Tue06182024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE PMF: Realizacija projekta SY_CULTour u opštinama Sombor i Apatin

PMF: Realizacija projekta SY_CULTour u opštinama Sombor i Apatin

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 3
  • Sledeća

Na osnovu bilateralne saradnje Naučno-istraživačkog centra pri Geografskom institutu Anton Melik, Slovenačke akademije nauka i umetnosti iz Ljubljane i Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, još tokom 2009. javila se ideja za ovim projektom. Od tada skoro punih godinu dana pripremana je aplikacija za projekat u okviru 2. poziva Transnacionalnog programa saradnje za Jugoistočnu Evropu (South East Europe – Transnational Cooperation Programme). Projekat SY_CULTour je počeo 01.03.2011. a završava se 28.02.2014. godine velikom Međunarodnom konferencijom u gradu Heraklionu na Grčkom ostrvu Krit, gde će biti predstavljeni krajnji rezultati i završni dokument projekta. U Srbiji pored PMF-a na projektu učestvuje kao partner Privredna komora Vojvodine, koja pomaže u identifikaciji lokalnih zainteresovanih strana i izradi gastronomskog vodiča. Manje favorizovana ruralna područja u Jugoistočnoj Evropi oslanjaju na tradicionalne ekonomske aktivnosti kao glavni izvor prihoda i radnih mesta. U isto vreme, ta područja poseduju jedinstvene kulturne vrednosti koje nisu priznate kao razvojni faktor i samim tim njima se ne upravlja na odgovarajući način. Glavni cilj projekta je, da se poboljša upravljanje kulturnim vrednostima u seoskim oblastima u cilju da doprinesu ekonomskom i društvenom razvoju i turističkoj promociji manje favorizovanih ruralnih područja.
Ovo će se postići kroz razvoj, primenu i promovisanje zajedničke metodologije za upravljanje kulturnim vrednostima u ruralnim oblastima koja se zasnivaju na participativnom pristupu zainteresovanih strana. Metodologija će pomoći da se stvori novi ne-masovni oblik ruralnog kulturnog turizma na destinaciji i samim tim generišu prihodi i nova radna mesta u turizmu i poljoprivredi. Metodologija, koja će biti iskazana kroz smernice, će biti primenjena i testirana u pilot oblastima svih šest zemalja koje učestvuju na projektu. U svakom pilot području istraživanja će se oformiti međusektorska mreža koja će se sastojati od lokalnih i regionalnih javnih institucija i turističkih organizatora i pružaoca usluga. Iskustva iz pilot područja 6 zemalja i svih partnera koji učestvuju na projektu (Slovenija-četiri partnera, Italija-tri partnera, Mađarska-dva partnera, Grčka-četiri partnera, Bugarska-dva partnera i Srbija-dva partnera) će rezultirati zajedničkim pisanim preporukama za uključivanje metodologije i stvaranje Evropske etikete za održivi kulturni turizam. Etikete će se koristiti u sklopu Evropske kulturne mreže turističkih destinacija koje su identifikovale nova kulturna dobra u ruralnim područjima čime je stvoren doprinos bolje turističke promocije i proizvodnje i prodaje poljoprivrednih proizvoda na mikrotržištu.
Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, će tokom sprovođenje SI_CULTour projekta, zajedno sa Privrednom komorom Vojvodine, biti u potrazi za rešenjima o tome kako da se poboljša menadžment kulturnih vrednosti kroz ruralni turizam.
Pilot područja u našoj zemlji su opštine Sombor i Apatin. Ova oblast je savršen primer multietničnosti Vojvodine, jer je dom za više od 25 etničkih grupa. Sombor je najveći grad i regionalni centar sa skoro 100.000 stanovnika. Autentične seoske arhitektonske vrednosti, očuvane farme, zelene oaze, crkve i kultura različitih etničkih grupa koje žive u području, predstavljaju veliki potencijal i pokretačku snagu za turizam razvoj. Kulturno nasleđe, autentični ruralni ambijent i zaštićena priroda u ovoj oblasti nisu se koristili i dovoljno promovisali u kontekstu razvoja turizma, iako predstavljaju veliku šansu za ruralno-kulturno-eko turizam.
Cilj projekta: bolja promocija kulturne baštine / kulturne turističke rute, da se poboljša zapošljavanje lokalnog stanovništva u turizmu,očuvanje tradicije, tradicionalnih zanata i rukotvorina, očuvanje i predstavljanje koristi od  kulturne baštine
U realizaciju projekta biće uključeni: Vlada Vojvodine-Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Pokrajinski sekretarijat za privredu, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine, Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, Privredna komora Vojvodine, Lokalne samouprave i turističke organizacije u opštinama Sombor i Apatin, sve turističke agencije u opštinama, kulturni klasteri / NVO / MSP, poljoprivredne organizacije, obrazovne institucije, kulturne institucije, organizatori događaja… Do kraja projekta DGTH ima zadatak da završi gastronomski vodič kojim će se promovisati multi-etničnost i multi-kulturalnost i predstaviti svaki od naroda putem nekog autentičnog jela.
U jul 2012. započinju prve aktivnosti na polju edukacije lokalnih partnera i zainteresovanih strana u istraživanim oblastima (lokalne samouprave, turističke organizacije, turističke agencije i preduzeća, ugostitelji, poljoprivredna gazdinstva i nevladine organizacije kao i drugi zainteresovani subjekti), a prema uputstvima koja su definisana u smernicama za identifikaciju kulturnih dobara i stejkholdera. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Privredna komora Vojvodine u nekoliko navrata će držati višednevne radionice u opštinama Sombor i Apatin, koje će biti namenjene svima koji direktno ili indirektno učestvuju u kreiranju kulturne i turističke politike i trude se da na ovaj način ostvare prihode i doprinesu razvoju opština.
Sve u vezi sa projektom možete pratiti i pročitati na vebsajtu projekta: http:// www.sycultour.eu, ili se priključiti Facebook zajednici pod imenom: SyCULTour-http:www.facebook.com/#pages/SyCULTTour/163836353692769

Autori: Tatjana Pivac, Igor Stamenković i Jasmina Đorđević

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com