Fri05242024

Poslednja izmena:12:23:40 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Pola veka Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo u Novom Sadu

Pola veka Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo u Novom Sadu

  • PDF

Svečanom Akademijom 14. septembra, u 11.00 časova u Amfiteatru "Mihajlo Pupin", Trg Dositeja Obradovića 4, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo novosadskog Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu,  obeležiće 50 godina od osnivanja.   

Sve je počelo 1946. godine, na novootvorenoj Višoj pedagoškoj školi u Novom Sadu, od kada profesor Branislav Bukurov počinje drži kurs iz geografije koji je u jesen iste godine prerastao u dvogodišnje školovanje na formiranoj Katedri za geografiju i istoriju. Kada je 1961. godine Viša pedagoška škola ukinuta, ukinuta je i pomenuta Katedra, a nastava iz geografije se izvodila na Grupi za istoriju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Naredne, 1962. godine, profesor Bukurov osnovao je Katedru za geografiju na Filozofskom fakultetu i s obzirom na činjenicu da se Katedra za geografiju prvi put pojavila kao samostalni subjekt i to na jednoj visokoobrazovnoj i naučnoj instituciji, početak razvoja današnjeg Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo beleži se upravo od te godine.

Godine 1969. od Prirodno-matematičkog smera Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, osniva se Prirodno-matematički fakultet u čijem je sastavu od samog početka i Katedra za geografiju, koja je 1976. godine, reorganizacijom Prirodno-matematičkog fakulteta, prerasla u Institut za geografiju. U skladu sa razvojem i uvednim studijskim i naučno-istraživačkim inovacijama Institut za geografiju je krajem 2001. godine promenio naziv u Institut za geografiju, turizam i hotelijerstvo, a sredinom 2002. godine u Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Za protekih 50 godina Departman se razvio infrastrukturno i kadrovski i postao jedna od najpoznatijih visokoškolskih i naučnih institucija iz oblasti geografije, turizma, hotelijerstva i gastronomije u regionu. Izrastao je u složenu, tehnički visoko opremljenu instituciju u okviru koje postoji sedam katedri: Katedra za fizičku geografiju, za društvenu geografiju, za regionalnu geografiju, za turizam, za lovni turizam, Katedra za hotelijerstvo i Katedra za geoekologiju. Departman ima blizu 100 zaposlenih, uz skoro 30 gostujućih profesora i predavača, preko 2000 studenata. 

Do sada je odbranjeno oko 3.750 diplomskih radova, oko 150 master radova, 41 specijalistički rad, 107 magistarskih teza i 104 doktorske disertacije.

Nastavnici aktivno učestvuju na domaćim (republičkim i pokrajinskim) i međunarodnim naučnim projektima, kroz organizaciju naučnih skupova i učešće na konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Značajna pažnja se posvećuje i studentima istraživačima koji deluju u okviru Društva mladih istraživača „Branislav Bukurov“ i odeljenja Evropske geografske studentske asocijacije „EGEA“ u Novom Sadu.

Departman je izdavač tri naučna i jednog naučno-popularnog časopisa. Tradiciju od 40 godina, ima „Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo” koji izlazi na srpskom jeziku. Poslednjih 16 godina izdaje se međunarodni naučni časopis „Geographica Pannonica”, a od 2008. godine mađunarodni naučni časopis „Turizam”. Oba časopisa izlaze na engleskom jeziku. Takođe, od 2001. godine, na srpskom jeziku izlazi i naučno-popularni časopis „Gea” koji je stekao veliku popularnost naročito kod učenika i nastavnika u osnovnim i srednjim školama.

Departman je oduvek težio kvalitetu u obrazovanju, angažmanu u nauci i finkcionalnosti u društvu i nastojaće da tako bude i ubuduće, stalnim osavremenjivanjem programa i još boljom pripremom studenata za posao koji ih očekuje.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com