Sat07202024

Poslednja izmena:09:39:46 PM

Back REPORTAŽE PREDSTAVLJAMO Udruženje Evropski vinski vitezovi Sveti Georgije

Udruženje Evropski vinski vitezovi Sveti Georgije

  • PDF

Udruženje Evropski vinski vitezovi Sveti Georgije iz Novog Sada je najveće i najaktivnije od desetak udruženje ovakvog tipa u Srbiji. Za nešto više od tri godine rada, okupilo je 350 članova, među kojima su vi¬nogradari, lekari, književnici, slikari, prijatelji i ljubitelji vina. Najviše ih je iz Novog Sada i Sremskih Karlovaca – 181, zatim Beograda - 51, gde je formiran poseban ogranak, a 34 člana su iz inostranstva. Zanimljivo je da se među članovima nalaze i 36 dama, od kojih su dve dostigle najviši stepen na hijerarhijskoj lestvici .


Članovi Udruženja su tokom prethodnog perioda preduzeli niz aktiv¬nosti radi promovisanja i širenja vinske kulture, a samim tim i svoga vin¬skog reda. Organizovano je više od 40 okruglih stolova na kojima je glavna tema bila predstavljanje vina sa degustacijom, koje u donosili vinari, članovi Udruženja iz vlastitih podruma, a bilo je i predstavljanja vinara iz drugih udruženja, pa čak i iz Hrvatske.
Vinski vitezovi su redovno učestvovali na vinskim smotrama i festivalima, degustacijama i pudarskim danima. Aktivno se radilo i na medijskoj promociji vinskog viteštva u televizijskim emisijama, časopisima i dnevnim novinama. Delegacija udruženja učestvovala je više puta na međunarodnim smotrama vitezova. Posle ulaska u Evropsku asocijaciju viteških redova, Udruženje Evropski vinski vitezovi Sveti Georgije iz Novog Sada je nedavno postalo član Svetske međunarodne federacije vinskih vitezova i vinskih bratstava, čije je sedište u Muzeju vina, kraj čuvene Ajfelove kule u Parizu. Ta saradnja već daje rezultate, jer će sledeće godine, novosadsko udruženje biti domaćin jednog takvog četvorodnevnog međunarodnog skupa, koji će u našu zemlju dovesti brojne delegate iz svih delova sveta. Ukoliko se ostvari ovaj projekat, a to će zavisiti od mišljenja predsednika Međunarodne federacije vinskih vitezova i vinskih bratstava Kloda Žosa, koji dolazi u Srbiju tokom maja ove godine, imaćemo jedinstvenu priliku da 2012. godine budemo domaćini najvećeg skupa ovakve vrste,  i da promovišemo našu zemlju i predstavimo naša vina svetu.
Naravno da ima i da se može još puno toga uraditi. Udruženje planira pokretanje sopstvenog časopisa, bolju prezentaciju na internetu, zapošljavanje poslovnog sekretara i drugo, kao i osnivanje jedinstvene Vinske akademije. Koliko će toga biti realizovano zavisi pre svega od finansijske situacije, s obzirom da se Udruženje finansira isključivo od članarine i donacija članova.
Inače, viteški red Evropski vinski vitezovi ustanovljen je 1984. godine u austrijskom gradu Ajzenštatu i nastavlja čuvenu tradiciju vinskih vitezo¬va iz dalekog XIII veka. Novosadski ogranak Sveti Georgije registrovan je u avgustu 2007. godine. Glavni ciljevi su propagiranje ideje viteštva kao i pridobijanje pojedinaca za ulazak u viteštvo, te učestvovanje na ceremonijama i viteškim svečanostima, kako bi na svojstven način dali doprinos u stvaranju kulture proizvodnje i potrošnje vina, odnosno kulture jela i pića.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com