Thu06202024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE FIMEK prepoznatljiv po upotrebnoj vrednosti diplome

FIMEK prepoznatljiv po upotrebnoj vrednosti diplome

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 11
  • Sledeća

Master program “Ekonomsko-pravne studije Evropske unije”, razvijen je prošle godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu (FIMEK) u saradnjisa Centrom za evropske studije Univerziteta u Segedinu i finansiran od strane Evropske unije kroz IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija. Ovo je prvi program ovakve vrste koji je rađen i dovršen kod nas.

 Rađen je kao IPA projekat prekogranične saradnje i u okviru tog programa akreditovano je 30 studenata, što znači da će FIMEK svake godine upisivati 30 studenata na ovaj master program. U nameri da da punu podršku obrazovanje mladih, Regionalna razvojna agencija Bačka, Regionalna razvojna agencija Banat i FIMEK su u utorak, 16. oktobra 2012. godine, u prostorijama Media centra Sportskog i poslovnog centra Vojvodina u Novom Sadu potpisali Ugovor o stažiranju studenata master programa “Ekonomsko-pravne studije Evropske unije” u navedenim agencijama. Pozdravljajući zvanice i predstavnike medija, prof. dr Marijana Carić, Predsednik Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, rukovodilac projekta EU Master Study je izjavila:
 -Moram priznati da je bila odlična saradnja sa kolegama, partnerima iz Mađarske, takođe da ne bi ništa bilo, da kao nosilac projekta, nisam imala dobro uigran tim u kome su bili asistent na projektu Predrag Vrbaški i saradnici dr Đurđica Zrnić Vukajlović, dr Maja Ćirić, dr Jelena Vapa Tankosić i mr Olivera Smieško. Zahvaljujući svima program je napravljen, vrlo kompleksno razrađen u oblasti Evropskih integracija, dakle interdisciplinaran je i sadrži i ekonomske i pravne predmete i probleme iz zaštite životne sredine, zaštite ljudskih prava. Mi smo prvu generaciju studenata upisali prošle godine, i za tih prvih 30 master studenata smo izdali udženike koji su bili neophodni, a sada smo izdali dva praktikuma, od kojih je jedan posvećen slučajevima u Strazburu, na Međunarodnom sudu za ljudska prava. Drugi praktikum je vezan za Pravo EU. Kao što vidite orijentisani smo ka Evropi, ova zemlja nema drugog izbora, i mi moramo da spremamo mlade ljude da imaju kvalifikacije, da
se okrenu Evropi, da rade u onim institucijama koje će ovde biti formirane ili van granica zemlje, u smislu da postoji Kancelarija fonda Vojvodine i u Briselu, a ne samo u Novom Sadu. Za sve takve pozicije potrebno je znanje evropskih pravila poslovanja.
 Meni je veliko zadovoljstvo da ćemo sada upisati drugu generaciju strudenata i da očekujemo da ih opet bude 30 i da uspešno završe EU master studije. Saradnja sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka i Banat, a gledaćemo da uskoro potpišemo sličan ugovor i sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem, treba da omogući tim studentima da se upute malo u praksu poslovanja EU. To je najbolji način da se upoznaju sa svojim budućim zanimanjem – kategorična je prof. dr Marijana Carić.
Prof. dr Dragomir Đorđević, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment takođe smatra da je potpisivanje ugovora o tehničkoj saradnji izuzetno važno ne samo za fakultet, studente, već i za celoklupan razvoj našeg društva.
 -Zašto je ovo važno: Prvo, naučno istraživački rad predstavlja integralni deo sistema akademskih visokoškolskih obrazovnih ustanova neizostavni deo jedne celine. Na našem fakultetu su akreditovane doktorske studije iz dva naučna polja: društveno-humanističkog i tehničko-tehnološko polje ili jednostavnije poslovna ekonomija i inženjerski menadžment u biotehnologiji. Rad na projektima što im omogućava ovaj i slični ugovori, je pretpostavka, uslov organizovanja doktorskih studija. Izrada doktorskih disertacija je ustvari rad na izradi projekta. Drugo, želimo da naš fakultet bude prepoznatljiv po upotrebnoj vrednosti naše diplome. Da naš proizvod ima upotrebnu vrednost na tržištu rada. Jedino je to merilo kvaliteta. Sve aktivnosti su usmerene na ostvarivanju tog uzvišenog društvenog cilja. Po našim evidencijama više od 85% svršenih studenata na osnovnom akademskim studijama je našlo radni angažman, više od 100 na master studijama i 25 na doktorskim studijama ekonomskih nauka. To je, istovremeno, dokaz da su naši nastavni planovi moderno koncipirani, bazirani na ekonomskoj doktrini tzv. ekonomika ponude, jer dajemo prednost agregatnoj ponudi, stvaranju nove vrednosti i to sinergijom znanja i veština iz oblasti poslovne ekonomije i inženjerskog menadžmenta u bioekonomiji. Razlog, svi neto-tokovi u Republici Srbiji su danas negativni. Bez ravnoteže neto-tokova nema ravnoteže društvenog blagostanja i prema tome nema onog što je najvažnije, efikasnosti u ekonomskom sistemu. Ovi ugovori nam omogućavaju da povežemo teoriju i praksu. Svima je dobro poznato da je teorija bez prakse prazna, a praksa bez teorije slepa. Pareto efikasna ekonomija podrazumeva spoj teorije i prakse gde
je rezultanta majstorstvo u svom poslu. Zato smo tu danas i ovde kako bi ostvarili između ostalih i taj uzvišeni društveni cilj, obrazovanje nacije tj. obrazovanje naše dece i to kroz prizmu upotrebne vrednosti i diplome i stečenog znanja koje sutra ima valorizaciju u praksi – zaključio je prof. dr Dragomir Đorđević.
O razlozima za potpisivanje sporazuma između regionalnih razvojnih agencija i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment za stažiranje studenata master studija koji organizuje ovaj fakultet, direktor Regionalne razvojne agencije Bačka, Srđan Vezmar je rekao:
 -Razvojna agencija se opredelila i ponudila ovakav jedan model saradnje fakultetu zato što smatramo da kod nas mladi ljudi koji završe fakultet nemaju dovoljno stučne prakse i nemaju dovoljno praktičnih znanja i veština koje mogu da steknu za vreme studija, a kasnije se to pokaže kao jedan od glavnih nedostataka nama, koji smo poslodavci, da mladi ljudi imaju teorijsko znanje ali nemaju praktične veštine potrebne za rad u što u razvojnim agencijama, što u fondovima, što u drugim telima lokalne, regionalne i pokrajinske administracije. Mi već duži vremenski period odlično sarađujemo sa FIMEK-om i ona obuhvata nekoliko nivoa. Prvi nivo saradnje je da zajednički radimo na reviziji strategije opštine Bečej, i to je prvi posao koji smo zajedno započeli. Ta strategija je neophodna da se revidira zbog procesa evorpskih integracija i zajedno sa fakultetom usaglašavamo regionalnu strategiju sa strategijom Evropa 2020. Opštine će morati da urade revizije svojih akcionih planova i strategija i da ih usklade sa strategijom Evropa 2020. kako bi efikasnije mogle da konkurišu za dostupne evropske fondove. Zato je jako važno da u ovom procesu za period pripreme nakon 2014. godine, kada se očekuju novi pretpristupni fondovi, podignemo administrativne kapacitete na lokalnom, regionalnom i pokrajinskom nivou, zato što nas uskoro očekuje mnogo veći nivo sredstava i fondova koje ćemo moći da koristimo kao zemlja kandidat. Sve kolege koje završe ovaj program stažiranja kod nas, u regionalnim razvojnim agencijama, naslediće jedno vrlo praktično iskustvo u pripremi projekata, komunikaciji sa lokalnim samoupravama. Jedan deo programa omogućiće im da provedu u samim opštinama na terenu, u prekograničnoj saradnji sa našim partnerima iz Hrvatske, Mađarske, Rumunije i daće im jasnu sliku o tome koji je to posao, obaveze i veštine što oni kao mladi ljudi treba da imaju da bi mogli aktivno da se uključe u procese koji očekuju AP Vojvodinu i Republiku Srbiju u narednom periodu. Takođe, istakao bih značaj partnerstva sa Fondom za evopske poslove i Kancelarijom AP Vojvodine u Briselu. Mislim da je jako važno da svi mi koji živimo na ovom prostoru podržimo rad Fonda za evropske poslove i Kancelariju u Briselu, jer je to mesto sa kog možemo da lobiramo za neke naše prioritete, prioritete koje smo mi, na prostoru Vojvodine identifikovali. Ta kancelarija treba da se osnaži i da se poveća broj ljudi koji u njoj radi. Mislim da je dva čoveka koja su trenutno u kancelariji možda bilo dovoljno za prvu godinu rada,
ali slobodan sam da kažem da je tamo potrebno minimum desetoro ljudi koji bi tamo radili i odgovorili na sve potrebe koje imamo. Postavitii pitanje danas u ovom trenutku globalizacije, da li nam je potrebna kancelarija u Briselu je potpuno pogrešno i to je jedna retrogradna ideja koja nam ne može doneti ništa dobro.
Razvojna agencija Bačka je prepoznala značaj master programa koji organizuje FIMEK, zato što smo uvideli da postoji određena potreba dodatnog usavršavanja ljudi, opštinara, koji rade u kancelarijama ili u odeljenjima za privredu i smatramo da ovaj master program može da bude od direktne koristi za sve koji su na određeni način
uključeni u proces evropskih integracija. U dogovoru sa fakultetom uspeli smo da napravimo jedan dodatni program za naše opštine, govorim o 45 opština. Pored toga što je FIMEK obezbedio određen popust na školarinu, i zbog čega im se zahvaljujemo na razumevanju i gestu, usvojio je i našu preporuku za uvođenje dva dodatna stručna kursa koji će zaineterovana lica moći da pohađaju, a to je „Reforma lokalne samouprave“ i „Lokalni ekonomski razvoj u kontekstu evropskih integracija“ – obavestio je Srđan Vezmar.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com