Sun07142024

Poslednja izmena:10:05:24 AM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Žetveni dan 2024. u Novom Miloševu

Žetveni dan 2024. u Novom Miloševu

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

Zadružni savez Vojvodine organizovao je u pondeljak, 17. juna, ovogodišnji „Žetveni dan“ u Novom Miloševu. Domaćin i suorganizator događaja je ZZ „Miloševo“ iz Novog Miloševa, a uorganizatori: su Privredna komora Vojvodinei KITE d.o.o. Novi Sad. Ovo je sedamnaesta godina od kada Zadružni savez Vojvodine obeležava početak žetve pšenice manifestacijom Žetveni dan.

            Početak žetve je za poljoprivrednike svečani čin - vreme kada mnogi od njih ubiru prve plodove svog rada u toku godine. Istovremeno, ovo je i vreme kada se poljoprivrednici i zadruge nalaze između brige i nade - pitajući se da li će se njihov rad isplatiti, koliki će biti prinosi i da li će uspeti da prodaju pšenicu po ceni koja prevazilazi troškove njene proizvodnje.
            - Period od protekle do sadašnje žetve je bio veoma izazovan za poljoprivredu u celini. Vremenski uslovi za proizvodnju pšenice roda 2024 godine u većem delu vegetacionog perioda nisu bili povoljni, a deo proizvođača je koristio manje mineralnih đubriva i manje deklarisanog semenskog materijala, što će svakako doprineti nižim prinosima i lošijem kvalitetu zrna pšenice na mnogim parcelama. Sa druge strane, na mestima gde je primenjena kompletna agrotehnika, i gde su vremenski uslovi manje štetili vegetativnom procesu, ostvareni su i veoma visoki prinosi i kvalitet. U skladu sa navedenim, očekuje se značajno odstupanje prinosa od proseka, što utiče i na visinu cene koštanja proizvodnje pšenice. Kao i svake godine u ovo vreme, postavlja se pitanje koliko je koštala proizvodnja pšenice - izjavaila je obraćajući se prisutnim zvanicama na svečanopsti otvaranja vog događaja mr Jelena Nestorov, i nastavila:
            - Prema kalkulaciji Zadružnog saveza Vojvodine, ukupni troškovi proizvodnje pšenice roda 2024. godine po hektaru iznose 162.975 dinara. Uz očekivani prosečan prinos od 5.500 kg/ha, cena koštanja proizvodnje pšenice roda 2024. godine iznosi 29,63 din/kg. Troškovi proizvodnje u 2024. godini su bili na približnom nivou kao i u prošloj godini, odnosno ostali su izuzetno visoki nakon rasta cena inputa u prethodnim godinama. Kao i prošle godine u ovo vreme, tržišna cena stare pšenice  je bila ispod cene koštanja proizvodnje, dok tržišna cena pšenice roda 2024. godine još uvek nije formirana. U odnosu na isto vreme prošle godine,  postoji jedna značajna razlika, a to je stanje prelaznih zaliha i očekivana količina pšenice roda 2024. godine. Iako i dalje postoje značajne prelazne zalihe, manje su u odnosu na prošlu godinu, a i značajno su manje površine pod pšenicom ovogodišnjeg roda, te će i manja količina nove pšenice biti u ponudi. Na međunarodnom tržištu će takođe procenjuje da će biti manje pšenice, što sve može imati pozitivnog uticaja na buduću cenu. Međutim, imajući u vidu aktuelnu cenu stare pšenice, ne može se očekivati da tržišna cena odmah nakon žetve bude formirana na nivou koji bi pokrio troškove proizvodnje za prosečni prinos od 5,5 t/ha.
            U skladu sa navedenim, predlaže se nadležnim državnim organima preduzimanje mera u cilju zaštite interesa poljoprivrednih proizvođača i zemljoradničkih zadruga, kako ne bi ostvarili gubitke prodajom pšenice po cenama ispod troškova proizvodnje.
            - Upravni odbor Zadružnog saveza Vojvodine predlaže da se obezbedi hitna intervencija države na tržištu kroz obezbeđivanje dugoročne mere subvencionisanja kamata na kredite kod poslovnih banaka, sa ciljem smanjenja kamatnih stopa za poljoprivredne kredite na nivo od 1-2%, što bi ublažilo nedostatak novca u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u vreme žetve pšenice i omogućilo proizvođačima i zadrugama da pokriju troškove proizvodnje i žetve, a da bez pritiska odlučuju o prodaji pšenice roda 2024. godine do stvaranja boljih tržišnih uslova za njenu prodaju. Navedenu meru Zadružni savez Vojvodine predlaže u dužem vremenskom periodu, kao način da se lakše premosti izuzetno složena situacija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, imajući u vidu da je u toku cele prošle i ove godine ugrožena likvidnost primarnog poljoprivrednog sektora.
            Pored navedenog, ponovljen je i zahtev za hitno donošenje uredbe za subvencionisanje kupovine deklarisanog semenskog materijala za poljoprivredne proizvođače i zemljoradničke zadruge, čije donošenje je ranije najavljeno od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, a još uvek nije realizovano.
            - Iskreno se nadam da će nadležni državni organi ozbiljno shvatiti i navedene i druge zahteve iz zadružnog sektora, a posebno imajući u vidu složenu situaciju kod poljoprivrednika i zadruga u toku 2023 i 2024. godine. U periodu dužem od godinu dana, prodajom pšenice, ali i većine drugih ratarskih kultura po cenama koje su bile zastupljene na tržištu, nije bilo moguće pokriti troškovi proizvodnje za većinu ratarskih proizvoda. U takvim uslovima, poljoprivrednici su ili ostali zaduženi prema zadrugama, ili su se razdužili ali ostali bez sredstava za nova ulaganja. Sve to je dovelo do toga da su zadruge podnele najveći teret te krize - te su mnoge od njih bez izvršenog razduženja od poljoprivrednika, obezbeđivale repromaterijale i usluge svojim zadrugarima i kooperantima za novu proizvodnju. Slobodno možemo reći da bez zadruga, mnoge površine ne bi bile zasejane, a agrotehnika bi bila primenjena u još manjoj meri, međutim, ni zadruge nemaju bezgranične kapacitete da ovako posluju.
            Istakla bih i da zadrugari koji sada imaju mogućnost da u zadružnim skladišnim kapacitetima sačuvaju svoje proizvode do ostvarivanja boljih uslova za njihovu prodaju, svakako imaju i mnogo bolji položaj na tržištu od proizvođača koji te uslove nemaju. Zato poručujemo proizvođačima da se udružuju u zadruge, da investiraju u zadružne kapacitete kako bi unapredili svoj ekonomski položaj, a državi se obraćamo sa zahtevom da pored potrebnih intervencija na tržištu, maksimalno podstiče investicije u zadrugarstvu - što je najefikasniji način za unapređenje ekonomskog položaja poljoprivrednika - smatra mr Nestorov, koja je i ovom prilikom poželela proizvođačima i zadrugama uspešnu žetvu, dobre prinose i što bolju cenu.

Više fotografija sa Žetvenog dana 2024. na: https://www.facebook.com/topserbia

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com