezanim za ruralni turizam kao značajnim činiocem reaktivacije prirodnih resursa koji pomažu očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, jačanju autohtone i organske proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u cilju unapređenja razvoja lokalne zajednice.
            Vrlo posećena tema odnosila se na načine finansiranja putem dostupnih fondova, o čemu je govorio Đorđe Raković, direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine (GFV).
            - Danas je nemoguće ući u neku investiciju, pa i u ruralnom turizmu, bez kredita poslovnih banaka. Neretko su subvencije, odnosno bespovratna sredstava od strane opštinskih, pokrajinskih i republičkih institucija, nedovoljna. Ponuđeni uslovi od strane poslovnih partnera, posebno poslednjih godinu dana ne mogu se nazvati povoljnim, zbog ekonomskih i finansijskih kretanja na globalnom nivou. Ali, zato je tu Garancijski fond koji izdaje garanciju poslovnoj banci na iznos kredita subjekta. Kada banka dobije garanciju GFV banka nema rizik da li će biznis tražioca garancija da uspe ili neće, jer će kredit biti vraćem od strane GFV, koji garantuje potpun iznos kredita, plus sve pripadajuće kamate. Kada banka dobije garanciju Fonda, s obzirom da nema rizik, onda se i banka prema klijentima ophodi drugačije i nudi povoljnije uslove koje, da se zatraže samostalno, klijent ne bi dobio. Objašnjenje toga je da banka ima zacrtan finansijski plan i načine poslovanja, a samim tim i kamatne stope, koje su trenutno jako visoke. Uz garancije GFV, kamatna stopa se snižava i mogući su dogovori i oko grejs perioda ili bez njega. Moguća je korekcija i anuiteta plaćanja, odnosno načina vraćanja kredita: u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ratama, u skladu sa dogovorom sa poslovnom bankom - objasnio je gospodin Raković.
            Direktor je prisutne izvestio i o 10 garantnih linija GFV, kojim se pokriva celokupni program privrede i poljoprivrede, a koji se reflektuje na ruralni turizam.
            Preko GFV može da se kupuje zemljište, vrši izgradnja i rekonstrukcija objekata, nabavka mašina i opreme.
            Rokovi otplate su do 10 godina, osim kupovine poljoprivrednog zemljišta gde je rok 15 godina.
            Kolateral, odnosno hipoteke i zaloge koje se daju kao obezbeđenje u bankama su drastično niže nego u poslovnoj banci. Kako se otplaćuje kredit, GFV dozvoljava da se skida hipoteka i oslobađa imovina daljeg kolaterala, za razliku od poslovnih banaka, gde dok se ne vrati poslednji dinar kredita, imovina u celokupnom iznosu ostaje pod hipotekom poslovne banke.
            - Garancijski fond može da izda garancije svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, preduzećima i preduzetničkim radnjama registrovanim na teritoriji AP Vojvodine, uz uslov da investicija koja se sprovidi mora biti sprovedena na teritoriji APV. Garancijski fond Vojvodine se nalazi na šestom spratu Master centra Novosadskog sajma i otvoren je za poljoprivrdnike, preduzetnike, privrednike, kao i one koji planiraju da započnu biznis, da izaberu liniju koja najviše odgovara njihovom načinu poslovanja i apliciraju na konkurse Fonda - uputio je poziv Đorđe Raković.
            Garancijski fond APV osnovan je odlukom Skupštine AP Vojvodine decembra 2003. godine, sa zadatkom da olakša pristup finansijskom tržištitu i obezbedi povoljnije uslove kreditiranja od uslova poslovnih banaka. GF realizuje ovaj zadatak kroz svoju osnovnu delatnost, izdavanjem garancija bankama kao sredstvo obezbeđenja urednog vraćanja bankarskih kredita.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com