Mon06172024

Poslednja izmena:12:30:30 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Marija Vujaković: BSC je nezaobilazan činilac privrednog razvoja

Marija Vujaković: BSC je nezaobilazan činilac privrednog razvoja

  • PDF

Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju BSC, Novi Sad, zvanično je počeo sa radom januara 2011. godine radi pružanje informativnih, konsultantskih i drugih usluga u oblastima standardizacije, sertifikacije i ocenjivanja usaglašenosti proizvoda, a sa ciljem povećanja njihove konkurentnosti na domaćem, evropskom i međunarodnom tržištu.

Program BSC je usmeren na pružanje podrške razvoju malih i srednjih preduzeća i povećanje njihove konkurentnosti, korišćenjem unutrašnjih potencijala Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Danas više nije moguće da se na tržištu Evropske unije, niti na drugim razvijenim tržištima, nađu proizvodi koji ne zadovoljavaju propisane standarde ili oni koji nemaju potrebne sertifikate.
Program BSC je usmeren na kvalitet proizvoda u najširem značenju te reči. To je pre svega proizvod usaglašen sa zahtevima tzv. harmonizovanih tehničkih standarda, dobro dizajniran, upakovan i deklarisan, proizvod pogodan i bezbedan za upotrebu, i bezbedan za uklanjanje posle upotrebe. Tako kvalitet proizvoda nije samo tehničko pitanje proizvodnje, već predstavlja i ekonomski problem koji se tiče ukupne efikasnosti privređivanja.
Direktorica BSC-Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju Marija Vujaković, bez obzira na veliki značaj i činjenicu da Centar predstavlja nezaobilazan faktor razvoja, napretka, jednom rečju pozitivnog privrednog kretanja, nije preterano zadovoljna:
-Odziv ili reakcija na sve naše seminare još uvek nije na potrebnom nivou i to nije problem za nas u BSC centru koliko je to problem za naše privrednu sredinu i privredno okruženje. Jer bez kvalifikovanih i kompetentnih ljudi, koji treba da budu pokretači razvoja u svojim kompanijama i ovde, na ovom našem području, neće se moći ići napred. Situacija je takva da je ekonomska kriza duboka i da od tih silnih problema koji su povezani sa nelikvidnošću, sa nedostatkom obrtnih sredstava, privreda se vrti u krug i nema tu snagu da učini kritični iskorak da prevaziđe postojeće stanje i da sagleda šta je to novo što može da se uradi. Jednom rečju mi u Centru moramo da uložimo dodatni napor, dodatnu energiju kako bismo motivisali naše potencijalne korisnike tj. polaznike ovih naših obuka, koje smo razvili u prethodnom periodu.
Važno je napomenuti da se svi seminari i obuke realizuju sa kvalitetnim i kompetentnim licenciranim, sertifikovanim i kako god predavačima, osobama od punog profesionalnog integriteta. To su ljudi koji imaju ogromno iskustvo u svojoj oblasti i od kojih naši polaznici mogu da nauče mnogo toga. Pošto smo mi osnovani kao javna ustanova, neprofitabilna smo organizacija i mi ne radimo da bismo ostvarivali profit na bazi ovoga što radimo, mi smo tu da pomognemo. Naš cenovnik je subvencionisan i u tom smislu povoljniji za sve one koji žele, ili kojima su potrebni sve ove obuke.
Lista edukativnih seminara koje organizuje BSC centar: Upravljenje projektima, Upravljenje rizicima, Obuka za QS menadžere, Usaglašenost tehničkih proizvoda sa evropskim direktivama (CE znak), HACCP sistem administrator, Poslovno ponašanje, FSSC 22000 administrator, Obuka za referente energetske efikasnosti, Upravljanje otpadom, Obuka za poslovođe, IRCA kursevi za eksterne predavače za sistem ISO9001, IRCA kursevi za eksterne predavače za sistem ISO14001, IRCA kursevi za eksterne predavače za sistem OHSAS18001, a mi smo maksimalno otvoreni i da na bazi zahteva korisnika razvijemo svaku obuku za koju postoji interesovanje.
Na ovaj način bi dodatno uputila poziv da promovišem Centar kao organizaciju koja je tu da pomogne pod povoljnijim uslovima, a da korisnici usluga na kvalitetu ne gube ništa - zaključila je direktorica Marija Vujaković.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com