Mon06172024

Poslednja izmena:12:30:30 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Dugogodišnja tradicija kvaliteta garant za uspeh

Dugogodišnja tradicija kvaliteta garant za uspeh

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

“Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo razvio se iz Katedre za geografiju koja je osnovana 1962. godine pri Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pedeset godina rada na usmerenju geografija i 20 godina na usmerenju turizam, ukazuju na bogato iskustvo, a to potvrđuju i brojna dostignuća. Do sada je na Departmanu diplomiralo 3.675 studenata, a od toga je 1.658 diplomskih radova iz turizma. Na Departmanu je do sada odbranjeno 40 specijalističkih radova, 127 master radova, 106 magistarskih teza i 100 doktorskih disertacija. Departman ima 78 stalno zaposlenih, 17 honorarnih profesora i predavača i 7 angažovanih poslediplomaca.”

Uvodne reči o Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu dobra su polazna osnova za pravac razmišljanja kada dođe do odabira fakulteta, odnosno zanimanja kojim će se neko baviti u životu. Studenti koji završe jedan od studijskih programa ovog Departmana, imaju brojne mogućnosti za zapošljavanje, što je, naročito u današnje vreme, samo još jedan plus u odabiru studija.

Nastavni i obrazovni proces se na Departmanu obavlja na osnovnim, master i doktorskim studijama. Nastavni program omogućava sticanje različitih specijalizovanih znanja, a učionice su opremljene sa savremenom nastavnom opremom i nastavnim sredstvima. Pored nastave u učionicama, studenti učestvuju i na terenskoj nastavi koja je obavezna za studente svih godina, a koja se, u zavisnosti od studijskog programa, realizuje u Vojvodini, Zapadnoj, Istočnoj Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji.

Za buduće studente je značajno istaći i mogućnost onlajn prijave ispita, pretraživanja kataloga biblioteke ili dobijanja neophodnih informacija o predavanjima i vežbama. U okviru Univerziteta postoji i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata, koji je pokrenula i podržala Fondacija prestolonaslednika Aleksandra za obrazovanje.

 

Redovna praktična nastava na katedrama za turizam i hotelijerstvo se obavlja u renomiranim hotelima u Grčkoj, Velikoj Britaniji, Sloveniji i Crnoj Gori. Studenti modula gastronomije i modula hotelijerstva po preporuci vrhunskih stručnjaka iz Londona, obavljaju deo stručne prakse i u rezidenciji prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića na Belom dvoru u Beogradu. Studenti modula turizam po preporuci Departmana obavljaju stručnu praksu u turističkim agencijma. Studenti se ohrabruju da tokom svojih studija, pronađu i rade praksu i pored obavezne, jer je to u cilju njihovog stručnog usavršavanja.

Pored redovnih i honorarnih profesora, u izvođenju nastave na Departmanu učestvuje i nekoliko stranih gostujućih profesora, eminentnih stručnjaka iz oblasti ekonomije i turizma iz Mađarske, Italije, Australije, Hrvatske, Holandije, Nemačke, Belgije i Grčke.

Značajan deo aktivnosti Departmana predstavljaju naučna i izdavačka delatnost. Departman izdaje tri naučna časopisa, “Zbornik radova”, „Geographica Pannonica” i „Turizam”, te naučno-popularni časopis „Gea”, koji je stekao veliku popularnost kod učenika, nastavnika i studenata. Na Departmanu postoji više istraživačkih centara, i to GIS centar, Centar za klimatološka i hidrološka istraživanja, Centar za strani jezik struke, Centar za prostorne informacije, a u osnivanju je i Centar za edukaciju u turizmu i ugostiteljstvu.

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo čini šest katedri:  za fizičku geografiju,  društvenu geografiju, regionalnu geografiju, turizam, hotelijerstvo i lovni turizam.

U okviru studijskog programa Menadžer najnovijim izmenama sadržaja studija izvršeno je suštinsko i svestrano zalaženje u najvažnije oblasti turizma, što je studijama dalo interdisciplinarni karakter. Studije koje traju šest semestara (180 ESPB) podrazumevaju sticanje zvanja Menadžer. Studenti stiču znanja iz geografsko-prostornih osnova turizma, osnovnih ekonomskih aspekata ove oblasti, kulturno-istorijskih i drugih oblasti, uz obavezno izučavanje engleskog i nemačkog jezika. Studije obuhvataju i kompleksni regionalni aspekt turizma u svetu i našoj zemlji. Poslovni segment turizma zastupljen je u sadržajima iz domena finansijskog menadžmenta, menadžmenta u turizmu, marketinga i drugo. Student prilikom upisa studijskog programa Menadžer bira jedan od četiri izborna modula: Turizam, Hotelijerstvo, Gastronomiju ili Lovni turizam.

Po uspešno završenom trogodišnjem školovanju studije je moguće nastaviti dvogodišnjim studijama (120 ESPB) i time steći zvanje - master (180 + 120 = 300 ESPB) i to: Diplomirani menadžer  master i  Master profesor geografije. Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Student prilikom upisa ovog studijskog programa Diplomirani menadžer – master bira jedan od tri izborna modula: Turizam, Hotelijerstvo ili Lovni turizam. Studije se završavaju izradom i odbranom završnog - master rada.

Odabir studijskog programa Master profesor geografije studentima pruža mogućnost usavršavanja u oblasti geografije i pripreme za prosvetno pedagoški rad u osnovnim i srednjim školama.

Doktorske studije se organizuju iz oblasti Geonauka (Geografija) i Geonauka (Turizam). Traju tri godine - 480 ESPB (300 + 180 ESPB). U toku prve i druge godine studenti na razne načine (usmeno, pismeno, praktično, studijskim istraživačkim radovima) polažu ispite, dok u trećoj godini biraju temu i počinju rad na doktorskoj disertaciji. Doktorat se radi samostalno, pod rukovodstvom mentora koga određuje Nastavno-naučno veće.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com