Tue06182024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Prof. dr Viktor Nedović o inovacijama u prehrambenom sektoru

Prof. dr Viktor Nedović o inovacijama u prehrambenom sektoru

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 10
  • Sledeća

Projekat Sauth East Europe Transnational Cooperation Programme-CAPINFOODpod nazivom „Poboljšanje podsticajnog okruženja i javne svesti za inovacije u jugoistočno-evropskom prehrambenom sektoru putem transnacionalne saradnje“, u organizaciji Naučnog instituta za prehrambene tehnologije Univerziteta u Novom Sadu-FINS-a, održan je 12. i 13. septembra.Partner na ovom projektu bio je Poljoprivredni fakultet iz Beograda i prof. dr Viktor Nedović, predsednik Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije i član Sekcije za hranu pri Evropskoj federaciji za hemijsko inženjerstvo Prof. dr Viktor Nedović je pokušao da nam pojasni o čemu se zapravo u ovom projektu radi:

 -To je međunarodni projekat finansiran od strane programa IPA. Ovo je jedna „vruća tema“, inovacija u prehrabmenom sektoru i stvaranje povoljne klime da se inovativne ideje u oblasti prehrambenog sektora, na najbolji način sprovedu u delo. Ovo je jedna od radionica unutar projekta, koja se bavi menadžmentom u prehrambenom lancu, sa svih mogućih aspekata, zamišljena da se ljudi koji su danas ovde prisutni, obuče u dovoljnoj meri da im se isporuči određen kvantum iskustva i znanja od instruktora sa velikim iskustvom iz te oblasti, kako bi oni kasnije tu temu dalje implementirali u svom okruženju, i na neki način pomogli svojoj prehrambenoj industriji u ovom smislu.
*Gde smo u odnosu na evropske trendove?
-Mi smo u nekim segmentima i daleko, ali ima puno da se radi. Imali smo prilike da od dr Andraš Šeboka (András Sebők) iz "Campden BRI” - mađarske neprofitne organizacije, čujemo neka iskustva vezana za Mađarsku, i njihove probleme sa ulaskom u EU, gde su ih sačekale brojne situacije u kojima se čitav njihov lanac prehrambene industrije nije najbolje snašao, i mnoge kompanije su bukvalno nestale u nekom kratkom periodu. To njihovo iskustvo, na koji način se uspostavlja dobar menadžment na nivou prehrambenog lanca, može puno da nam pomogne za neke naše buduće korake.
*Vi sada na neki način obučavate buduće trenere. Kakvi su dalji koraci?
-Dalji koraci nakon ovih treninga, pogotovo u oblasti menadžemnta u prehrambenim lancima će biti usmereni ka organizovanju tzv. industrijskog panela, gde će ljudi iz  prehrambene industrije govoriti o tome sa čime se sve oni susreću u praksi, i da probamo, pokušamo da im prenesemo deo iskustva i znanja, koji oni mogu da impliciraju na svoje probelme. Glavni cilj projekta je stvaranje povoljnog okruženja za inovacije u oblasti prehrambene industrije, ali na takav način da se ideja projekta ne završi sa projektom 2014. godine. Već ovog trenutka razmišljamo o koracima koji će da uslede nakon završetka projekta i da ostane održiv, u smislu podrške sektoru malih i srednjih preduzeća, prvenstveno u prehrambenom sektoru. Dakle, manje kompanije u borbi sa velikim koncernima mogu da izdrže konkurenciju i da opstanu, a ovaj projekat upravo ukazuje na mogućnsoti kako se to može i učiniti.
*Da li mi to možemo da postignemo, jer stalno imamo probleme na relaciji proizvođač-prerađivač, a svi su uvek nezadovoljni sa cenama?
-Što se tiče tog problema on je vezan i sa mogućnostima države, i sa politikom u datom momentu, i u datom segmentu, i u mnogome zavisi od finasnijskih sredstava koje država ima u tom mementu, ali jako zavisi od uspostavljenog menadžmenta.
*S obzirom da nas čekaju velike promene, da li mislite da ćete , kao neka vrhunska stručna naučna institucija, uspeti da pripremite ljude za 2014.?
-Nama je to veliki cilj i mi znamo da ljudi koji rade u prehrambenoj industriji su preopterećeni dnevnim stvarima i da nemaju puno vremena da slušaju priče nego konkretne stvari koje mogu relano da im pomognu. U tom smislu razmišljamo i cilj jeste da to što budemo kasnije isporučivali u smislu iskustva, znanja i dobre prakse ka prehrambenoj industriji, budu relativno kratke, ali sadržajne interaktivne radionice, i da se  na bazi onog što mi prezentujemo, odmah krene sa konkretnim pitanjima na koja će dobiti konkretne odgovore. Unazad neko vreme radimo na uspostavljanju jednog posebnog mehanizma za stalnu podršku onima kojima podrška treba. Taj mehanizam se zove tehnološka platforma, već razrađen u Evropi. To je tehnološka platforma koja pravi najkraći mogući most između konkretnih zahteva privrede i onog što bi država kroz svoje fondove, kao i kroz generisano znanje, mogla da isporuči privredi. Nama je cilj da kroz ovaj projekat tu ideju koju smo na neki način načeli, dovedemo do kraja i da lansiramo tehnološku platformu „Food for life“(Hrana za život) i time bismo bili jako zadovoljni jer smatramo da bi na bazi nekih ranijih iskustava, i na osnovu iskustava iz privrede, ovo mogao da bude i rešenje za naše buduće nastojanje, da se inovacije implementiraju u što većoj meri i da se dođe do konkretne podrške od strane države. Te platforme mogu da deluju i kasnije i kao lobi organizacije na osnovu iskustava zemalja EU, koje bi lobirale za privredu kod velikih fondova. Dakle, sve to imamo u vidu i potrebno je samo da to na neki način artikulišemo i kanališemo, i da u nekom narednom periodu dođemo do rešenja koje bi bilo adekvatno za nas - naglasio je prof. dr Viktor Nedović.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com