Thu05232024

Poslednja izmena:12:23:40 PM

Back TURIZAM TURISTIČKE ORGANIZACIJE Uspešno sproveden projekat EU o unapređenju međunarodne biciklističke rute Dunav-Cycling Danube kroz Srbiju i Hrvatsku

Uspešno sproveden projekat EU o unapređenju međunarodne biciklističke rute Dunav-Cycling Danube kroz Srbiju i Hrvatsku

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 6
  • Sledeća

„Unapređenje međunardne biciklističke rute Dunav-Cycling Danube“ je projekat finansiran u sklopu Programa Evropske unije IPA II komponenta za prekograničnu saradnju Republika Hrvatska – Srbija, čija je Implementacija  trajala 18 meseci, od 10.01.2011. g do 10.07.2012.g, a vodili su ga projektni timovi Opštine Bačka Palanka i Vukovarsko-srijemske županije. Područje pokriveno projektom uRepublici Srbija su bile opštine Bačka Palanka, Bač, Bački Petrovac i Grad Novi Sad, a u Republici Hrvatskoj – Vukovarsko-srijemska i  Osiječko-baranjska županija. Ukupna vrednost projekta je iznosila348.489,25 eura.
Opšti cilj projekta je unapređenje i jačanje  rekreativnog turizma u pograničnom regionu sa ciljem da doprinese održivom društveno-ekonomskom razvoju.

Specifični ciljevi projekta su stvaranje preduslova za pobiljšanje i razvoj cikloturizma, te podizanje atraktivnosti ovog dunavskog turističkog regiona.
Dunavska biciklistička ruta u južnoj Bačkoj i istočnoj Slavoniji deo je međunarodne biciklističke rute EuroVelo 6 –evropske biciklističke mreže „Еuropian Cycle Route Network” – koja se proteže od Atlantskog okeana do Crnog mora, definisane i razvijene od strane Evropske biciklističke federacije ( ECF, www.ecf.com)
Da bi unapredili postojeću biciklističku rutu Dunav, doprineli podizanju nivoa bezbednosti biciklista i promovisali ovaj region kao cikloturističku destinaciju, ostvarili smo brojne rezultate a pre svega, uz poštovanje ekoloških stadarda, doprineli daljem privrednom razvoju podunavskih optina kroz JBO.
Osnovano je  i opremljeno međunarodno biciklističko udruženje za razvoj biciklizma i cikloturizma „Pannonia bike tour“ sa sedištem u Vukovaru, a nakon toga registrovano je strano predstavništvo Udruženja sa sedištem u Bačkoj Palanci. Postavljen je  trojezični sajt Udruženja, namenjen za promociju projekta i cikloturizma u CB regionu, na stranicamawww.pannoniabiketour.org.
Urađena „Studijska analiza trenutnog stanja rute Dunav“ u kojoj su analizirane glavna i alternativna trasa na ruti Dunav, predložene mere poboljšanja svih deonica biciklističke  rute, predložene su koncepcijske smernice za izradu biciklističkih staza različitih kategorija , dati predlozi za izradu idejnog projekta i projektne dokumentacije za trase rute Dunav kroz JBO obuhvaćene projektom, kao i kompletna finansijska konstrukcija izgradnje, rekonstrukcije i uređenje glavne, alternativnih i lokalnoh biciklističkih ruta kroz JBO (Južno bački okrug). Zajedno sa  pripadnicima policije i angažovanim trenerima  sprovedeno su  radionice  o bezbednosti u saobraćaju u 3  osnovne škole  (Bačka Palanka, Bač i Novi Sad), kako bi se podigao nivo bezbednosti učesnika-biciklista u saobraćaju. Za potrebe radionica kupljeno je 10 bicikala koji su danas rentiraju kako lokalnom stanovništvu tako i posetiocima i turistima. Tokom projekta sprovedena je i edukacija turističkih subjekata u Južnobačkom okrugu kako bi se podstakao razvoj selektivnih oblika turizma. Turističke radionice realizovane su u Baču, Bačkoj Palanci i Bačkom Petrovcu  na teme: „Ugostiteljstvo“, „Turistička destinacija i razvoj proizvoda“ i „Seoski turizam“.
Studijsko putovanje omogućilo  je projektim timovima da se upoznaju sa biciklizmom i cikloturizmom Austrije kao jednim  od najboljih primera u Evropi; kako  je uređena infrastrukutura, koliko su sigurne i bezbedne biciklistička staze, kako cikloturizam čini pokretačku snagu celokupnog turizma jedne države kao što je Austrija.Region je promovisan u septembru 2011. g.  na sajmu biciklizma “EuroBike”, koji se tradicionalno održava u Nemačkoj, u Friedrichshafenu.
Projektni tim opštine Bačka Palankana zajedno sa  biciklističkim ekspertom gospodinom Jovanom Erakovićem  trasirao je 12 novih, lokalnih biciklističih ruta sa ciljem da se podigne nivo turističke ponude i atraktivnosti Opština Bač, Bačka Palanka i Bački Petrovac.
Za potrebe razvoja i promocije cikloturizma u Južno bačkom okrugu na 4 lokacije  postavljene su  table dobrodošlice za cikloturiste (Dunavska ruta Bač, Veternik, granični prelaz Ilok-Bačka Palanka, i nasip u Bačkoj Palanci). Na tabli je predstavljeno 12 novih lokalnih ruta kroz JBO, sa svim neophodnim detaljima i inforamcijama za cikloturiste koji prolaze kroz ovaj region.
Urađene su cikloturističke brošure i mape kao i 4 info pulta za turiste, distribuirani u info centrima Bača, Bačke Palanke, Bačkog Petrovca i Novog Sada.
Eko counter- brojač biciklističkog saobraćaja  postavljen u Bačkoj Palanci, na nasipu pored Dunava, stotinak metara od omiljenog šetališta Bačkopalančana. Postavljanjem još jedne table dobrodošlice sa ugrađenim displejom Opština Bačka Palanka je na zanimljiv i medijski atraktivan način rešila problem nedostatka podataka o broju biciklista koji prolaze ovim delom rute Dunav.
Zajedno sa  pripadnicima policije i angažovanim trenerima  sprovedeno su  radionice  o bezbednosti u saobraćaju u tri osnovne škole  (Bačka Palanka, Bač i Novi Sad), kako bi se podigao nivo bezbednosti učesnika-biciklista u saobraćaju
Na Dan Evrope, 9. maja  organizovan je i Biciklistički događaj “CycloEvent”. Učešče na događaju je uzelo oko  stotinak biciklista, što  profesionalaca, što amatera, kako iz Srbije tako i iz Hrvatske. Sa graničnog prelaza Bačka Palanka-Ilok, mesta susreta,  učesnici eventa nastavili su promotivnu vožnju najlepšim i najatraktivnijim delovima Bačke Palanke i priobalja.Ovo  je događaj koji će svakako u budućnosti  zauzeti značajno mesto  u kalendaru manifestacija opštine Bačka Palanka, Vojvodine i Srbije.
Na Završnoj konferenciji projekta, održanoj u  u Bačkoj Palanci u junu mesecu ove godine, učešće su uzeli reprezentativni predstavnici cikloturizma i biciklizma iz Srbije i Hrvatske, prezentovani su rezultati projekta i definisana dalja projekcija razvoja  cikloturizma ovog CB regiona.
Učesnici na projektuiz Republike Hrvatske su bili:Mario Banožić, menadžer projekta, Vukovarsko- srijemska županija; Kristina Černok, koordinator projekta, Vukovarsko-srijemska županija;  Tomislav Zadro, projektni asistent;Ilija Pranjić, administrativni asistent, Osiječko – baranjska županija; Darija Benaković, administrativni asistent, Turistička zajednica Vukovarsko- srijemske županije; Darinka Jug, biciklistički ekspert, Udruga“Moj Bicikl“ Turistička zajednica  Osiječko-baranjska županija, saradnik na projektu; Policijske uprave Vukovarsko-srijemske i Osiječko-baranjske županije, saradnici na projektu i Prometni fakultet, Zagreb.
Iz Republike Srbije:Slobodan Prpa, menadžer projekta, Opština Bačka Palanka; Darina Đukić, koordinator projekta, TO opština Bačka Palanka ; Biljana Štrbac i Ljiljana Kolarić, projektni asistenti; Ivanka Čubrilo, administrativni asistent, Grad Novi Sad; Branislav Kevenski, administrativni asistent, Opština Bački Perovac; Elena Turanski, administrativni asistent, Opština Bač; Jovan Eraković, biciklistički ekspert, Udruženje“Ciklonaut“; Južnobački upravni okrug, saradnik na projektu ; PU Novi Sad, saradnik na projektu i Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.

Autor teksta i fotografija: Darina Đukić

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com