Thu06202024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Konkurs za upis studenata na Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

Konkurs za upis studenata na Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

  • PDF

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ

Цвећарска бр. 2 Нови Сад, тел: 021/531-020, тел/факс:021/530-359

www.privrednaakademija.edu.rs

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА
У ШКОЛСКУ 2011/2012.ГОДИНУ

НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ, МАСТЕР АКАДЕМСКИХ И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ СЛЕДЕЋИ ФАКУЛТЕТИ:

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у другом уписном року у школској 2011/2012. години

1.    Факултет за економију и инжењерски менаџмент у другом уписном року, уписује 132 студената у прву годину основних академских студија у школској 2011/2012. години.
2.    Кандидати који конкуришу, могу да се пријављују и уписују на следеће акредитоване студијске програме: Пословна економија и финансије, Међународна економија и економска дипломатија и Инжењерски менаџмент у биотехнологији. Број студената који се уписују на студијски програм Пословна економија и финансије је 61, на студијски програм Међународна економија и економска дипломатија 46 и на студијски програм Инжењерски менаџмент у биотехнологији 25.
3.    Право да конкуришу и да се уписују на Факултет, у оквиру уписне квоте утврђене под 1., имају лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.
4.    Кандидати који се уписују у квоту утврђену под 1., полажу пријемни испит.
Пријемни испит се полаже у облику теста из Опште културе.
5.    Kонкурсни термини:    
- пријављивање кандидата:                 02. септембра 2011. год. (од 800 до 1500);
- полагање пријемног испита:                 06. септембра  2011.год.
- објављивање прелиминарне ранг листе:      07. септембра  2011. год.
- објављивање коначне ранг листе:         09. септембра 2011. год.
- упис примљених кандидата:                12. септембра 2011. год. (од 900 до 1400).

Школарина за школску 2011/2012 годину износи 1.500 ЕУР-а у динарској противвредности за студенте који уписују студијски програм Пословна економија и финансије и студијски програм Међународна економија и економска дипломатија.
За студенте који уписују студијски програм Инжењерски менаџмент у биотехнологији одобрен је промотивни попуст у висини од 20 %, за школску 2011/2012 годину те она износи 1.200 ЕУР-а у динарској противвредности.
Приликом уписа подноси се уплатница са уплаћеном првом ратом од минимум 300 ЕУР-а у динарској противвредности.

Напомене:
•    Све информације у вези са пријемним испитом, резултатима и уписом могу се наћи на сајту Факултета: www.fimek.edu.rs, или позвати следећи број телефона: 021/400-484, опција 2.

Конкурс за упис студената на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у другом уписном року у школској 2011/2012. години


1.    Упис кандидата се врши на три студијска програма мастер академских студија. Број места за упис је:
1.    Пословна економија и финансије: 34
2.    Инжењерски менаџмент у биотехнологији: 29
3.    Економско-правне студије Европске уније: 26
2.    Услови за упис: на мастер академске студије може да се упише држављанин Републике Србије, који је стекао 240 ЕСПБ бодова на економском или неком другом сродном факултету. На студијским програмима Пословна економија и финансије и Економско-правне студије Европске уније настава се поред српског језика може изводити и на енглеском језику.
3.    Лица која уписију студијски програм Пословна економија и финансије  полажу квалификациони тест из области пословне економије. Лица која уписују студијски програм Инжењерски менаџмент у биотехнологији полажу квалификациони тест из области Инжењерског менаџмента. Лица која уписују студијски програм Економско-правне студије Европске уније полажу квалификациони тест из области економије и права. Тестови могу да се преузму у студентској служби Факултета.
4.    Рокови за пријављивање кандидата на конкурс и упис:
- пријављивање кандидата:             02. септембра  2011. год. (од 8.00 до 1500);
- полагање квалификационог теста:           06. септембра 2011. год.(од 9.30 до 12.00)
- објављивање прелиминарне ранг листе:      07. септембра 2011. год.,
- објављивање коначне ранг листе:         09. септембра 2011. год.,    
- упис примљених кандидата:                12. септембра 2011. год.(од 800 до 1500).

Школарина за школску 2011/2012 годину износи 2.000 ЕУР-а у динарској противвредности за студенте који уписују студијски програм Пословна економија и финансије и студијски програм Инжењерски менаџмент у биотехнологији, (приликом уписа подноси се уплатница са уплаћеном првом ратом од минимум 500 ЕУР-а у динарској противвредности). За студенте који уписују студијски програм Економско-правне студије Европске уније одобрен је промотивни попуст у висини од 25 %, за школску 2011/2012 годину, те она износи 1.500 ЕУР-а у динарској противвредности.
Напомене:
•    Све информације у вези са квалификационим тестом, резултатима и уписом могу се наћи на сајту Факултета www.fimek.edu.rs, или могу позвати на телефон: 021/400-484.

Конкурс за упис студената на ДOKTOPСКЕ СТУДИЈЕ у другом уписном року у школској 2011/2012. години

1.    Студијски програм: Докторске студије трају три године (180ЕСПБ). Упис кандидата се врши на један студијски програм докторских студија (у даљем тексту: докторске студије): Инжењерски менаџмент у биотехнологији. Број места за упис је 5.
2.    У прву годину докторских студија, може се уписати лице које има завршене дипломске академске студије – мастер, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом 8,00 (осам) на основним академским и дипломским академским студијама – мастер или академски назив магистар из одговарајуће области, ако докторат не стекне према раније важећим законским прописима и у року предвиђеном законом.
3.    Рокови за пријављивање кандидата на конкурс и упис:
- пријављивање кандидата:             02. септембра 2011. год. (од 800 до 1500);
- објављивање прелиминарне ранг листе:      07. септембра 2011. год.;
- објављивање коначне ранг листе:         09. септембра 2011. год.;
- упис примљених кандидата:                 12. септембра 2011. год. (од 800 до 1500).
4.    Накнаде
-    за школску 2011/2012 годину одобрен је промотивни попуст у висини од 20 %, тако да школарина за школску 2011/2012 годину за докторске студије износи 8.000 ЕУР-а у дин противвредности.
Напомене:
•    Све информације у вези са пријемним испитом, резултатима и уписом могу се наћи на сајту Факултета: www.fimek.edu.rs, или на број телефона: 021/400-484, опција 2.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com