Thu07252024

Poslednja izmena:07:58:03 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Doc. dr Dragana Latković: Postoje svi dobri preduslovi za setvu kukuruza

Doc. dr Dragana Latković: Postoje svi dobri preduslovi za setvu kukuruza

  • PDF

Setva kukuruza sa što manje rizika, bila je tema na koju je 19. marta brojnim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima u opštini Bač, detaljno govorila doc. dr Dragana Latković, direktor Departmana za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Ona je tom prilikom naglasila da se treba na vreme pripremiti za prolećnu setvu kukuruza koja se ubrzano približava, pogotovo jer će se prema procenama ovom poljoprivrednom kulturnom u opštini Bač posejati nekih 6.000 hektara, što je četvrtina od ukupnog broja obradivog zemljišta u ovom kraju.

–Čak i pod pretpostavkom da smo sve uradili na vreme od jeseni do sada, ja ću dati kratke smernice – naglasila je dr Latković i dodala: - Ono što svakako preporučujem našim proizvođačima i za šta je sada pravo vreme, je da obavezno uzmu uzorke zemljišta i da odnesu na analizu sadržaj mineralnog azota po dubini profila. Ti uzorci se, konkretno za kukuruz, uzimaju u slojevima od 0,30 cm do dubine 120 cm. Uzorke treba odneti u prvu poljopirvrednu stanicu ili doneti na Poljopirvredni fakultet u Novom Sadu, na Deparman za ratarstvo i povrtarstvo, u laboratoriju za agrohemiju. Na osnovu sadržaja nitratnog azota, možemo da da korigujemo gustinu setve i da korigujemo đubrenje. Dosadašnji podaci sa terena pokazuju da je, što se tiče količine zimskih padavina, a to je ono što pouzdano znamo, za sada, situacija povoljna. Ono što isto znamo, na osnovu dosadašnjih analiza koje su naše kolege žitari radili, jeste da je raspored (N-min) azota po dubini profila povoljan i što se tiče same gustine setve kukuruza, prema sadašnjem stanju, možemo ići sa gustinoma preporučenim za optimalan prinos. Za sada, nema potreba ništa smanjivati.
Preporučila bi našim proizvođačima koji seju veće površine da ne seju samo jedan hibrid, već da idu sa dva, tri hibrida različitih FAO gupama zrenja Kada je reč o vremenu setve, treba voditi računa da jedan deo površina posejemo u prvoj dekadi aprila, najveći deo površina posejati u drugoj dekadi aprila, a samo ono što ostane, krajem aprila. Što se tiče dubine setve, znamo da je optimalna dubina setve za kukuruz od 4 do 6 cm, ići na tu dubinu, ne pliće od 4 i ne dublje od 6 cm, ne juriti sejačicama po parceli i svi su preduslovi da nam ova godina bude dobra – zaključila je doc. dr Dragana Latković.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com