Wed04242024

Poslednja izmena:09:23:49 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Marija Vujaković, direktor BSC centra: Znanjem do povećanja produktivnosti

Marija Vujaković, direktor BSC centra: Znanjem do povećanja produktivnosti

  • PDF

-Drugu godinu rada Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju BSC, Novi Sad, obeležilo je mnoštvo aktivnosti. Razvijeno je deset novih obuka,  tj. usluga koje ova firma može uspešno da realizuje. Obuke su različitih nivoa, počev od informativnih, gde se stiču osnove o određenoj oblasti, pa do edukativnih, gde polaznici odslušaju nastavu, aktivno učestvuju u procesa obuka, neke vrste treninga u vidu radionica, vežbi. Na kraju obuke, polaznici polažu test i po uspešno položenom testu, dobijaju potvrda, sertifikat, da su  kvalifikovani, recimo, za HACCP administratora.

Ovim rečima, dočekala nas je direktorka BSC Informativnog centra Marija Vujaković, sa kojom smo želeli da razgovaramo o aktivnostima ove firme i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti usavršavanje. Naša sagovornica napominje da se paralelno sa uvođenjem i obučavanjem zainteresovanih, radilo i na izradi dokumentacije koja je neophodna za proces akreditacije Centra po Standardu ISO 17024.
-Mislili smo da će nam taj posao oduzeti manje vremena i da će to ići mnogo brže, međutim, ne možete u ovoj našoj zemlji ništa brže, jer mnogo toga nije zavisilo samo od naše organizacije, već i od neki spoljašnjih uticaja, aspekata. Ipak, BSC centar će početkom 2013. godine biti spreman za podnošenje prijave za akreditaciju, tj. da se akredituje kod nacionalnog tela za akreditaciju, Akreditacionog tela Srbije, koje je član Evropske akreditacije, što u praksi znači potvrdu standardizovane šeme obavljanja procesa obuka i  edukacija. To znači da naše obuke koje smo razvili radimo u skladu sa zahtevima standardima 1724, a to se svodi na to da imate propisane zahteve za predavače, propisane zahteve za materijale za obuke, propisane zahteve i za same polaznike, dok je za neke obuke neophodno da polaznici imaju minimalan nivo kvalifikacija i znanja da bi mogli da prate određenu vrstu obuka. Nakon akreditacije, Centar će moći da izdaje sertifikate koji imaju određenu  težinu, tj. ATS znak, koji garantuje da je što radite kompetentno, sa kompetentnim osobljem i da na proverljiv način vršite proveru onoga što je urađeno.
BSC Informativni centar je tokom 2012. godine uspešno realizovao IPA projekat pod nazivamom INTERRIS. Projekat se odnosi na drugi poziv IPA konkursa Mađarska-Srbija, a partner sa mađarske strane je bila Regionalna agencija za inovacije iz Segedina. Region koji je učestvovao na projektu je Južnomađarska nizija. Mađarski partner je bio vodeći partner, a BSC drugi partner. Projekat se svodi na izradu inovativne strategije za područje AP Vojvodine, kao prvi dokument. Drugi izrađeni dokument je vezan za prekograničnu saradnju na inovacijama, a prekogranična znači da obuhvata region Južne velike nizije u Mađarskoj i Vojvodine u Srbiji. S obzirom na to da je Evropa u svom sledećem planskom periodu od 2014. do 2020. usmerena ka izgradnji ekonomije zasnovane na znanju, tj. ekonomiji zasnovanoj na inovacijama, naš projekat ide u susret tom planskom periodu u Evropskoj uniji.
Marija Vujaković napominje da je bitno je da se u periodu implementacije ovog projekta, pre svega nauče evropska pravila pri izradi ovakvih dokumenata.
-Evropa ima izrađen vodič kako napisati jednu regionalnu inovativnu strategiju. I naravno, tu su nam pomogli  partneri iz Mađarske, jer nam je uzor bila njihova inovativna strategija. Drugi aspekt ovog projekta je što smo u tom dokumentu prikazali stanje inovativnosti, nauke i nivoa znanja o tome u Srbiji i Vojvodini. Treća stvar, što smo prikupili primarne podatke na bazi upitnika, a upitnike smo uradili po preporuci naših partnera, odnosno po preporuci evropskih vodiča. Upitnici su poslati na 1.200 adresa u Vojvodini, razvrstani u tri osnovne grupe: prva grupa su mala i srednja preduzeća, korisnike inovacija; druga grupa su oni koji treba da daju inovativna rešenja, naučno-istraživačko-obrazovni centri; i treća grupa su organizacije koje bi trebalo da budu spona između malih i srednjih preduzeća i naučno-istraživačko-obrazovnih isntitucija. Dobili smo oko 17% odgovora i na bazi tih odgovora i obrađenih podataka mi sada raspolažemo sa jednom kvalitetnom bazom podataka. Obradom tih podataka smo utvrdili u kom pravcu treba da delujemo. Ne treba da izmišljamo šta je, a šta nije bitno, nego da se fokusiramo na ono primarno što smo sa terena ustanovili, šta je ocenila stuka, nauka i privreda. Na bazi tih pokazatelja u narednom periodu, uz podršku Pokrajinske vlade možemo da utvrdimo akcioni plan i da planski preduzimamo konkretne mere na povećanju inovativnosti koja na kraju treba da dovede do pokretanja, pre svega novih preduzeća, do novih zapošljavanja i naravno, do ekonomskog rasta privrede AP Vojvodine i Republike Srbije.
Na pitanje koliko je zadovoljna sa ostvarenim edukacijama u 2012. godini, naša sagovornica kaže:?
-Kada su edukacije u pitanju ne možemo biti nezadovoljni jer smo uspeli da osvojimo i usvojimo, kreiramo i realizujemo značajan broj obuka koje su potrebne ovom području. Ali, još uvek nismo zadovoljni nivoom odziva i reakcijama na pozive za obuke. Tu ima mnogo prostora za unapređenje saradnje. Treba podići svest, pre svega, kod stručne javnosti, ključnog tehničkog osoblja, menadžmenta u kompanijama, koji moraju da shvate da rasta proizvodnje, privrednog rasta, nema i neće ga biti ukoliko kompanije ili društvo nije spremno da ulaže u ljudske resurse, ukoliko nije spremno da ulaže u podizanje nivoa znanja bez kojih ne možete da budete konkurentni. Mi smo navikli da radimo uz pomoć štapa i kanapa, prirodno smo talentovani da nalazimo Solomonska rešenja, ali to je na duže staze neodrživo i moramo da menjamo navike. Pogotovo je neopravdano da, ukoliko imamo ovakav jedan Centar kao što je naš na raspolaganju, da ga ne koristimo. Centar je spreman da na zahtev krisnika organizuje potrebnu vrstu obuka. U stanju smo da organizujemo traženu obuku, obezbedimo stručnjake iz naše zemlje ili inostranstva, da budu konkurentni i provereno uspešni. Sada više nije u pitanju tehnika, tehnologija, sada je u pitanju znanje. Mala inovacija, mala promena u određenoj tehnologiji može da napravi čudo, da pokrene, da vas razlikuje od vašeg konkurenta. Očekujemo da to u firmama shvate, kao i da reakcija tržišta bude malo jača. Nadamo se da ćemo u narednoj 2013. godini napraviti još jedan iskorak, jer, uvek se može bolje i više – zaključila je Marija Vujaković.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com