Sat06152024

Poslednja izmena:12:30:30 PM

Back PRIVREDA PREDSTAVLJAMO Evropski nivo Instituta u Temerinu

Evropski nivo Instituta u Temerinu

  • PDF

Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja "Temerin" iz Temerina, nadomak Novog Sada, godinama uspešno radi na unapređenju govedarstva i poboljšanju genetske osnove goveda u Srbiji. Stručni tim ove naučne ustanove za zadatak ima unapređenje genetske osnove goveda preko metoda veštačkog osemenjavanja krava i priplodnih junica. U tom cilju Institut je razvio uspešnu saradnju sa sličnim institucijama Evropske unije koje imaju razvijenu ovu vrstu proizvodnje.

Od 1964. godine kada je uvedena kontrola produktivnosti i veštačko osemenjavanje krava na kontrolisanom delu populacije prosečna proizvodnja mleka povećana je za 2,5 puta, sa 2.800 kg na 6.500 kg po kravi u standardnoj laktaciji. Uspešna saradnja sa genetski najboljim institucijama u zemljama Evropske unije kao što je OHG (Osnabrueck Herdbook Cooperative) Nemačka započeta je još 1991. godine gde je od bikovskih očeva proizvedeno desetak bikova kao što su Nicky > Nil, Sioux > Simpo, bikovi koji su u našoj populaciji preko svojih kćerki povećali mlečnost za preko 1.000 kg u Holštajn – Frizijskoj populaciji. U kasnijoj saradnji sa OHG koristili su se bikovi čije su kćeri u prvoj laktaciji imale 8.000 – 9.000 kg mleka sa visokim sadržajem mlečne masti i proteina (Manuel, Chico, Moreno, Jeton, Memphis i drugi), što jee omogućilo novi porast proizvodnje mleka i kvaliteta mleka i građe tela krava. U Simentalskoj populaciji Institut je veoma uspešno sarađivao sa najboljim herdbukom iz Austrije, GenoStar – Wieselburg, gde je, preko čuvenih bikova Herich, Dionis, Rainer, Rorb, već u prvoj generaciji, dobijeno potomstvo sa većom proizvodnjom za oko 1.000 kg u odnosu na našu populaciju sa izuzetnim kvalitetom mleka (mlečna mast preko 4% i sirovi protein 3,4%).Pored genetskog unapređenja Institut pruža usluge kompletnog servisa u suzbijanju steriliteta krava i ukupnog menadžmenta, kako bi genetski potencijal došao do punog izražaja. Saradnja sa menadžmentom krupnih farmi pokazuje da se godišnje ostvaruje oko 85% steonosti u krava uz visoku proizvodnju mleka koja se kreće od 7.500 – 8.000 kg po kravi u Holštajn – Frizijskoj populaciji i 5.800 – 6.600 kg u Simentalskoj populaciji. Institut stalno vodi računa o ekonomskim efektima intenzivne proizvodnje mleka i mesa. Pruža pomoć pri adaptaciji starih i izgradnji novih objekata, sprovođenju novih postupaka ishrane i selekcije goveda. Cilj Naučnog instituta "Temerin" je da neposrednim radom svojih stručnjaka i edukacijom rada veterinara i zootehničara na farmama što više poveća produktivnost grla, a time i ekonomsku efikasnost na što većem delu populacije goveda u Republici Srbiji uz sve teškoće koje su pratile ovu granu stočarske proizvodnje u proteklom periodu. U stalnoj saradnji sa svetskim liderima radi na stvaranju većih genetskih kapaciteta obe najznačajnije rase u našoj populaciji.

 

Slike i opis bikova Simentalske rase možete pogledati ovde

Slike i opis bikova Holštajn Frizijske rase možete pogledati ovde

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com