Mon06172024

Poslednja izmena:12:30:30 PM

Back PRIVREDA FONDOVI Država potpisala ugovore sa društvima za osiguranje

Država potpisala ugovore sa društvima za osiguranje

  • PDF

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović i predstavnici društava za osiguranje: “Dunav osiguranje“, „Delta Generali“, „DDOR Novi Sad“, „Milenijum osiguranje“, „Takovo osiguranje“ i „Globos osiguranje“ potpisali su dana 27. marta 2012. godine ugovore o saradnji na osnovu kojih će država u potpunosti subvencionisati premiju osiguranja za nabavku stoke putem subvencionisanih kredita.

Tom prilikom ministar Petrović je izjavio:

-Korisnici kredita imaće stoprocentnu subvencionisanu premiju osiguranja koja se kreće između 4 i 5 procenata. Cilj ovih mera je da se unapredi stočarstvo u Srbiji i poveća izvoz poljoprivrednih proizvoda koji je prošle godine iznosio 2,7 milijardi dolara“.

-Polovinom marta potpisani su ugovori sa bankama o subvencionisanim dinarskim kreditima za poljoprivrednu proizvodnju u 2012. godini sa kamatnom stopom od šest odsto i grejs periodom od godinu dana - podsetio je ministar Petrović i dodao da će u budžetu biti dovoljno novca za subvencionisane kamate i premije osiguranja jer je za te namene izdvojeno 400 miliona dinara.

Predstavnici društava za osiguranje koji su zaključili ugovore sa resornim ministarstvom ocenili su da je ova mera dobar korak za unapređenje razvoja srpskog agrara koji je jedan od najvažnijih stubova srpske privrede.

Društvo za osiguranje sa korisnikom zaključuje polisu osiguranja za kvalitetne priplodne junice i kvalitetne priplodne sa godišnjom stopom premije do 4,28%, za telad za tov telesne mase do 300 kg do 5,82%, za kvalitetne priplodne dviske, ovce i ovnove do 4,23%, za kvalitetnu priplodnu jagnjad do 4,23%, za jagnjad za tov telesne mase do 20kg do 4,23%, za kvalitetne priplodne koze, jarčeve i jarad do 4,23%, za jarad za tov telesne mase do 15 kg do 4,23%, za kvalitetne priplodne nazimice i nerastove do 4,47% i za prasad za tov, telesne mase do 50 kg do 4,47%.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, potpisivanjem Ugovora sa društvima za osiguranje preuzima troškove osiguranja 100%. Cilj ove mere je da se korisnici kredita zaštite od šteta koje mogu nastati, a koje su predviđene Uredbom kao i da se umanje njihovi rizici. Korisnik kredita je dužan da ima validnu polisu osiguranja do momenta otplate kredita odnosno dok su životinje u njegovom vlasništvu. Pravo na podnošenje zahteva za ostvarivanje kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2012. godini imaju fizička lica, preduzetnik i pravno lice. Krediti se odobravaju u dinarima sa rokom otplate tri godine i fiksnom kamatom od 6%.

Zorica Kovčić

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com