Wed05252022

Poslednja izmena:08:54:23 AM

Bikovi Simentalske rase

Indeks članka
Bikovi Simentalske rase
Bikovi Simentalske rase 2
Bikovi Simentalske rase 3
Sve strane

Humlau AT044263847 V-061
Bik veoma dobrih kombinovanih svojstava, sa indeksom mlečnosti 117 i tovnosti 110. Ukupan indeks mu je 123. Ćerke ovog bika imaju veoma izražene dužine prednjeg i zadnjeg vimena sa izrazitom brzinom muže i lakoćom telenja te je zato preporučljiv za krave i junice. Mlečnost mu je glavna karakteristika jer mu je uzgojna vrednost za količinu mleka preko 1.100 kg sa visokim koeficijentom ponovljivosti.
Rorb AT643735845 V-033
Izrazito mlečan bika za simentalsku rasu. Ćerke imaju u trećoj laktaciji 7.607 kg mleka, sa izraženim fundamentom i naročito dobrom građom vimena (126). Vime kod njegovih ćerki se odlikuje dužinom prednjeg vimena (125), zadnjeg vimena (119) i naročito izraženim centralnim ligamentom (130). Lakoća telenja je izražena tako da je preporučljiv za krave i junce.
Diadora AT022808207 V-058
Diadora je sin čuvenog bika Dionisa, bik sa izraženim mlečnim i tovnim karakteristikama. Indeks mlečnosti je 117 a tovnosti 124. Daje izuzetnu mišićavost, povećava okvir (125), široku karlicu, dobre i čvrste noge. Indeks lakoće telenja mu je 104 tako da je preporučljiv i za krave i za junice.
Humax AT 830892972 V-063
Bik visoke mlečnosti (indeks 110) i dobrih tovnih osobina (113). Naročito se ističe po ukupnoj građi tela i vimena. Popravlja skoro sve osobine građe tela. Vime je dugo i sa čvrstim vezama. Preporučljiv je za osemenjavanje krava zbog indeksa lakoće telenja od 95.
Polari AT486134172 V-062
Izrazito mlečnih karakteristika sa indeksom mlečnosti od 116 i visokim koeficijentom ponovljivosti. Ćerke se karakterišu dobrim okvirom, fundamentom i građom vimena, indeks ukupne građe vimena 112. To su izrazito visoka grla, koja se lako muzu i imaju laka telenja – indeks lakoće telenja 112 tako da je preporučljiv za osemenjavanje junica.
Intermezzo AT849953472 V-060
Bik izrazite mlečnosti čije ćerke u prvoj laktaciji daju 7.190 kg mleka, indeks mlečnosti je 115 a tovnosti 104. Ćerke imaju veoma lepo građeno vime, indeks ukupne ocene za vime je 117. Naročito se ističe dužina prednjeg vimena, dubina vimena, veza prednjeg i zadnjeg vimena. Preporučljiv je za osemenjavanje krava i junica jer mu je indeks lakoće telenja 108.