Wed04242024

Poslednja izmena:09:23:49 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

  • PDF

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, u sastavu je Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prvog privatnog univerziteta u Vojvodini.
Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu na osnovnim i master akademskim studijama realizuju se sledeći akreditovani  studijski programi: opšte-pravni i privredno-pravni, a na doktorskim studijama krivično-pravni studijski program.
Školarina na osnovnim akademskim studijama iznosi 1.500 evra po godini, dok na master akademskim studijama školarina iznosi 2.500 evra po godini. Za doktorske studije školarina iznosi 10.000 evra za celokupne studije u trajanju od tri godine. Školarina se palća u dinarskoj protivrednosti i može se plaćati u celini ili na više rata. U cenu školarine su uključeni: udžbenici, troškovi redovnih overa semestara, prijave ispita, izdavanje uverenja o statusu redovnog studenta i ostalih potrebnih uverenja, kao i vannastavne i sportsko- rekreativne aktivnosti.
Za studente se organizuju vannastavne aktivnosti kako bi studenti pored teorijskih, stekli  i praktična znanja. Jedan vid vannastavnih aktivnosti je stručna praksa u Višem sudu u Novom Sadu  koja studentima omogućava sticanje praktičnog iskustva iz predmentne materije. Takođe, na Fakultetu se održava godišnje takmičenje u besedništvu, u kojem mogu da učestvuju studenti sa svih godina studija. U sklopu Centra za edukaciju i specijalističke kurseve, organizuju se kursevi: „Organizovani kriminal“, „Trgovina ljudima“, „Imovinski odnosi bračnih i vanbračnih partnera” i „Utvrđivanje činjeničnog stanja u krivičnom i parničnom postupku”, dok se u sklopu Centra za Evropske integracije realizuje kurs „Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji“.
Važno je istaći da Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu organizuje godišnje savetovanje „Zlatiborski dani prava“ koje je posvećeno razmatranju aktuelnih pravnih tema i pozitivno-pravne materije, a okuplja veliki broj stručnjaka iz teorije i prakse. Takođe,  Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu uređuje časopis „Pravo-teorija i praksa” koji je rangiran na listi Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.
U dosadašnjem radu Fakultet je postigao veoma značajne rezultate u procesu obrazovanja ambicioznih ljudi, koji su svoju profesionalnu karijeru ubrzo posle završetka studija uspešno započeli u pravosuđu, sudovima, tužilaštvima, advokaturi,  raznim državnim organima i ustanovama, kao i u privredi.
Uspešno uključivanje naših studenata u dalje procese rada i usavršavanja u pravnoj struci, najbolji je dokaz da Fakultet našim studentima pruža fundamentalna znanja iz oblasti pravnih nauka i uspešno priprema studente za polaganje pravosudnog ispita. Vaspitno pedagoški i stručni rad sa studentima utemeljen je na teorijskom i praktičnom iskustvu velikog broja profesora, stručnih i naučnih eksperata iz najvažnijih oblasti, nacionalnog, međunarodnog i prava Evropske unije. Cilj nam je da radimo na razvoju ličnosti naših studenata i stvorimo intelektualce, koji neće biti samo stručnjaci, već kompletne i jake ličnosti, osposobljene da samostalno rešavaju složene probleme iz oblasti privrede, pravosuđa i pravne struke uopšte.
Navedenom cilju su prilagođeni i Nastavni plan i program, kao i metode rada, predavanja, proveravanja i ocenjivanja. Nastava je interaktivna, interdisciplinarna i  multimedijalna, koja omogućava aktivan i sadržajan proces izvođenja nastave a koji ostvarujemo kroz mentorski  rad i uspostavljanje neposrednog kontakta sa profesorima; analizu praktičnih slučajeva i praćenje sudskih procesa; isticanje individualnog razvoja studenata, praktičnu primenu teorijskih saznanja i izradu sudskih i drugih normativnih akata.
Saradnja sa privredom i međunarodna saradnja veoma su važan faktor razvoja Univerziteta i Fakulteta u njegovom sastavu. Stoga je na nivou Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu formiran Centar za međunarodnu saradnju. Osnovni cilj međunarodne saradnje je realizacija zajedničkih projekata, razmena studenata i nastavnog kadra. Razlog, a ujedno i cilj osnivanja ovog centra jeste intenziviranje mađunarodne saradnje u smislu aktivacije što većeg broja potpisanih ugovora i sporazuma o saradnji, kao i u smislu potpisivanja novih ugovora i sporazuma i proširivanje mađunarodne saradnje. U proteklom periodu, uspostavljena je saradnja i potpisano je više Ugovora o međunarodnoj saradnji sa srodnim Fakultetima iz različitih zemalja, pri čemu se i dalje intenzivno radi na proširenju ove mreže.
Za detealjnije informacije o Fakultetu i studijskim programima posetite našu web stranicu www.pravni-fakultet.info

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com