Mon06172024

Poslednja izmena:12:30:30 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Marija Vujaković: BSC nezaobilazan činilac privrednog razvoja

Marija Vujaković: BSC nezaobilazan činilac privrednog razvoja

  • PDF

Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju (BSC informativni centar) u Novom Sadu, osnovan je na inicijativu AP Vojvodine, osnivačkim aktom Vlade AP Vojvodine oktobra 2009. godine, a zvanično je počeo sa radom januara 2011. godine. BSC je nastao kao rezultat realizacije programa “Shema poslovne standardizacije i sertifikacije” (Business Standardisation and Certification Sceme-BSC), čiji je nosilac bio Pokrajinski sekretarijat za privredu. Centar je osnovan uz tehničku i finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije i uz stručnu podršku Austrijskog Instituta za standardizaciju.

Delatnost Centra je pružanje savetodavnih usluga i organizovanje obuka za potrebe malih i srednjih preduzeća, radi povećanog plasmana roba na evropsko tržište.
Danas više nije moguće da se na tržištu Evropske unije, niti na drugim razvijenim tržištima, nađu proizvodi koji ne zadovoljavaju propisane standarde ili oni koji nemaju potrebne sertifikate, a upravo je program BSC usmeren na kvalitet proizvoda u najširem značenju te reči: proizvod usaglašen sa zahtevima tzv. harmonizovanih tehničkih standarda, dobro dizajniran, upakovan i deklarisan, proizvod pogodan i bezbedan za upotrebu, i bezbedan za uklanjanje posle upotrebe. Tako kvalitet proizvoda nije samo tehničko pitanje proizvodnje, već predstavlja i ekonomski problem koji se tiče ukupne efikasnosti privređivanja.
Lista edukativnih seminara koje organizuje BSC centar: Upravljenje projektima, Upravljenje rizicima, Obuka za QS menadžere, Usaglašenost tehničkih proizvoda sa evropskim direktivama (CE znak), HACCP sistem administrator, Poslovno ponašanje, Obuka za FSSC 22000 sistem administratora, Obuka za referente energetske efikasnosti, Upravljanje otpadom, Obuka za poslovođe, s tim što je Centar maksimalno otvoren da na bazi zahteva korisnika razvije svaku obuku za koju postoji interesovanje. Svi seminari i obuke realizuju se sa kvalitetnim, kompetentnim i licenciranim predavačima, osobama od punog profesionalnog integriteta. Realizacijom programa BSC centra omogućava se veći stepen tržišne slobode za domaće proizvođače. Savladavanjem tehničkih barijera omogućava se ostvarivanje veće konkurentnosti domaće privrede.
Direktorica BSC-Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju Marija Vujaković, bez obzira na veliki značaj i činjenicu da Centar predstavlja nezaobilazan faktor razvoja, napretka, jednom rečju pozitivnog privrednog kretanja, nije preterano zadovoljna:
-Odziv ili reakcija na sve naše seminare još uvek nije na potrebnom nivou i to nije problem za nas u Centru koliko je to problem za naše privrednu sredinu i privredno okruženje. Bez kvalifikovanih i kompetentnih ljudi, koji treba da budu pokretači razvoja u svojim kompanijama i ovde, na ovom našem području, neće se moći ići napred. Situacija je takva da je ekonomska kriza duboka i da se od tih silnih problema koji su povezani sa nelikvidnošću, nedostatkom obrtnih sredstava, privreda vrti u krug i nema tu snagu da učini kritični iskorak za prevazilaženje postojećeg stanja i da sagleda šta je to novo što može da se uradi. Pošto smo mi osnovani kao javna ustanova, neprofitabilna smo organizacija i mi ne radimo da bismo ostvarivali profit na bazi ovoga što radimo, mi smo tu da pomognemo. Naš cenovnik je subvencionisan i u tom smislu povoljniji za sve one koji žele, ili kojima su potrebni sve ove obuke. BSC informativni centar je organizacija koja je tu da pomogne pod povoljnijim uslovima, a da korisnici usluga na kvalitetu ne gube ništa - zaključila je direktorica Marija Vujaković.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com