Fri05242024

Poslednja izmena:02:40:23 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Modernizacija studija hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu

Modernizacija studija hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu

  • PDF

Tokom protekle ttri godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu se realizuje Tempus projekat pod naslovom „Modernizacija poslediplomskih studija hemije i srodnih oblasti“ (Grant 511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR) koji 90% finansira Evropska unija, a 10% Prirodno-matematički fakultet. Projektom rukovodi profesor Stephen Leharne sa Univerziteta Greenwich, Velika Britanija, a realizuje se na četiri državna Univerziteta (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac) i Višoj poslovno-tehničkoj školi strukovnih studija iz Užica, zajedno sa četiri neakademska partnera iz Srbije (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Stalna konferencija gradova i opština, Nevladina organizacija – Zeleni Srbije i Srpsko hemijsko društvo) i još četiri univerziteta iz EU (RWTH Aachen iz Nemačke, Tehnološki Univerzitet iz Brna, Češka, Univerzitet iz Nove Gorice, Slovenija i Univezitet Donje Podunavlje iz Rumunije).

Koordinator na Univerzitetu u Novom Sadu, na kom je jedini učesnik Prirodno-matematički fakultet je prof dr Ivana Ivančev-Tumbas. Koristi koje je ovaj projekat doneo našim studentima i profesorima su višestruke. Pre svega, nabavljena je oprema u vrednosti od oko 36.000 eura koja je u potpunosti stavljena u funkciju nastavnih aktivnosti. Ona obuhvata računare, kameru, interaktivne table, laboratorijsku opremu i knjige kojima je značajno inoviran bibliotečki fond. Započela je sa radom računarska učionica koja će značajno doprineti podizanju kvaliteta teorijskih vežbi iz pojedinih predmeta i osposobljavanju studenata za upotrebe specifičnih softvera u praksi. Mogućnost samostalnog rada doprineće kvalitetu znanja i veština koje studenti stiču. Budući nastavnici imaju priliku da koriste najsavremenija nastavna pomagala kao što su interaktivne table koje se danas sve više koriste u nastavi i na taj način budu osposobljeni za držanje predavanja na moderan način.
Dodatnih 25.000 eura uloženo je u mobilnost naših nastavnika, što znači umrežavanje sa kolegama sa pet evropskih Univerziteta, 3 domaća univerziteta i jednom višom školom iz Užica. Ovom aktivnošću je bilo direktno obuhvaćeno 15 nastavnika i tri studenta koja su obavila jednomesečnu praksu na univerzitetima u Greenwich-u i Brnu. Poseban fokus projekta bila je hemija životne sredine i razvoj novog programa u toj oblasti u Srbiji. Kako novosadski fakultet neguje ovu disciplinu već dugi niz godina i ima dva usmerenja već od osnovnih studija posvećena zaštiti i hemiji životne sredine, aktivnosti su prevashodno bile usmerene ka tome da se modernizuju već postojeći kursevi na master akademskim studijama za Mastera hemičara usmerenog u oblasti kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom i Mastera analitičara zaštite životne sredine. To je sprovedeno upotrebom nove opreme i znanja koje su profesori i saradnici stekli prolazeći kroz treninge na Univerzitetima u EU i u direktnom kontaktu sa kolegama. Serija radionica koje su održane unutar Departmana omogućile su da se stečena znanja prenesu i drugim članovima kolektiva, te da se rezultati projekta primene ne samo na master studijama, nego i na osnovnim studijama svih usmerenja. Pored novih načina izvođenja nastave korišćenjem platforme moodle, interaktivnih tabli, pravljenja filmova, akreditovani su poboljšani programi upravo na osnovu stečenih iskustava iz projekta. Pre svega usvojeni su Referentni obrazovni standardi za hemiju i srodne discipline i inkorporirani u tekuće nastavne sadržaje i profilisanje svih naših master studija. To je doprinelo boljem definisanju ishoda i ciljeva učenja, a očekuje se u budućnosti da će doprineti i unapređenju procesa ocenjivanja studenata. Projektom je praktično započet proces koji je veoma važan za stručnjake koji se obrazuju, jer će doprineti boljem prepoznavanju njihovih kompetencija na tržištu. U okviru projekta formiran je unutar kolektiva tim koji obavlja komunikaciju sa potencijalnim poslodavcima sa zadatkom da istražuje njihove potrebe za određenim veštinama i predlaže kolektivu inoviranje nastavnih programa i obrazovne ponude departmana, što opet u krajnjem ishodu ima pozitivan uticaj na kvalitet izvođenja nastave. Ovim procesom neće biti obuhvaćena samo nastava na studijskim programima nego i organizacija kurseva kontinulanog profesionalnog razvoja za one koji su već zaposleni, a koji imaju potrebu da usavršavaju svoje veštine i znanja. Značajno je napomenuti da je ostvarena mobilnost u zemlji i inostranstvu, kao i mogućnost da studenti PMF-a provedu duže vreme na univerzitetima EU doprinela čvršćem povezivanju nastavnika i istraživača i na nacionalnom i na međunarodnom nivou što sve zajedno unapređuje razvoj oblasti hemije životne u Srbiji.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com